Anda di halaman 1dari 4

REKOD PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bil.Murid Tarikh Masa Unit Tajuk Fokus utama intonasi

: Bahasa Melayu : 5 Ehsan : orang : 13 Mac 2014 : 10.00 pagi 11.00 pagi (1 jam) : Unit 10 ; Nilai Murni : Kisah Teladan : 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan yang baik dan jelas. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai.

Fokus sampingan

: 9.3 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks ke dalam bentuk grafik

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyampaikan cerita dengan sebutan, intonasi dan gay a penghayatan yang sesuai dengan teks menggunakan teknik boneka. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai-nilai murni atau pengajaran berdasarkan petikan teks.. 3. Menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 8 kata kerja yang terdapat dalam petikan yang disediakan menggunakan pengurusan grafik.

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa

: Membaca, mendengar dan bertutur, menulis : kata kerja

Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral. Nilai Murni : ramah, patuh pada arahan,

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai

: Menjana idea, menghubung kait, : Mendengar, membaca, menulis, bertutur : Verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, kinestatik

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Belajar

: :

Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan Komputer riba. LCD, video, teks cerita, borang pengurusan grafik, boneka lidi AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dipertontonkan dengan video Hikayat Sang Kancil dan Monyet. 2. Murid bersoal jawab dan diminta memberikan pendapat tentang videotersebut. 3. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Kisah Teladan. CATATAN BBM: - Lcd. komputer riba, pembesar suara, video Nilai: - Teliti - prihatin KBKK : - Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - VIsual

LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN 1.Menyatakan pendapat berdasarkan video Hikayat Sang Kancil dan Monyet yang Degil Soalan guru a) Apakah yang dapat kamu kaitkan dengan lagu ini? Jawapan a) Jangan Degil b) Jangan Tamak 1. Menyampaikan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai dengan teks menggunakan teknik boneka. Kemahiran membaca

Langkah 1 (25 minit)

Langkah 2 (10 minit)

1. Menyatakan nilai nilai murni atau pengajaran berdasarkan petikan teks.

1. Murid diedarkan dengan teks cerita kepada setiap murid. 2. Murid diminta untuk membaca petikan cerita dan cuba fahamkan. 3. Beberapa orang murid dipilih menggunakan undian nombor. 4. Murid yang dipilih diminta untuk membaca cerita teladan dengan menggunakan intonasi yang betul dan menarik dengan menggunakan boneka yang disediakan.. 5. Murid yang membaca dengan betul akan diberikan token. 6. Murid melakukan perbincangan ringkas bersama guru berdasarkan petikan tersebut. 7. Murid dengan bimbingan guru membaca petikan dialog tersebut menggunakan intonasi yang betul dan menarik. 1. Seorang murid dipilih untuk menceritakan cerita Sang Gagak dengan Kend di hadapan kelas. 2. Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan nila-nilai murni atau pengajaran yang terdapat di dalam petikan cerita teladan. 3. Murid berbincang dengan guru.

BBM : - petikan Sang Kancil dan Monyet yang Degil -boneka Nilai: - keberanian KBKK: - Mengesan Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal

BBM : -Petikan cerita Sang Gagak dengan Kendi -Boneka Nilai: - Berani

- Kemahiran mendengar dan bertutur Jawapan a) Kita mestilah berusaha bersungguhsungguh untuk berjaya b) Jangan tamak. c) Kita mesti mendegar nasihat orang lain dan orang yang lebih berpengalaman 1. Menulis kata kerja yang terdapat dalam petikan menggunakan pengurusan grafik. -Kemahiran menulis Jawapan (berjalan, memetik, makan, menjerit, berlari, minum, mengambil

4. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni yang dipelajari.

KBKK: -Menyenaraikan

Langkah 3 (15 minit)

Penutup (5 minit)

1. Penerapan nilai murni

1. Murid mendengar penerangan guru tentang kata kerja. 2. Murid diberikan contoh kata kerja. 3. Murid diedarkan dengan kertas lembaran pengurusan grafik. 4. Berdasarkan petikan, murid diminta untuk menyatakan kata kerja yang terdapat di dalam petikan. 5. Murid dipilih secara rawak dan dipanggil ke hadapan. bagi melengkapkan pengurusan grafik. 6. Murid berbincang jawapan dengan guru. 7. Murid yang menjawab jawapan dengan betul akan mendapat token. 8. Murid diminta untuk menampal lembaran pengurusan grafik ke dalam buku tulis. 1. Murid dipertontonkan dengan video bertajuk Telur Sebiji Riuh Sekampung. 2. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni berdasarkan kisah teladan yang telah dipelajari. 2. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk menyenaraikan kata kerja telah dipelajari. 3. Guru membuat rumusan perihal pembelajaran pada hari ini.

BBM : -petikan cerita teladan -kertas pengurusan grafik Nilai: - teliti KBKK: - mengesan

Nilai: - besederhana KBKK: - merumus

ULASAN PENSYARAH