Anda di halaman 1dari 2

Pemetaan Standard Prestasi Pemetaan Kurikulum Standard Prestasi

Benda Hidup & Benda Bukan Hidup Manusia o o o o o o o Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengenal pasti bahagian tubuh manusia Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Mengenal pasti haiwan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengajuk bunyi pelbagai haiwan Menunjukkan cara haiwan bergerak Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tumbuhan Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan Menceritakan tentang hasil ciptaan Meramalkan keadaan di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan PENGLIHATAN Kenal pasti deria penglihatan Kenal pasti warna, bentuk, saiz Menaakul kepentingan warna dan saiz Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menceritakan tentang ciptaan Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2 B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3

Haiwan

Tumbuhan

Deria

B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D4E1

B5D5E1

BAU o Kenal pasti deria bau o Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau

B1D5E1

o Menaakul kepentingan deria bau dan bau B2D5E2 o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B4D4E2 B3D4E2 RASA B5D5E1 o Kenal pasti deria rasa o Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa o Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan o o o SENTUH Kenal pasti deria sentuh Membezakan ciri bahan (panas, halus dll) Mengelaskan bahan berdasarkan ciri B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1

o Menaakul kepentingan ciri bahan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan MENDENGAR o Kenal pasti deria pendengaran o Mengenalpasti pelbagai bunyi o Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan MENGGUNA SEMUA DERIA o Mengaplikasi pengetahuan tentang deria o Menghargai organ deria

B1D5E1 B2D5E4 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B1D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1

B6D1E5 B6D1E5 Timbul dan Tenggelam Reka Bentuk Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B4D5E1 B6D1E6 B5D6E1 B3D5E1 B6D1E6

Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D) Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) Menaakul kepentingan pelbagai bentuk Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

B6D1E6 B5D7E1

Anda mungkin juga menyukai