Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN A KEMAHIRAN GEOGRAFI

UNIT 1 1.1. Rujukan Grid. 1.2. Ketinggian. 1.3. Kontur dan Keratan Tentas. UNIT 2 2.1. Bearing. UNIT 3 3.1. Skala. 3.2. Skala lurun. 3.3. Jarak. UNIT 4 4.1. Kaedah en!usun "ata dan 4.2. Gra$ Bar aj#uk. 4.3. Gra$ Ga%ungan. 4.4. Rajah &liran. aklu#at.

UNIT ' '.1. (andang "arat )i*ikal dan Buda!a Berdasarkan Si#%ol. '.2. +u%ung Kait antara (andang "arat )i*ikal dengan (andang "arat Buda!a. '.3. enta$sir (eta ,akar.

Anda mungkin juga menyukai