Anda di halaman 1dari 16

STATIKA I

MODUL 3
BALOK DIATAS DUA PERLETAKAN
Dosen
Pengasuh : Ir.
Thamrin Nasution

Materi Pembelajaran :

1. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Sebuah Muatan Terpusat.


2. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Terpusat Sembarang.
3. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Terbagi Rata.
4. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Segi Tiga.
5. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Campuran.

WORKSHOP/PELATIHAN
Tujuan Pembelajaran :
Mahasiswa memahami dan mengetahui tentang gaya-gaya dalam dari struktur balok terletak
diatas dua perletakan dengan beban-beban terpusat, beban terbagi rata dan segitiga, dan
mampu melakukan perhitungan gaya-gaya dalam (M,D,N) dan mampu menggambarkannya.
DAFTAR PUSTAKA
a) Soemono, Ir., STATIKA 1, Edisi kedua, Cetakan ke-4, Penerbit ITB, Bandung, 1985.

UCAPAN TERIMA KASIH


Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pemilik hak cipta photo-photo, buku-buku rujukan dan artikel, yang terlampir
dalam modul pembelajaran ini.
Semoga modul pembelajaran ini bermanfaat.
Wassalam
Penulis
Thamrin Nasution
thamrinnst.wordpress.com
thamrin_nst@hotmail.co.id

thamrinnst.wordpress.com

BALOK DIATAS
DUA PERLETAKAN

Modul kuliah STATIKA 1 , Modul 3,


2012

Ir. Thamrin

1. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Sebuah Muatan Terpusat.


a=2m

P = 10 ton

b=4m
B

A
L=6m

A-C

AV

=+

(-)

(+)

(+)

MC =

P.a.b/L
Bidang momen

Penyelesaian :
a. Reaksi Perletakan.
MB = 0,
R .L - P.b = 0
RAV = P . b/L
RAV

= (10 t) x (4 m)/(6 m)
= + 6,667 ton ()

MA = 0,
-R .L + P.a = 0
R BV= P . a/L
BV

= (10 t) x (2 m)/(6 m)
RBV = + 3,333 ton ().
Kontrol :
V = 0,
R +R
AV

P=0
BV

6,667 t + 3,333 t - 10 t = 0
b. Gaya lintang.

=-R
B-C

Bidang gaya lintang

AV

..(memenuhi)

BV

DA-C = + RAV = + 6,667 ton.


D
=D
+ DA-C
6,667 ton.
DC-A =
P= =+ 6,667
10 = - 3,333 ton.
C-B

Modul kuliah STATIKA 1 , Modul 3,


2012
C-A

Ir. Thamrin

DB-C = DC-B = - RBV = - 3,333 ton.


c. M o m e n .
MA = 0
M = + R . a = + 6,667 t x 2 m = + 13,334 ton.m, atau
MC = P.a.b/L
AV
C

Lihat gambar bidang gaya lintang dan momen diatas.

2. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Terpusat Sembarang.


P2 = 3 t

P1 = 2 t

P3 = 4 t

45o

A
R

AH

60

RAV

L=6m

RBV

a1 = 1 m
b1
a2 = 3 m

b2

a3 = 4 m
+ 3,883 t

b3

+ 1,883 t

Bid. D
- 0,238 t
+ 0,121 t

Bid. N
-2t
+ 7,649 t.m

+ 7,411 t.m
+ 3,883 t.m

Penyelesaian :
a. Reaksi Perletakan.
MB = 0, P1.(L a1) P2 sin 45o.(L a2) P3 sin 60o.(L a3) = 0

R
RAV . L=- P1.(L
a1)/L + P2 sin 45o.(L a2)/L + P3 sin 60o.(L a3)/L
AV

RAV

= 2 x (6 - 1)/6 + 3 x 2 x (6 3)/6 + 4 x 0,866 x (6 4)/6


= 1,667 + 1,061 + 1,155
= + 3,883 ton ()

A
0, P1.(a1) + P2 sin 45o.(a2) + P3 sin 60o.(a3) = 0

-RRMBV .=L
= +
P1.(a1)/L + P2 sin 45o.(a2)/L + P3 sin 60o.(a3)/L
BV

= 2 x (1)/6 + 3 x 2 x (3)/6 + 4 x 0,866 x (4)/6


= 0,333 + 1,061 + 2,309

Bid. M

RBV

= + 3,703 ton ()
Modul kuliah STATIKA 1 , Modul 3,
2012

H =+0, P2 cos 45o P3 cos 60o = 0

RA-H
RA-H = P2 cos 45o + P3 cos 60o = 3 x 2 + 4 x = 2,121 + 2
= 0,121 ton ()
Kontrol :
R
V =+0,R
AV

P1 P2 sin 45o P3 sin 60o = 0


BV

3,883 t + 3,703 t 2 t 2,121 t 3,464 t = 0


7,586 t 7,585 t = 0,001 0
..(memenuhi)
b. Gaya Lintang.
DA-C = + RAV = + 3,883 ton.
D
= + R P1 = 3,883 2 = + 1,883 ton.
C-D

AV

DD-E

= + RAV P1 P2 sin 45o = 3,883 2 3 x 2

=+
R 2P1
P2 sin
sin 60o
3,883
2,121
= 450,238
o P2ton.
E-B

D
DE-B
E-B

AV

=
3 x 2 4 x 0,866 = 3,883 2 2,121 3,464
= 3,883
3,702 2ton.
= R = 3,703 ton.
BV

c. Gaya Normal .
NA-D = + RAH = + 0,121 ton (tarik).
ND-E = + RAH P2 cos 45o = + 0,121 3 x 2 = + 0,121 2,121
= 2 ton (tekan).
NE-B = + RAH P2 cos 45o P3 cos 60o = + 0,121 2 x 2 4 x
= 0,121 2,121 2
NE-B = 0 ton.
c. M o m e n .
MC
= + RAV . a1 = + 3,883 x 1 = + 3,883 ton.m.
MD
ME

ME

= + RAV . a2 P1 . (a2 a1) = + 3,883 x 3 2 x (3 1) = 7,649 t.m.


= + RAV . a3 P1 . (a3 a1) P2 sin 45o . (a3 a2)
= + 3,883 x 4 2 x (4 1) 3 x 2 x (4 3)
= + 15.532 6 2,121
= + 7,411 t.m.

Ir. Thamrin

3. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Terbagi Rata.


q = 3 t/m
A
R

AV

QR

BV

L=6m
Dx

-qL

+qL

+ 1/8 q L2

Bid. D

Mx

Bid. M

Penyelesaian :
a. Reaksi Perletakan.
QR = q . L = (3 t/m) x (6 m) = 18 ton.
M = 0,
B

R
L= 0
RAV .=L- qQ. RL.2/L
RAV = q . L

..(1)

AV

= x (3 t/m)/(6 m)
RAV = + 9 ton ()
R = R = q . L = 9 ton. (simetris)
BV

AV

b. Gaya lintang.
DA-B = + RAV = + 7 ton.
D
=+R q.L=-R
B-A

AV

= - 9 ton.
BV

c. M o m e n .
Momen maksimum terjadi ditengah bentang,
Mmaks. = + RAV . L q . L . L
2

= q L . L
2 1/8 q L = q L 1/8 q L
Mmaks. = ++1/8
1/8xq(3
L t/m) x (6 m)2 = + 13,5 t.m.
maks.

d. Tinjau tampang X.
Momen pada tampang X, dihitung dari kanan kekiri,
Mx
= RAV . x q . x . x
Mx
= R . x q x2

..(2)

AV

Momen maksimum terjadi apabila gaya lintang sama dengan nol,


Dx
= 0= 0
(R . x= d(Mx)/dx
q x )/dx
R AV q . x = 0
x AV = R /q
AV

..(3)

= q L/q = L = x 6
= 3 m (ditengah bentang).

Substitusikan (3) dan (1) kedalam (2), maka momen maksimum,


Mmaks. = RAV . (RAV/q) q (RAV/q)2
2

2 . ( q L/q)
2 q . ( q L/q)
= ( q L)
q L2 1/8 q L
= 1/8
qL

..(4)

maks.

Untuk x = 1 m dan x = 3 m dari perletakan A, besar momen,


2
M
7,5)t.m.
MX=1m =
= 9Mx 1 = 9xx33 x (1
x) =3 +
x (3
= + 13,5 t.m.
2

X=3m

maks

Gaya lintang,
Dx = d(Mx)/dx = RAV q . x

..(5)

Untuk x = 1 m dan x = 3 m dari perletakan A,


DX=1m = 9 3 x (1) = + 6 t.m.
D
= 9 3 x (3) = + 0 t.m.
X=3m

Gaya Lintang (Ton)

Dx = 1/2 q L q x
10.000
5.000
0.000

D
.0

-5.000
-10.000
A

B
0

.5

M o m e n (ton.m')

Mx = 1/2 q L x 1/2 q x2
16.0000
14.0000
12.0000
10.0000
8.0000
6.0000

4.0000
2.0000

0.0000
0

0.5
A

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
B

4. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Segi Tiga.


1/3 x

qx (t/m)

2/3 x

q = 3 t/m

X
QX

RAV

R
1/3 L

2/3 L

RBV

L=6m

Penyelesaian :
a. Reaksi Perletakan.
QR = q . L = (3 t/m) x x (6 m) = 9 ton.
M = 0,
R B. L Q . 1/3 L = 0
RAV = + 1/3 RQ = + 1/3 q . L
RAV = 1/6 q L R
AV

= 1/6 x (3 t/m)/(6 m)
RAV = + 3 ton ()
M = 0,
R B . L + Q . 2/3 L = 0
R BV
= + 2/3 QR = + 2/3 q . L
RBV = 1/3 q L R
BV

RBV

= 1/3 x (3 t/m)/(6 m)
= + 6 ton ()

Kontrol :
V = 0,
R + R
AV

Q = 0
BV

3 ton + 6 ton 9 ton = 0

(memenuhi)

b. Gaya lintang.
DA-B = + RAV = + 1/6 q L = + 3 ton.
D
= + R Q = 1/6 q L q L = 1/3 q L = R
B-A

AV

= 6 ton.
BV

c. Tinjau tampang X.
Tampang X terletak sejauh x dari perletakan A, momen pada tampang X, dihitung dari
kanan kekiri,
qx
QX
Mx

= q . x/L
= qx . x = (q . x/L) . x
= q x2/L
= RAV . x QX . 1/3 x

Mx

=
(
x /L) . ..(1)
1/3 x
= (1/6
1/6 qqLL)x . x 1/6
q xq3/L

q (t/m)
X

QX
2/3x

1/3x

Momen maksimum terjadi apabila gaya lintang sama dengan nol,


Dx
= d(Mx)/dx = 0
3

2 q x /L )/dx
= d(1/6 q L x 1/6
Dx
=
1/6
q
L
..(2)
2 q x /L
1/6 q L q x /L = 0

x2

= 1/6 q L . 2 L /q

x
x

= (1/3 L )
= 1/3 L3
..(3)
= 1/3 . (6 m) .3
= 3,464 m (dari perletakan A).

Substitusikan pers.(3) kedalam (1), maka diperoleh momen maksimum,


Mmaks = 1/6 q L . (1/3 L3) 1/6 q (1/3 L3)3/L
2

Mmaks
Mmaks

= 1/6 q L 2{1/33 1/93}


= 1/27 q L 3
..(4)
2
= 1/27 x 3 x 6 x 3 = 6,9282 t.m.
Tabel nilai momen dan gaya lintang

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

Gaya Lintang (Ton)

Dx = 1/6 q L q x2/L
4.000
2.000
0.000

-2.000

-4.000
-6.000
0

-8.000
A

.5

M o m e n (ton.m')

Mx = 1/6 q L x 1/6 q x3/L


8.0000
7.0000
6.0000
5.0000
4.0000
3.0000

2.0000
1.0000
0.0000

X
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

5. Balok Diatas Dua Perletakan Memikul Muatan Campuran.


P1 = 4 t

QR

P2 = 2 t

q = 3 t/m

AV
1
mm

1m

1m

BV

L=6m

+ 4,250 t

+ 0,250 t + 2,250 t

Bid. D
- 6,750 t

Dx = 0

+ 4,500 t.m

+ 6,750 t.m
+ 4,250 t.m

Mmaks = 7,59375 t.m

Penyelesaian :
a. Reaksi Perletakan.
QR = (3 t/m) x (3 m) = 9 ton.
MB = 0,

R
RAV .x(6
6 m)
4x P1
5 +. (5
2 xm)4 +P2
.x(43 m)
x 32 q= . 0(3 m) . .(3 m) = 0
RAV = (20 8 + 13,5)/6
RAV = + 4,250 ton ()
AV

MA = 0,
R . (6 m) + P1 . (1 m) P2 . (2 m) + q . (3 m) . (4,5 m) = 0
RBV x 6 + 4 x 1 2 x 2 + 3 x 3 x 4,5 = 0
R BV = (4 4 + 40,5)/6
RBV = + 6,750 ton ()
BV

Bid. M

Kontrol :
V = 0,
R + R
AV

P1 + P2 Q = 0
BV

4,250 t + 6,750 t 4 t + 2 t 9 t = 0
13 t 13 t = 0
..(memenuhi)
b. Gaya Lintang.
DA-C = + RAV = + 4,250 ton.
D
= D P1 = + R P1 = 4,250 4 = + 0,250 ton.
DC-D = DA-C + P2 = + RAV P1 + P2
D-E

DE-B
DE-B

C-D

AV

= 0,250 + 2 = + 2,250 ton.


= DD-E QR = + RAV P1 + P2 QR
= 2,250 9 = 6,750 t.
= RBV (memenuhi).

c. M o m e n .
MC
= + RAV . (1 m) = + 4,250 x 1 = + 4,250 ton.m.
M
= + R . (2 m) P1 . (1 m) = + 4,250 x 2 4 x 1 = 4,500 t.m.
MD
= + RAV . (3 m) P1 . (2 m) + P2 . (1 m)
E

MB
MB

AV

= + 4,250 x 3 4 x 2 + 2 x 1 = 6,750 t.m.


= + RAV . (6 m) P1 . (5 m) + P2 . (4 m) q . (3 m) . .(3 m)
= + 4,250 x 6 4 x 5 + 2 x 4 3 x 3 x x 3
= + 25,500 20 + 8 13,5
= 0 t.m (memenuhi).

d. Tinjau titik dimana gaya lintang sama dengan nol.


Gaya lintang dihitung dari kanan kekiri,
Dx
= RBV + q . x = 0
x
= R /q = (6,75 t)/(3 t/m)
BV

= 2,25 m (dari perletakan B).


Momen pada titik x = 2,25 m dari B,
Mx
= RBV . x q . x2
= 6,75 x 2,25 x 3 x (2,25)2
Mx
= + 7,59375 t.m (maksimum).

WORKSHOP/PELATIHAN
P1

P2

P3

P4

P5
B

a1

b1
a2

b2
a3

b3
a4

b4
a5

b5
L = 4 + X/2

Diketahui

: Struktur seperti tergambar


Memikul gaya-gaya,
P1 = 1 ton ; P2 = 1,5 ton ; P3 = 4 ton ; P4 = 3 ton ; P5 = 2 ton.
a1 = 0,2 L ; a2 = 0,3 L ; a3 = 0,6 L ; a4 = 0,7 L ; a5 = 0,8 L
L = 4 + X/2 (meter).
X = Satu angka terakhir No.Stb.
Misal, No.Stb. 08101012, maka X = 2 meter.

Diminta
: Gambarkan bidang-bidang momen (M) dan gaya lintang (D).
Penyelesaian :
a). Data.
Misal X = -1, maka L = 4 1/2 = 3,5 meter
(Bilangan negatip jangan ditiru).
a1 = 0,2 x (3,5 m) = 0,70 m.
b1 = 3,5 m 0,70 m = 2,80 m.
a2 = 0,3 x (3,5 m) = 1,05 m.
b2 = 3,5 m 1,05 m = 2,45 m.
a3 = 0,6 x (3,5 m) = 2,10 m.
b3 = 3,5 m 2,10 m = 1,40 m.
a4 = 0,7 x (3,5 m) = 2,45 m.
b4 = 3,5 m 2,45 m = 1,05 m.
a5 = 0,8 x (3,5 m) = 2,80 m.
b5 = 3,5 m 2,60 m = 0,70 m.
b). Reaksi perletakan.
MB
R
AV

=0
=
= (1 t).(2,8/3,5) + (1,5 t).(2,45/3,5) + (4 t).(1,4/3,5) + (3 t).(1,05/3,5) + (2 t).(0,7/3,5)
=
0,800
+
1,050 t
+
1,600 t +
0,900 t
+
0,400 t
= 4,750
ton.t

AV

MA
R

=0

= P1.a1/L

P2.a2/L

P3.a3/L

BV

R
BV

Kontrol :
V = 0,
R + R
AV

P1 P2 P3 P4 P5 = 0
BV

4,750 t + 6,750 t 1 t 1,5 t 4 t 3 t 2 t = 0


11,5 t 11,5 t = 0 (memenuhi).
c). Gaya Lintang.

P4.a4/L

P5.a5/L

Da-c
Dc-d
Dd-e
De-f
Df-g
Dg-b

= + RAV = + 4,750 t.
= + R P1 = 4,750 t 1 t = + 3,750 t.
= + RAV P1 P2 = 4,750 t 1 t 1,5 t = + 2,250 t.
= + RAV P1 P2 P3 = 4,750 t 1 t 1,5 t 4,0 t = 1,750 t.
= + RAV P1 P2 P3 P4 = 4,750 t 1 t 1,5 t 4,0 t 3,0 t = 4,750 t.
= + RAV P1 P2 P3 P4 P4 P5

Dg-b

= 4,750 t 1 t 1,5 t 4,0 t 3,0 t 2,0 t = 6,750 t.


= RBV

AV

d). Momen.
Perhitungan momen lentur dari kiri ke kanan, diperoleh,
Ma
=
Mc
=0
+ t.m.
R . a1 = + 4,750 t x 0,7 m = + 3,325 t.m.
Md

= + RAV . a2 P1 . (a2 a1) = + 4,750 t x 1,05 m 1 t .(1,05 m 0,7 m)

Me

=
= ++R4,638
. a3t.m.
P1 . (a3 a1) P2 . (a3 a2)

Mf

= + 4,750 t x 2,1 m 1 t .(2,1 m 0,7 m) 1,5 t .(2,1 m 1,05 m)


=
t.m.
=+
+ 7,000
R . a4
P1 . (a4 a1) P2 . (a4 a2) P3 . (a4 a3)

Mg

= + 4,750 t x 2,45 m 1 t .(2,45 m 0,7 m) 1,5 t .(2,45 m 1,05 m)


4,0 t .(2,45 m 2,1 m)
= + 6,388 t.m.
= + RAV . a5 P1 . (a5 a1) P2 . (a5 a2) P3 . (a5 a3) P4 . (a5

AV
AV

AV

a4)

Mb

= + 4,750 t x 2,8 m 1 t .(2,8 m 0,7 m) 1,5 t .(2,8 m 1,05 m)


4,0 t .(2,8 m 2,1 m) 3,0 t .(2,8 m 2,45 m)
= + 4,725 t.m.
= 0 t.m.

Perhitungan momen lentur dari kanan ke kiri, persamaannya,


Mb
=+
0R
t.m.. b5
Mg
=
Mf
Me
Md
Mc

= + RBV . b4 P5 . (b4 b5)


= + RBV . b3 P5 . (b3 b5) P4 . (b3 b4)
= + RBV . b2 P5 . (b2 b5) P4 . (b2 b4) P3 . (b2 b3)
= + RBV . b1 P5 . (b1 b5) P4 . (b1 b4) P3 . (b1 b3) P2 . (b1 b2)

Ma

= 0 t.m.

BV

Keseimbangan mengharuskan,
Ma = Mb = 0
Mc = Mc ; Md = Md ; Me = Me ; Mf = Mf ; Mg = Mg

P1

P2

P3

P4

P5

B
A
a1

b1
a2

b2
a3

b3
a4

b4
a5

b5
L = 4 + X/2

+ 4,750 t

Bidang gaya
lintang (D)

+ 3,750 t

+2,250 t

- 1,750 t - 4,750 t
- 6,750 t
+ 7,000 t.m
+ 6,388 t.m

Bidang
Momen (M)
+ 4,725 t.m

+ 4,638 t.m
+ 3,325 t.m

0 t.m

0 t.m

Kunci Jawaban
No. Stb.
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No. Stb.

L
m
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500

No. Stb.
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No. Stb.

RAV
ton
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750
4.750

Mc ton.m'
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.325
3.800
4.275
4.750
5.225
5.700
6.175
6.650
7.125
7.600
8.075