Anda di halaman 1dari 3

REKOD PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bil.Murid Tarikh Masa Unit Tajuk Fokus utama

: Bahasa Melayu : 5 Ehsan : /41 orang : 31 Mac 2014 : 10.00 pagi 11.00 pagi (1 jam) : Unit 2 ; Sekolah : Aktiviti di Bilik Darjah : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dan ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

Fokus sampingan

: 8.1 Membina dan menulis perkatan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. ii. iii. iv. mentafsir gambar serta meneliti gambar dengan lebih terperinci dan tersusun. menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata kerja berpandukan gambar. mengembangkan kata kerja hingga menjadi ayat yang lengkap. menambah dan meluaskan pengetahuan murid dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan. : Membaca, mendengar dan bertutur, menulis : kata kerja

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral. Nilai Murni : kebersihan, menjaga keselamatan diri, kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai

: Menjana idea, menghubung kait, : Mendengar, membaca, menulis, bertutur : Verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, kinestatik

Pengetahuan Sedia Ada

- Murid pernah membaca petikan berbentuk cerita - Murid pernah melihat sendiri atau mengunjungi bilik darjah sekolah . Komputer riba. LCD, video, teks cerita, lembaran kerja

Bahan Bantu Belajar

LANGKAH / MASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dipertontonkan dengan video situasi di dalam bilik darjah. 2. Murid bersoal jawab dan diminta memberikan pendapat tentang videotersebut. 3. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Bilik Darjah Sekolah

CATATAN

1.Menyatakan pendapat berdasarkan video situasi di bilik darjah Soalan guru a) Apakah yang dapat kamu kaitkan dengan video ini? b) Apakah yang mereka lakukan? c) Di manakah ia berlaku?

BBM: - Lcd. komputer riba, pembesar suara, video Nilai: - Teliti - prihatin KBKK : - Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - VIsual

Langkah 1 (10 minit)

1. Menyenaraikan kata kerja 1. 2. 3. 4. 5. Menyapu Menghias Menyusun Menampal Mengelap

Kemahiran bertutur

Langkah 2 (15 minit)

1. Melengkapkan 5W1H untuk membina ayat yang lengkap.


5W1H WHO MAKLUMAT Ah Ming -/murid lelaki /murid perempuan/ ketua darjah/Mei Ling Aminah / menyapu / menghias / menyusun / mengelap / memadam Pada waktu rehat Di bilik darjah Supaya kelihatan bersih / Agar kelihatan kemas

WHAT

1. Murid dipamerkan dengan slaid power point tentang suasana di bilik darjah. 2. Beberapa orang murid dipilih menggunakan undian nombor. 3. Murid diminta untuk menyenaraikan kata kerja berpandukan gambar pada slaid. 4. Murid yang dipilih diminta untuk memberikan sekurang-kurangnya 5 kata kerja. 5. Murid melakukan perbincangan ringkas bersama guru berdasarkan jawapan murid. 6. Murid diterapkan dengan nilai yang sesuai berdasarkan gambar. 1. Murid dipamerkan dengan jadual maklumat yang telah dibina guru di hadapan kelas. 2. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan guru. 3. Murid disoal menggunakan kaedah 5W1H. 4. Murid berbincang dengan guru. 5. Murid dibantuu dan dibimbing guru untuk menulis jawapan pada jadual. 6. Murid melengkapkan lembaran kerja

BBM : - slaid Nilai: - keberanian, kerjasama KBKK: - Mengesan Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal

BBM : -lembaran kerja. -jadual 5W1H Nilai: - Berani KBKK: -Menjana idea

WHEN WHERE WHY

HOW

Menggunakan kain/menggunakan penyapu

- Kemahiran menulis 1. Membina ayat berdasarkan gambar -Kemahiran bertutur Jawapan 1. Seorang murid lelaki sedang mengelap tingkap bilik darjah yang kotor dengan sehelai kain. 2. Dua orang murid lelaki menyusun kerusi dan meja agar kelihatan kemas dan bersih. 3. Ketua darjah sedang menghias meja guru dengan sejambak bunga. 4. Mei Ling dan Aminah sedang menyapu lantai bilik darjah agar kelihatan bersih. 5. Seorang murid lelaki yang tinggi sedang memadam papan supaya kelihatan bersih. 1. Penerapan nilai murni 1. Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan.. 2. Murid diedarkan dengan kertas majung bagi setiap kumpulan. 3. Murid diminta berbincang di dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan gambar. 4. Setiap wakil kumpulan dimnta untuk membaca jawapan yang telah dibincangkan. 5. Murid berbincang jawapan dengan guru. BBM : -gambar Nilai: - teliti KBKK: - menjana idea

Langkah 3 (15 minit)

Penutup (5 minit)

1. Murid dipertontonkan dengan video kerjasama di dalam kelas 2. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni berdasarkan video yang ditonton. 2. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk menyenaraikan kata kerja telah dipelajari. 3. Guru membuat rumusan perihal pembelajaran pada hari ini.

Nilai: - besederhana KBKK: - merumus