Anda di halaman 1dari 8

PEMIKIRAN STRATEGIK

&
INOVATIF
NAQUIYUDIN BIN TAJUDIN
SHAHRUL NIZAM BIN BAHARUDIN
WAN MUHAMAD REDZWAN BIN WAN ABDUL RAHMAN @ WAN DERAMAN
ZAINUAN BIN ISMAIL
From Jeanne M. Liedtka: Strategic Thinking: Can it be Taught?

SISTEM PERSPEKTIF BERFOKUSKAN HASRAT

PEMIKIRAN STRATEGIK
BIJAK MEREBUT PELUANG BERFIKIRAN KEHADAPAN

MENJALANKAN HIPOTESIS

ELEMEN PEMIKIRAN STRATEGIK-


MODEL LEIDTKA

Leidtka (1998) telah membina satu
model

yang menyifatkan pemikiran strategik

sebagai satu cara pemikiran dengan

sifat yang jelas dan spesifik:-
Sistem perspektif
Berfokuskan hasrat
Bijak merebut peluang
Berfikiran kehadapan
Menjalankan hipotesis

ELEMEN-ELEMEN PEMIKIRAN
STRATEGIK
Ciri-ciri pemikiran sistem perspektif:

mempunyai model mental yang


lengkap tentang sesuatu ciptaan
yang baru.
Memahami pertalian antara setiap
rentetan peristiwa atau
perancangan.
Melihat kaitan antara sistem dari
pelbagai perspektif.

SISTEM PERSPEKTIF

Ciri-ciri pemikiran yang berfokuskan

hasrat:
 Mempunyai matlamat jangka masa panjang.
 Melibatkan pandangan masa depan yang
kompetitif.
 Berpandukan arahan, penemuan, dan takdir.
 Memerlukan kekuatan untuk memfokuskan
minat, melawan cabaran, dan konsentrasi untuk
mencapai matlamat.

BERFOKUSKAN HASRAT

Ciri-ciri pemikiran yang bijak dalam

merebut peluang:
Mampu melihat peluang untuk berjaya.
Sentiasa mempunyai strategi alternatif
yang sesuai untuk situasi yang berbeza.
Melihat dan menerima idea dari pelbagai
sumber.

BIJAK MEREBUT PELUANGCiri-ciri pemikiran yang berfikiran

kehadapan:
Mempunyai perancangan awal.
Berhubungkait dengan masa lalu, masa
sekarang, dan masa depan.
Mampu menganalisis masa lalu untuk
merancang masa depan sekarang.
Melihat pertalian masa lalu degan masa
sekarang untuk merancang masa depan.

BERFIKIRAN KEHADAPAN

Ciri-ciri pemikiran yang menjalankan

hipotesis:
Mampu membuat hipotesis yang bagus
dan menguji kesahihannya.
Hipotesis yang bagus dijana dengan
soalan kreatif “ What if . . .?”
Pengujian hipotesis dijana dengan soalan
kritikal “If . . . then.”
Data yang diperoleh dinilai bertepatan
dengan analisis yang dibuat

MENJALANKAN HIPOTESIS