Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN
alan enderal 5atot $ubroto %omor 26 )elepon (7282# 9:;7<8 =aksimile (7282# 9:9>97 (?Mail : dinkescilacap@yahoo.com

CILACAP
K#de P#s $%&&%

TATA URUTAN PELAKSANAAN APEL PAGI PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

1. Persiapan Apel a. Komandan Pasukan menyiapkan pasukan b. Latihan penghormatan 2. Acara Pokok : a. Menyanyikan Lagu b. Pembina Apel memasuki tempat apel c. Penghormatan pasukan dipimpin oleh komandan pasukan d. Laporan keadaan pegawai ( umlah! Kurang! "adir! Keterangan Kurang# e. $etiap hari $enin pengucapan PA%&A P'A$()*A K+'P', -. Pasukan diistirahatkan (Pembina Apel# g. Pembacaan perintah dinas.pengumuman h. Amanat Pembina Apel i. Pasukan disiapkan (Pembina Apel# /. 0o1a k. Menyanyikan lagu l. Apel selesai pasukan dibubarkan (Pembina Apel# m. Penghormatan pasukan (komandan apel# n. Apel selesai Keterangan lagu yang harus d nyany !an " - "ari $enin 2 $elasa : Lagu , "ymne Pamong Lagu ,, Padamu %egeri - "ari 'abu 2 Kamis : Lagu , &ilacap 3ercahaya Lagu ,, $atu %usa $atu 3angsa - "ari um4t : Lagu , Mars K+'P', Lagu ,, 3angga Mbangun 0esa