Anda di halaman 1dari 1

Carta Gantt Perancangan Kajian Bi l 1 2 Aktiviti

Membina ujian diagnostik Mentadbir ujian diagnostik Menganalisis ujian diagnostik Membina peta minda Membina ujian pra dan pasca Membina protocol temubual Membina senarai semak Menjalankan Ujian Pra Melaksanakan sesi P&P pengajaran

Feb 1 2

Mac ! 1 2

April ! 1 2

Mei ! 1 2

Jun ! 1 2

Julai ! 1 2

Ogos ! 1 2

Sept ! 1 2

Okt ! 1 2 !

! " # $ % &

1' Merekod sesi 11 Menjalankan


ujian Pasca

12 Menjalankan 1 1! 1" 1#

temubual Menganalisis dapatan Menulis Laporan Pemurnian Penjilidan

13