Anda di halaman 1dari 5

KEPENTINGAN

SEMANGAT KEJIRANAN
Memupuk kerjasama dalam
kalangan anggota masyarakat
Membentuk ukhuwah yang
kukuh
Membentuk semangat kekitaan
dan melahirkan masyarakat
yang bersatu padu
Membolehkan semua anggota
masyarakat memahami
antara satu sama lain

Semangat Kejiranan

Amalan Sesama Jiran


a) bekerjasama
b) tolong - menolong
c) bertolak ansur
d) hormat menghormati
e) beramah mesra

Mak Cik, bolehkah saya tolong mak cik


__________________________________
__________________________________

Mak Cik, ibu kirim salam pada mak cik.


__________________________________
__________________________________
_____________________________

Pak Cik, ________________________


______________________________
_______________________________
_______________________________

Hormati Agama dan Budaya Jiran