Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN / APPENDIX

PENGELUARAN KESIHATAN KWSP / EPF HEALTH WITHDRAWAL : SENARAI 55 PENYAKIT KRITIKAL / LIST OF 55 CRITICAL ILLNESSES 1. Anemia Aplastik / Aplastic Anaemia 2. Sindrom Apalik / Appalic Syndrome 3. Penyakit Alzheimer / Alzheimers Disease 4. Tumor Ota k Benigna / Benign Tumour of the Brain 5. Buta / Blindness 6. Kanser / Cancer 7. Kardiomiopati / Cardiomyopathy 8. Penyakit Hati Kronik / Chronic Liver Disease 9. Penyakit Paru P a r u K r o ni k / Chronic Lung Disease 10. Koma / C om a 11.

Penyakit Arteri Koronari / Coronary Arter y Disease 12. Pekak / Deafness 13. Ensefalitis / Encephalitis 14. Hepatitis Virus Fulminan / Fulminant Viral Hepatitis 15. Serangan Penyakit Jantung / Heart Attack 16. Penggantian Injap Jantung / Heart Valve Replacement 17. Kegagalan Buah Pinggang / Kidney Failure 18. Kehilang an Upaya Hidup Sendiri / Loss of Independent Existence 19. Hilang Kebolehan Bertutur / Loss of Speech 20. Kelecuran Parah / Major Burns 21. Trauma Utama Di Kepala / Major Head Trauma 22. Pemindahan Organ Utama / Major Organ Transplant 23. Penyakit Medulari Sistik / Medul

lary Cystic Disease 24. Meningitis / Meningitis 25. Penyakit Neuron Motor / Motor Neurone Disease 26. Sklerosis Berganda / Multiple Sclerosis 27. Distrofi Otot / Muscular Dystrophy 28. Kelumpuhan / Paralysis 29. Penyakit Parkinson / Parkinsons Disease 30. Poliomielitis / Polio myelitis 31. Pulmonari Primer / Primary Pulmonary 32. Strok/Angin Ahmar / Stroke 33. Pembedahan Aorta / Surgery to Aorta 34. Sistemik Lupus Erythematosus (SLE) Dengan Lupus Ne phritis / Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with Lupus N ephritis

2 35. Penyakit Membawa Maut / Te rminal Illness 36. Hilang Upaya Kekal / Total Permanent Disability 37. Penyakit Pulmonari Obstruktif Kronik Teruk (COPD) / Emfisema / Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) / Emphysema 38. Hipertensi Pulmonari Sekunder / Secondary Pulmonary H ypertension 39. Bronkiektasis / Bronchiectasis 40. Fibrosis Paru p ar u / Lung fibrosis 41. Apnoea Tidur Obstruktif / Obstructive S leep A pnoea 42. Penyakit Radang Usus Kronik / Chronic I nflammatory B ow e l D isease 43. Kalkuli Ginjal M emerlukan Intervensi Pembedahan / Bilateral Renal C

alculi R equiring S urgical I ntervention 44. Abnormaliti Urinari Kongenital M emerlukan Intervensi P embedahan S egera dan M ajor / Congenital U rinary A bnormalities R equiring U rgent and M ajor S urgical I ntervention 45. Sklerosis Sistemik D engan Hipertensi Pulmonari / Systemic Sclerosis with P ulmonary H ypertension 46. Limfoma / Lymphoma 47. Talesemia Major M emerlukan A gen

P engkelat / Thalassaemia M ajor R equiring C helating A gent 48. Pemindahan S el S tem Hematopoetik / Hematopoetic S t em C ell T ransplantation 49. Sindrom Imunodefisiensi Perolehan (AIDS) (Nota : Kiraan CD4 kurang dari 200 sel/mm3) / Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) (Note : CD4 Count < 200 Cell/mm3 Senarai 3 Jenis Penyakit Mental / List of 3 Mental Illnesses: 50. Skizofrenia / Schizophrenia 51. Mood Bipolar / Bipolar mood 52. Kemurungan Major / Major depression Tambahan 3 penyakit kritikal bagi ahli/kelua rga ahli berumur di bawah 16 tahun / Additional 3 critical illnesses for members and family members below the age of 16: 53. Lelah/asma yang teruk / Severe Asthma 54. Leukimia / Leukaemia 55.

Kecacatan intelektual disebabkan kemalangan atau penyakit / Intellectual Impairment Due to Accident or Sickness