Anda di halaman 1dari 3

REKOD PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Tarikh Masa Unit Tajuk Fokus utama : Bahasa Melayu : 5 Ehsan : /41 orang : 7 April 2014 : 10.00 pagi 11.00 pagi (1 jam) : Unit 10 : Nilai Murni : Hobi : 8.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Fokus sampingan : 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunkan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. memberikan pendapat perihal hobi saya ii. menulis kepentingan hobi dengan tulisan berangkai iii. membaca dan mengikut arahan untuk membina origami kertas kertas

Kemahiran Bahasa : Membaca, mendengar dan bertutur, menulis Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Seni Nilai Murni : kerjasama, berani, menghargai masa, gigih, tekun Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir : Menjana idea, menghubung kait, Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar, membaca, menulis, bertutur Kecerdasan Pelbagai :Verbal linguistik, interpersonal, kinestatik,intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Belajar : : Murid mempunyai hobi masing-masin

BAHAN Lembaran kerja Kertas origami kertas arahan contoh origami guru

BILANGAN 39 39 8 4

LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit)

ISI PELAJARAN 1.Menyatakan pendapat berdasarkan gambar Soalan guru a) Apakah yang dapat kamu kaitkan dengan gambar ini? b) Apakah yang mereka lakukan?

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dipamerkan dengan beberapa keping gambar. 2. Murid bersoal jawab dan diminta memberikan pendapat tentang videotersebut. 3. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Hobi Saya

CATATAN BBM: - gambar Nilai: - Teliti - prihatin KBKK : - Menghubungkait Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Intrapersonal - VIsual

Langkah 1 (8 minit)

1. Menyatakan pendapat -mengumpul setem -membaca buku -melayari internet

(Kemahiran bertutur)

1. Murid mendengar penerangan guru perihal maksud hobi. 2. Murid dimint untuk memberitahu guru perihal hobi mereka secara bergilir. 3. Beberapa orang murid dipilih menggunakan undian nombor 4. Murid diminta untuk memberikan pendapat perihal contoh hobi yang mereka tahu. 5. Murid melakukan perbincangan ringkas bersama guru berdasarkan jawapan murid. 6. Murid diterapkan dengan nilai yang sesuai. 1. Murid dipamerkan dengan peta buih hadapan kelas. 2. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. 3. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan guru. 4. Murid disoal tentang kepentingan mempunyai hobi.. 5. Murid berbincang dengan guru. 6. Murid dibantu dan dibimbing guru untuk menulis jawapan pada lembaran kerja menggunakan tulisan berangkai. 6. Murid melengkapkan lembaran kerja

Nilai: - keberanian - menghargai masa KBKK: - Menyenaraikan Kecerdasan Pelbagai: - Interpersonal - Linguistik

Langkah 2 (17 minit)

1. menulis kepentingan hobi dengan tulisan berangkai -

BBM : -lembaran kerja. Nilai: - Gigih - Tekun Kecerdasan Pelbagai: - Kinestatik

(Kemahiran menulis)

Langkah 3 (25 minit)

1. Membaca dan mengikut arahan

(Kemahiran membaca)

1. Murid dibahagikan kepada 8 kumpulan.. 2. Murid diedarkan dengan kertas arahan bagi setiap kumpulan dan kertas origami bagi setiap seorang. 3. Murid diminta untuk membina origami berdasarkan kertas arahan yang dibina. 4. Murid diminta untuk menampal hasil origami yang dibina di dalam buku tulis.

BBM : - kertas origami - kertas arahan Nilai: - teliti -kerjasama KBKK: - menjana idea Kecerdasan Pelbagai: - Kinestatik Nilai: - menghargai masa KBKK: - merumus

Penutup (5 minit)

1. Penerapan nilai murni

1.Murid diterapkan dengan nilainilai murni berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan. 2. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk menyenaraikan kepentingan mempunyai hobi. 3. Guru membuat rumusan perihal pembelajaran pada hari ini.