Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk

: Kajian Tempatan : 5 Aman : / 41 orang : 7.40 pagi 8.40 pagi (1 jam) : 8 April 2014 : Mengenal Negara Kita : Unit 2 Geografi Fizikal (Zon Iklim Dunia)

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Melabel sekurang-kurangnya 3 daripada 4 jenis zon iklim dunia berdasarkan gambar 2. Mewarnakan peta dunia mengikut kawasan zon iklim dunia dengan betul. 3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ciri iklim dunia dengan betul

Isi Pelajaran

: 1. Zon iklim dunia 2. Zon kawasan mengikut iklim dunia 3. Ciri-ciri iklim dunia

Penerapan Nilai Murni

: Berani ,bersungguh-sungguh,keberanian tampil ke hadapan, berbangga dan bersyukur dengan keistimewaan iklim dunia

Unsur-unsur Patriotisme

: Bersyukur dengan zon iklim dunia

Pengetahuan sedia ada

: Murid tahu beberapa keistimewaan tempat dan iklim dunia

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran:

Bahan Gambar beserta kad perkataan kertas sebak Lembaran kerja lembaran peta

Jumlah 1 set 1
41 set 41 set

Prosedur Pelaksanaan Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran Set Induksi (5 Minit) 1. Murid ditunjukkan dengan bungkusan plastik berwarna hitam. 2. Murid diminta untuk meneka barang tersebut dengan menyentuh barang tanpa melihatmya. 3. Murid diberitahu barang yang terdapat di dalam bungkusan plastik. 4. Jawapan murid diperkaitkan dengan tajuk pengajaran pada hari ini iaitu Zon Iklim Dunia. Langkah 1 (15 Minit) 1. Murid dipaparkan dengan 4 kad perkataan. 2. Murid diarahkan untuk melakonkan gaya dan reaksi dalam 4 situasi mengikut kad perkataan tersebut. 3. Murid diberikan beberapa keping gambar. 4. Murid diminta untuk memadankan gambar tersebut mengikut zon iklim yang betul. 5. Murid berbincang dengan guru dan jawapan yang betul akan diberikan token. Langkah 2 (15 minit) 1. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. 2. Berpandukan buku teks, murid diminta untuk mewarnakan peta

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik

Catatan (Penerapan Nilai Murni/ Nilai Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber P&P/Isi Pelajaran BSPP: - termometer

KBKK : - Memberikan maklum balas, aplikasi

Arahan: Lakonkan gaya seperti Kecerdasan Pelbagai: - Kinestatik - Verbal lingualistik Strategi : - berfikir anda berada ditempat yang - Sejuk - Sederhana sejuk - Sederhana panas - panas

KBKK : - mengelaskan

Isi pelajaran: Zon Iklim Dunia - Zon Panas

Kecerdasan Pelbagai: - Verbal Linguistik -Kinestatik

- Zon Sederhana Panas - Zon Sejuk - Zon Sederhana Sejuk BSPP: - kad perkataan - gambar

Nilai: - Berani

KBKK : -Mengenal pasti Kecerdasan

Isi pelajaran: - Zon Kawasan mengikut peta dunia BSPP:

dunia pada lembaran kerja mengikut kawasan zon iklim dunia dengan betul. 3. Murid berbincang dengan guru berkenaan zon iklim dunia berpandukan peta dunia tersebut. Langkah 3 (20 minit) 1. Murid diberikan lembaran kerja. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang ciri-ciri zon iklim dunia. 3. Berdasarkan penerangan guru, murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberikan. 4. Murid berbincang dengan guru dan murid diminta untuk menulis jawapan di lembaran kerja yang disediakan. 5. Murid diminta untuk menampal lembaran kerja ke dalam buku tulis. Penutup (5 minit) 1. Murid disoal secara rawak zon iklim dunia dan ciri-cirinya. 2. Murid diterapkan dengan perasaan bersyukur akan iklim dunia. 3. Guru menyimpulkan pembelajaran pada hari ini

Pelbagai : - Kinestatik

-lembaran kerja

Nilai murni: Strategi : berpusatkan bahan - yakin - teliti

KBKK : -Mengaplikasi Kecerdasan pelbagai: -visual

Isi pelajaran: - Ciri-ciri zon iklim dunia

BSPP: - lembaran kerja Nilai: - bersyukur dengan zon iklum dunia

KBKK : Menghubungkait Kecerdasan pelbagai : -interpersonal -verbal linguistik

Nilai : - bersyukur dengan zon iklum dunia Soalan guru : 1. Apakah ciri-ciri zon iklim dunia?