Anda di halaman 1dari 4

Arahan : Namakan tempat yang ditunjukkan dalam gambar di

bawah ini.
Bilik darjah

Kantin

Pusat sumber
1.

2.

3.

Arahan : Jawab soalan di bawah. (dengan bantuan)


4. Apa nama kelas kamu?
............................................................... .
5. Siapa nama guru kelas kamu?
............................................................... .

Arahan : Pilih jawapan yang tepat.

6.

berkebun

membasuh pakaian

.........................................................

7.

memancing ikan

mencuci kereta

.........................................................

8.

menyapu halaman

berkebun

.........................................................

9.

memancing ikan

bermain bola

.........................................................

Arahan : Tulis jawapan yang betul.


nelayan

hospital

doktor

10. Ayah Lily seorang ........................................... .


Dia bekerja di .............................................. .

balai polis

polis

kebun

11. Encik Ali seorang pegawai ......................... .


Dia bertugas di ................................................. .

Soalan 12 - 17
Arahan : Namakan pakaian di bawah ini.
Zhong shan

doti
Baju kurung

baju Melayu
ceongsam

sari

Soalan 18 - 25
Arahan : Namakan alat pengangkutan di bawah ini.
motobot
sampan
feri
kapal selam
kapal kargo

rakit
kayak
kapal layar