Anda di halaman 1dari 3

SMK AGAMA SIBU GEOGRAFI NAMA : . KELAS: . TARIKH : ..

INSTRUMENT PENATARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAJUK : GRAF INSTRUMENT BAND 2 DESKRIPTOR : B2D1 KOD EVIDEN : B2D1E5 1. Pilih jawapan berdasarkan rajah yang ditunjukkan. Graf Garisan Graf Bar Mudah

TAJUK : GRAF INSTRUMENT BAND 3 DESKRIPTOR : B3D1 KOD EVIDEN : B3D1E3

1. Lukiskan graf bar mudah dengan menggunakan 1 cm mewakili 1 orang pelajar dalam graf di bawah.

2. Lukiskan sebuah graf garisan dengan menggunakan 1 cm mewakili ! dalam graf di bawah.