Anda di halaman 1dari 8

Berikan konsep peta bulatan

1. Bulatan Kecil :___________________________________


2. Bulatan Besar :____________________________________
3. Kotak :______________________________________
4. Fungsi :
____________________________________________
5. Bina peta bulatan tentang sekolah saya

1. Apakah nama Peta di atas??


____________________________________________________
_
2. Apakah kegunaan peta tersebut?
___________________________________________________

3. Bina peta di atas menggunakan kertasmajung tentang Ibu


Saya

1. Nama peta di atas


ialah ...............................................................................................
.............
2. Peta ini berperanan untuk
menunjukkan .......................................
.......................................................................................
3. Bina Peta di atas menggunakan tajuk sekolah bandar dan
sekolah luar bandar.

1. Peta pemikiran di kenali


sebagai .....................................................
2. Peta ini boleh digunakan
untuk ............................................................
3. Bina peta di atas sekolah saya

1. Apakah nama peta pemikiran ini?


..........................................................................................
2. Apakah kegunaan peta ini ?
..........................................................................................
3. Lukiskan peta ini bagi menunjukkan badan saya

1. Peta ini di kenali sebagai ............................................................


2. Peta berguna untuk .................................................................
3. Lukiskan peta ini untuk menunjukkan cara-cara berwudhuk

1. Kegunaan peta ini ialah


>.......................................................................
2. Nama peta ini .............................................................
3. Lukis peta ini di atas tajuk ponteng sekolah

1. Ini ialah peta ..................................................................


2. Peta ini berfungsi
untuk ................................................................
3. Bina peta ini untuk menunjukkan kitaran awal haiwan