Anda di halaman 1dari 6

JADWAL KULIAH DAN PRAKTIKUM KELAS A,B,C,D FAKULTAS KEDOKTERAN - UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA SEMESTER GASAL TAHUN

AKADEMIK 2013/201
PERKULIAHAN/PRAKTIKUM KE-1 ! KE-"
ANGKT./ SEMESTER JAM / KELAS

PUKUL 08.0008.50 08.5009.40 09.4010.30 10.4011.30 11.3012.20 12.2013.10 13.2014.10 14.1015.00 15.0015.50 16.0016.50 16.501 .40

HARI
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT

1 2 3 4 5 2013 SMT I A&C C-701 6

ANATOMI I (KELAS A) ANATOMI I (KELAS A) ANATOMI I (KELAS C) ANATOMI I (KELAS C)

KOMUNIKASI (KELAS A) KOMUNIKASI (KELAS A) BAHASA INGGRIS (KELAS C) BAHASA INGGRIS (KELAS A) BAHASA INGGRIS (KELAS C) BAHASA INGGRIS (KELAS A)

ANATOMI I (KELAS C) ANATOMI I (KELAS C) ANATOMI I (KELAS A) ANATOMI I (KELAS A)

PEND. KEWARGANEGARAAN (KELAS A) PEND. KEWARGANEGARAAN (KELAS A)

8 9 10 11 2013 SMT I B&D C-70 1 2 3 4 5

ANATOMI I (PRAK.) (KELAS KOMUNIKASI (KELAS C) A & C) ANATOMI I (PRAK.) (KELAS KOMUNIKASI (KELAS C) A & C) ANATOMI I (PRAK.) (KELAS ILMU KED. TERINT. I (KELAS A & C) A & C) ILMU KED. TERINT. I (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. I (KELAS A & C) PEND. PEND. PAN!ASI"A (KELAS KEWARGANEGARAAN A) (KELAS C) PEND. PEND. PAN!ASI"A (KELAS KEWARGANEGARAAN A) (KELAS C)

ANATOMI I (PRAK.) (KELAS A & C) ANATOMI I (PRAK.) (KELAS A & C) ANATOMI I (PRAK.) (KELAS A ILMU KED. TERINT. I (KELAS & C) A & C) ILMU KED. TERINT. I (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. I (KELAS A & C) ISBD(KELAS A) ISBD(KELAS A) ISBD (KELAS C) ISBD (KELAS C) PEND. PAN!ASI"A (KELAS C) PEND. PAN!ASI"A (KELAS C)

08.00ANATOMI I (KELAS-B) BAHASA INGGRIS (KELAS B) BAHASA INGGRIS (KELAS D) ANATOMI I (KELAS D) PEND. PAN!ASI"A (KELAS B) 08.50 08.50ANATOMI I (KELAS-B) BAHASA INGGRIS (KELAS B) BAHASA INGGRIS (KELAS D) ANATOMI I (KELAS D) PEND. PAN!ASI"A (KELAS B) 09.40 09.40ANATOMI I (KELAS D) KOMUNIKASI (KELAS B) ANATOMI I (KELAS-B) 10.30 10.40ANATOMI I (KELAS D) KOMUNIKASI (KELAS B) ANATOMI I (KELAS-B) 11.30 11.30- ANATOMI I (PRAK.) (KELASANATOMI I (PRAK.) (KE"AS B 12.20 # D) B & C)

8 9 10 11 1 2 3 4 2012 SMT-3 B&D C-!07 5 6

8 9 10 11

12.2013.10 13.2014.10 14.1015.00 15.0015.50 16.0016.50 16.501 .40 08.0008.50 08.5009.40 09.4010.30 10.4011.30 11.3012.20 12.2013.10 13.2014.10 14.1015.00 15.0015.50 16.0016.50 16.501 .40

ANATOMI I (PRAK.) (KELASB & C) ANATOMI I (PRAK.) (KELAS- ILMU KED. TERINT. I (KELAS KOMUNIKASI (KELAS D) B & C) B & D) ILMU KED. TERINT. I (KELAS KOMUNIKASI (KELAS D) B & D) ILMU KED. TERINT. I (KELAS B & D) PEND. PAN!ASI"A (KELAS PEND. KEWARGANEGARAAN ISBD (KELAS B) (KELAS B) D) PEND. PAN!ASI"A (KELAS PEND. KEWARGANEGARAAN ISBD (KELAS B) (KELAS B) D)

ANATOMI I (PRAK.) (KE"AS B # D) ANATOMI I (PRAK.) (KE"AS B ILMU KED. TERINT. I (KELAS B & D) # D) ILMU KED. TERINT. I (KELAS B & D) ILMU KED. TERINT. I (KELAS B & D) PEND. KEWARGANEGARAAN ISBD (KELAS D) (KELAS D) PEND. KEWARGANEGARAAN ISBD (KELAS D) (KELAS D) I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B HISTO"OGI I (KELAS B) I"MU $AA" I (KELAS B) BIOSTATISTIK (KELAS D) HISTO"OGI I (KELAS D) & D) HISTO"OGI I (PRAK. KELAS I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B I"MU $AA" I (KELAS B) BIOSTATISTIK (KELAS D) HISTO"OGI I (PRAK. KELAS D) B) & D) HISTO"OGI I (PRAK. KELAS I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B METODO"OGI RISET (KELAS I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B HISTO"OGI I (PRAK. KELAS D) B) & D) B) & D) HISTO"OGI I (PRAK. KELAS I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B METODO"OGI RISET (KELAS HISTO"OGI I (PRAK. KELAS D) B) & D) B) I"MU $AA" I (PRAK. KELAS B I"MU PERI"AKU (KELAS D) & D) I"MU $AA" I (KLS-D) (12.50I"MU PERI"AKU (KELAS D) 13.40) ILMU KED. TERINT. II ILMU KED. TERINT. II (KELAS I"MU $AA" I (KLS-D) (13.40BIOSTATISTIK (KELAS B) I"MU $AA" I (KELAS D) (KELAS B & D) B & D) 14.30) ILMU KED. TERINT. II ILMU KED. TERINT. II (KELAS BIOSTATISTIK (KELAS B) I"MU $AA" I (KELAS B) (KELAS B & D) B & D) ILMU KED. TERINT. II ILMU KED. TERINT. II (KELAS METODO"OGI RISET I"MU PERI"AKU (KELAS B) (KELAS D) (KELAS B & D) B & D) METODO"OGI RISET HISTO"OGI I (KELAS B) I"MU PERI"AKU (KELAS B) (KELAS D) HISTO"OGI I (KELAS D) -2-

ANGKT./ SEMEST JAM PUKUL ER/ KELAS

HARI SENIN SELASA RABU BIO"OGI MO"EKU"ER (KELAS C) KAMIS


BIOKIMIA I (KLS-C) %BIOKIMIA ((KLS A)(PRAKT)

JUMAT BIOKIMIA I (KELAS A)

2012 SMT-3

08.0008.50

GENETIKA MEDIK (KELAS IMM # IN$"AMASI (KELAS C) C)

2 3 4 5 A&C C- 0! 6

8 9 10 1 2 3 4 2011 SMT-" A&C C- 02 5 6

8 9 10 11 2011 SMT-" 1

08.50- GENETIKA MEDIK (KELAS IMM # IN$"AMASI (KELAS C) C) 09.40 09.40I"MU GI&I (KELAS A) GENETIKA MEDIK (KELAS A) 10.30 10.40I"MU GI&I (KELAS A) GENETIKA MEDIK (KELAS A) 11.30 11.30- WAWASAN "INGKUNGAN WAWASAN "INGKUNGAN (KELAS C) (KELAS A) 12.20 12.20- WAWASAN "INGKUNGAN WAWASAN "INGKUNGAN (KELAS C) (KELAS A) 13.10 ILMU KED. TERINT III 13.20I"MU GI&I (KELAS C) (KELAS A C& C) 14.10 14.10- ILMU KED. TERINT III I"MU GI&I (KELAS C) 15.00 (KELAS A C& C) ETIKA & HUKUM 15.00- ILMU KED. TERINT III KEDOKTERAN ((KLS C)) 15.50 (KELAS A C& C) ETIKA & HUKUM 16.00KEDOKTERAN ((KLS C)) 16.50 08.00- A. KES.MAS'.%PKIP (KLAS KED. KE"UARGA (KELAS A) 08.50 C) 08.50- A. KES.MAS'.%PKIP (KLAS KED. KE"UARGA (KELAS A) 09.40 C) 09.40$ARMAKO"OGI I (KLAS-C) PAT. ANATOMI (KELAS A) 10.30 10.40$ARMAKO"OGI I (KLAS-C) PAT. ANATOMI (KELAS A) 11.30 11.30$ARMAKO"OGI I (KLAS-A) PAT. ANATOMI (KELAS A) 12.20 ADM. KES. MAS'%PKIP 12.20$ARMAKO"OGI I (KLAS-A) (KELAS A) 13.10 ADM. KES. MAS'%PKIP 13.20- IKKOM TERPADU (PRAK. A (KELAS A) 14.10 & C) 14.10- IKKOM TERPADU (PRAK. A TA-2 (KELAS A) 15.00 & C) 15.00TA-2 (KELAS C) TA-2 (KELAS A) 15.50 16.00TA-2 (KELAS C) 16.50 16.501 .40 08.00- PARASITO"OGI(KLS B) MIKROBIO"OGI (KELAS D) 08.50

BIO"OGI MO"EKU"ER (KELAS C)


BIOKIMIA I (KLS-A)%BIOKIMIA KLS C) (PRAK) BIOKIMIA I (KLS-A)%BIOKIMIA KLS C) (PRAK) BIOKIMIA I (KLS-A)%BIOKIMIA KLS C) (PRAK)

BIOKIMIA I (KLS-C) %BIOKIMIA ((KLS A)(PRAKT) BIOKIMIA I (KLS-C) %BIOKIMIA ((KLS A)(PRAKT)

BIOKIMIA I (KELAS C)

BIOKIMIA I (KELAS A) BIOKIMIA I (KELAS A)

BIO"OGI MO"EKU"ER (KELAS A) BIO"OGI MO"EKU"ER BIOKIMIA I (KELAS C) (KELAS A) ETIKA & HUKUM KED. (KELAS IMM # IN$"AMASI (KELAS A) A) ETIKA & HUKUM KED. (KELAS IMM # IN$"AMASI (KELAS A) A) BIOKIMIA I (KELAS C)

ILMU KED. TERINT III (KELAS A C& C) ILMU KED. TERINT III (KELAS A C& C) ILMU KED. TERINT III (KELAS A C& C)

PAT. ANATOMI (KELAS C) PAT. ANATOMI (KELAS C) PAT. ANATOMI (KELAS C) PAT. ANATOMI(PRAK. A & C) (10.40-13.10) PAT. ANATOMI(PRAK. A & C) (11.30-12.20) PAT. ANATOMI(PRAK. A & C) (12.20-13.10) KED. KE"UARGA (KELAS C)

$ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS A) $ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS A) $ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS A) $ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS C) $ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS C) $ARMAKO"OGI I (PRAK. KELAS C)

ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C)

BAHASA INDONESIA (KELAS A) BAHASA INDONESIA (KELAS BAHASA INDONESIA (KELAS A) C) BAHASA INDONESIA (KELAS BAHASA INDONESIA (KELAS C) A) BAHASA INDONESIA (KELAS C) K"KK (KELAS D) PAT. K"INIK (PRAK. KLS KED. KE"UARGA (KELAS C)

ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. # (KELAS A & C)

B)

PAT.K"INIK (KLS B/C-705) (KLS D)

2 3 4 5 6 B&D AULA 8 9 10 11

08.5009.40 09.4010.30 10.4011.30

PARASITO"OGI(KLS B) MIKROBIO"OGI (KELAS D)

K"KK (KELAS D)

PAT. K"INIK (PRAK. KLS B)

PAT.K"INIK (KLS B/C-705) (KLS D)

12

11.3012.20 12.2013.10 ILMU KED.TERINT. I# 13.20(KELAS B & D) 14.10 ILMU KED.TERINT. I# 14.10(KELAS B & D) 15.00 ILMU KED.TERINT. I# 15.00(KELAS B & D) 15.50 16.00MIKROBIO"OGI (KELAS B) 16.50 16.50MIKROBIO"OGI (KELAS B) 1 .40 1 .40MIKROBIO"OGI (KELAS B) 18.30

PARASITO"OGI (PRAK. PAT.K"INIK (KLS B)/ KLS MIKROBIO"OGI (KELAS D) PAT. K"INIK (PRAK. KLS B) EPIDEMIO"OGI (KELAS B) D/C-705) KLS B & D) PARASITO"OGI (PRAK. MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS PAT. K"INIK (PRAK. KLS D)/K"KK EPIDEMIO"OGI (KELAS B) (KELAS B) B)(11.00-11.50) D)(11.00-11.50) KLS B & D) PARASITO"OGI (PRAK. MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS PAT. K"INIK (PRAK. KLS D)/K"KK D)(11.50-12.40) (KELAS B) B)(11.50-12.40) KLS B & D)
MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS PAT. K"INIK (PRAK. KLS D) B)(12.40-13.30) D)(12.40-13.30) MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS ILMU KED.TERINT. I# (KELAS IKKOM TERPADU (PRAK. B & D) B & D) (13.00-13.50) B)(13.30-14.20) D)(13.30-14.20) MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS MIKROBIO"OGI (PRAK. KLS ILMU KED.TERINT. I# (KELAS IKKOM TERPADU (PRAK. B & D) B & D) (13.50-14.40) B)(14.20-15.00) D)(14.20-15.00) ILMU KED.TERINT. I# (KELAS TA-1 (KELAS D) TA-1 (KELAS B) PARASITO"OGI (KELAS D) B & D) TA-1 (KELAS B) PARASITO"OGI (KELAS D) EPIDEMIO"OGI (KELAS D) EPIDEMIO"OGI (KELAS D) TA-1 (KELAS D)

-3ANGKT./ SEMEST JAM ER/ KELAS 1

HARI

PUKUL
08.0008.50 08.5009.40 09.4010.30 10.4011.30 11.3012.20 12.20-

SENIN IP MATA (KELAS D) IP MATA (KELAS D) IP KU"IT # KE"AMIN(KELAS D) IP KU"IT # KE"AMIN IK ANAK (KELAS D) IK ANAK (KELAS D)

SELASA IP MATA (KELAS B) IP MATA (KELAS B) IP S'ARA$ (KELAS B) IP S'ARA$ (KELAS B)


IK ANAK (KLS D) !- 04%IP KU"KE"(KLS B) IK (IWA (KLS D) !- 04%IP

RABU IP DA"AM (KELAS B) IP DA"AM (KELAS B) IP DA"AM (KELAS B) IK ANAK (KELAS B) IK ANAK (KELAS B) IK (IWA (KELAS D)(!- 01)

KAMIS IP DA"AM (KELAS D) IP DA"AM (KELAS D) IP SARA$ (KELAS D) IP SARA$ (KELAS D) I. KES. (IWA (KELAS B)(C-607) IK ANAK (KELAS B)

JUMAT IP DA"AM (KELAS D) IP DA"AM (KELAS D) IP DA"AM (KELAS D)

2010 2 SMT-7 B&D 3 B-20" 4


5 6

13.10 13.2014.10 8 9 10 11 1 2 3 4 14.1015.00 15.0015.50 16.0016.50 16.501 .40 08.0008.50 08.5009.40 09.4010.30 10.4011.30 11.3012.20 12.2013.10 13.2014.10 14.1015.00 15.0015.50 16.0016.50 16.501 .40

KU"KE"(KLS B)

IK (IWA (KELAS B)(C-704) IK (IWA (KELAS B)(C-704)

ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D) ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D) ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D)

IK (IWA (KELAS D)(!- 01) IK ANAK (KELAS D)(!- 01) IK ANAK (KELAS D)(!- 01)

IK ANAK (KELAS B) IK ANAK (KELAS B) IP DA"AM (KELAS B) IP DA"AM (KELAS B)

ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D) ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D) ILMU KED. TERINT. #I (KELAS B & D)

IP THT (KELAS A) IP THT (KELAS A) IK $ORENSIK (KELAS A) IK $ORENSIK (KELAS A) I"MU BEDAH (KELAS C) I"MU BEDAH (KELAS C) RADIO"OGI (KELAS A) RADIO"OGI (KELAS A) OBSG'N (KELAS A) OBSG'N (KELAS A)

OBSG'N (KELAS C) OBSG'N (KELAS C) I"MU BEDAH (KELAS A) I"MU BEDAH (KELAS A) IP THT (KELAS C) IP THT (KELAS C) IP GIGI # MU"UT (KELAS A) IP GIGI # MU"UT (KELAS A)

ANAESTHESI (KLS C)(07.0008.40) IP GI"UT (KELAS C) IP GI"UT (KELAS C) I"MU BEDAH (KELAS C) I"MU BEDAH (KELAS C)

$ARMASI KEDOKTERAN (KELAS A) $ARMASI KEDOKTERAN (KELAS A) I"MU BEDAH (KELAS A) I"MU BEDAH (KELAS A) OBSG'N (KELAS A) OBSG'N (KELAS A)

ANAESTHESI (KELAS A) (07.0007.50)(C-406) ANAESTHESI (KELAS A) (07.5008.40)(C-406)

2010 5 SMT-7 A&C 6 RUAN G B-20$


8 9 10 11

$ARMASI KED. (KELAS C) (08.50-09.40) $ARMASI KED. (KELAS C) (09.40-10.30)

ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C) OBSG'N (KELAS C) OBSG'N (KELAS C)

RADIO"OGI (KELAS C) RADIO"OGI (KELAS C) IK $ORENSIK (KELAS C) IK $ORENSIK (KELAS C)

ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C) ILMU KED. TERINT. #II (KELAS A & C)

S)*+,+-+. 16 A/)01)0 2013 +.2. D34+2 P35,+21) D34+2 B67+2/ A4+73564.

H. A%&'(')*+' K',*(- ,(M.K./- AI01