Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Cik Hamidah Binti Jusoh Pensyarah Jabatan,Pengajian Islam dan Moral,IPG Kampus Keningau Puan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa) Masa: 7.30 pagi 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Puan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan puan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak puan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(ENCIK BAHAROM BIN MOHD NOOR) Timbalan Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Encik Mohamad Rusli bin Ismail Pensyarah Jabatan,Pengajian Islam dan Moral,IPG Kampus Keningau Tuan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa) Masa: 7.30 pagi 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Tuan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan tuan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak tuan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(ENCIK BAHAROM BIN MOHD NOOR) Timbalan Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Encik Henry Mansing Pensyarah Jabatan,Bahasa Inggeris, IPG Kampus Keningau Tuan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa) Masa: 7.30 pagi 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Tuan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan tuan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak tuan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(ENCIK BAHAROM BIN MOHD NOOR) Timbalan Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Cik Hamidah Binti Jusoh Pensyarah Jabatan,Pengajian Islam dan Moral,IPG Kampus Keningau Puan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa dan Rabu) Masa: 7.30 pagi 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Tuan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan puan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak puan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(RUJINAH BINTI MIKI) Timbalan Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Encik Mohamad Rusli bin Ismail Pensyarah Jabatan,Pengajian Islam dan Moral,IPG Kampus Keningau Tuan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa) Masa: 7.30 pagi 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Tuan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan tuan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak tuan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(RUJINAH BINTI MIKI) Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO 11, 89009 KENINGAU, SABAH _____________________________________________________________________________________

Encik Henry Mansing Pensyarah Jabatan,Bahasa Inggeris, IPG Kampus Keningau Tuan, MAKLUMAN PENGECUALIAN KULIAH ATAS SEBAB PENGANJURAN AMALI SEMBELIHAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman pihak tuan, Amali Sembelihan ni dianjurkan oleh pelajar PISMP Pendidikan Islam Semester 1 bagi memenuhi tuntutan proforma subjek PIM 3102. 3. Butiran yang berkaitan adalah seperti yang berikut: Tarikh: 18 Mac 2014 (Selasa) Masa: 7.30 2.30 petang Kelas yang Terlibat dari Jabatan Tuan: PISMP Pendidikan Islam Semester 1 4. Kuliah pada hari tersebut akan diganti pada waktu lain atau menurut pertimbangan tuan sendiri. Segala pertimbangan dari pihak tuan adalah sangat dihargai. Sekian, terima kasih. 17 Mac 2014

Berkhidmat untuk Negara

(RUJINAH BINTI MIKI) Timbalan Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah