Anda di halaman 1dari 13

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

Pembangunan sukan di kalangan pelajar bermatlamat melahirkan pelajar yang yang mempunyai ciri yang unggul dan sentiasa berdaya saing. Bagi mencapai matlamat ini, Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi (DPSIPT) telah dilancarkan dan mensasarkan objektif berikut:

Menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada pembangunan kecemerlangan sukan negara Mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah memperkasakan modal insan seimbang dan berkualiti dalam pencapaian akademik dan penglibatan bidang sukan Sasaran untuk melahirkan sekurang-kurangnya 30% atlit negara adalah terdiri daripada atlit IPT atau "The Thinking Athletes"

7 Kluster DPSIPT Pelaksanaan dasar ini akan menggerakkan perancangan dan pelaksanaan agenda pembangunan sukan di IPT dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan sistematik melalui fokus kepada tujuh (7) kluster berikut:

Program Pembudayaan Sukan Program Pembangunan Infrastruktur Sukan Program Pembangunan Pusat Kecemerlangan Sukan Skim Kecemerlangan, Kebajikan, Insentif dan Penyelidikan Sukan (SKIPS) Program Pembangunan Akademik Atlit Program Promosi dan Jaringan Kerjaya Program Pembangunan Pengajian Sukan di IPT

Insentif Biasiswa Sukan Bertepatan dengan usaha menggalakkan kecemerlangan sukan atlet IPT, inistiatif menawarkan Biasiswa Sukan kepada atlit IPT yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam sukan yang diceburi serta mendapat pengiktirafan Majlis Sukan Negara (MSN) telah dilaksanakan. Sejak penawaran Biasiswa Sukan dibuka bermula pada 2006 hingga 2010, seramai 356 atlet telah diperakukan sebagai penerima Biasiswa Sukan KPT.

PROGRAM

Biasiswa Sukan

Biasiswa Sukan ini adalah merupakan satu galakan kepada atlet yang cemerlang dalam bidang sukan serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT. Walau bagaimanapun, bagi kursus-kursus kritikal seperti perubatan, farmasi dan pergigian, tawaran biasiswa hanya untuk pengajian di IPT Awam sahaja. Objektif penajaan adalah :

OBJEKTIF Menggilap kecemerlangan atlet negara serta atlet pelapis yang berprestasi tinggi di IPT. Untuk memastikan atlet pelajar yang sedang mengikuti pengajian di IPT dapat meneruskan kecemerlangan di dalam bidang sukan dan akademik. Menyediakan galakan dalam bentuk pemberian peralatan insentif pencapaian sukan. Semua atlet-atlet yang mengikuti pengajian bagi kursus dalam Negara yang diiktiraf di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) merangkumi IPT Awam, IPT Swasta, Politeknik dan Kolej Komuniti Bergiat aktif dalam semua bidang sukan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Majlis Sukan Negara (MSN). Atlet yang aktif dengan sekurang-kurangnya mewakili negeri dalam Sukan Malaysia (SUKMA) atau Kejohanan Kebangsaan PhD Sarjana Ijazah Pertama Diploma 20 IPTA UTP MMU UNITEN IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan.

GOLONGAN SASARAN

PERINGKAT PENGAJIAN

TEMPAT PENGAJIAN

IKATAN

PERJANJIAN

Penerima Biasiswa Sukan ini tidak mempunyai kaitan kontrak untuk berkhidmat dengan kerajaan. Walau bagaimanapun, pemegang adalah digalakkan untuk menyumbang ke arah pembangunan sukan Negara apabila tamat pengajian kelak. v Warganegara Malaysia ; Berumur tidak melebihi 45 tahun; Telah mendapat surat tawaran atau sedang mengikuti pengajian sepenuh masa di peringkat Diploma / Ijazah Sarjana Muda / Ijazah Lanjutan dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi Tempatan; Mendapat keputusan akademik sekurang-kurangnya PNGK 2.50 bagi atlet IPT atau memperoleh PNGK 2.00 bagi atlet Negara pada semester terkini sebelum tarikh tutup permohonan(bagi pemohon yang sedang mengikuti pengajian di IPT); Memiliki baki pengajian sekurang-kurangnya 2 tahun di manamana IPT.

SYARAT

KATEGORI 1 (ATLET ELIT ANTARABANGSA) Mewakili negara dalam Sukan Olimpik Mewakili negara dalam kejohanan bertaraf dunia yang diiktiraf Mendapat pingat di Sukan Asia, Sukan Komanwel atau Sukan Universiti Dunia atau Mendapat pingat emas di Sukan SEA

KATEGORI 2 (ATLET SENIOR/JUNIOR ANTARABANGSA) KATEGORI ATLIT Mewakili negara di Sukan Asia, Sukan Komanwel, Sukan SEA atau Sukan Universiti Dunia Atlet yang belum disenaraikan sebagai ATLET elit atau merupakan ATLET pelapis negara dan mewakili negara bagi pertandingan sukan bertaraf dunia peringkat umur yang diiktiraf Mendapat pingat pada peringkat kejohanan Asia/Komanwel yang diiktiraf atau Mendapat pingat pada peringkat Asian University Sport Federation (AUSF)

KATEGORI 3 (ATLET KEBANGSAAN) Mewakili negara pada peringkat Asia/Komanwel yang diiktiraf Atlet yang mendapat pingat emas di SUKMA Mewakili negara pada peringkat AUSF atau Mendapat pingat emas di Sukan Universiti ASEAN (SUA)

KATEGORI 4 (ATLET IPT/NEGERI) Atlet yang pernah mewakili negara di kejohanan antarabangsa dan masih lagi bergiat aktif mewakili IPT Atlet yang bertanding di SUKMA dan mendapat pingat Atlet negeri yang turut mewakili IPT pada peringkat kebangsaan dan mendapat pingat atau Atlet yang bertanding di SUA dan mendapat pingat

PEMILIHAN

Hanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat-syarat ditetapkan sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga. Pemilihan muktamad akan diputuskan oleh Jawatankuasa Biasiswa, KPT.

Hebahan permohonan adalah melalui Portal KPT dan permohonan adalah secara atas talian. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: BAHAGIAN SUKAN Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya PERMOHONAN / PERTANYAAN Talian Utama Faks 03 8870 6127 / 4779 / 6143 / 4794 : 03-8870 6824

Unit Biasiswa Bahagian Biasiswa Kementerian Pengajian Tinggi, Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya Talian Utama Faks 03 8870 6000 (samb.) : 03 8870 6839

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN ELIT SMK SEKSYEN 7 SHAH ALAM PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN ELIT SEKOLAH PENGENALAN Kerajaan Malaysia sangat perihatin terhadap pembangunan dan perkembangan sukan di Malaysia. Kerajaan telah menyediakan prasarana sukan untuk kemudahan rakyat menceburkan diri dalam sukan dan dana bagi pertandingan peringkat kebangsaan hingga antarabangsa demi pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Justeru itu, Dasar Sukan Negara telah digubal dengan menumpukan kepada Sukan Massa dan Sukan Prestasi Tinggi (Kementerian Belia dan Sukan, 1988).

Sukan massa merujuk kepada segala jenis sukan termasuk aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan penglibatannya terbuka kepada semua peringkat masyarakat. Ia merupakan sukan untuk semua bagi menggalakkan penyertaan yang luas bukan semata-mata untuk pertandingan. Dasar sukan massa bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sihat dan cergas melalui penglibatan aktiviti sukan dan rekreasi. Pelbagai program yang melibatkan slogan Malaysia Cergas telah diusahakan oleh organisasi tertentu bagi menggalakkan penyertaan serta kesedaran masyarakat terhadap faedah bersukan dan rekreasi.

Sukan prestasi tinggi atau elit merujuk kepada sukan pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dasar sukan prestasi tinggi menekankan pencapaian kecemerlangan atlet pada tahap tinggi. Majlis Sukan Negara telah dipertanggungjawab menyelaraskan pembangunan sukan prestasi tinggi. Kejayaan pembangunan sukan negara perlu bermula dengan menggerakan masyarakat aktif dalam sukan sebagai amalan dan budaya hidup mereka. Pendekatan menggerak dan membudayakan sukan hendaklah ditumpukan kepada pendidikan sukan di peringkat sekolah.

Pendidikan sukan menitikberatkan pengajaran kemahiran, strategi dan pengetahuan tentang sukan dan aktiviti kecergasan fizikal. Pendekatan tersebut melibatkan sokongan daripada semua pihak termasuk guru. Peranan guru bukan semata-mata mengajar topik-topik pelajaran yang ditentukan dalam sukatan pelajaran bidang masing-masing. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dalam bidang kepakarannya melalui pelbagai pendekatan mengajar untuk pelajar menimba pembelajaran secara berkesan. Hasil dari proses pembelajaran yang berkesan, pelajar dapat meningkatkan kefahaman melalui proses kognisi, membina kecekapan sesuatu kemahiran melalui pergerakan psikomotor dan menerapkan nilainilai afektif yang baik melalui aktiviti sosialisasi (Rink, 2002)

1.KONSEP Untuk menentukan potensi pelajar diimbangkan secara menyeluruh dan bersepadu dan konsep Sukan Untuk Kecemerlangan diketengahkan

1.2 Sukan Untuk Semua Sukan untuk msemua merupakan satu aktiviti sukan dan permainan yang akan Melibatkan semua murid. Dengan kata lain, semua murid akan bersukan dan bermain. Aktiviti sukan ini bukanlah bebas tetapi merupakan satu bentuk projek yang terancang bagi melahirkan pelajar berpengetahuan, cergas dan berpotensi tinggi untuk menjalani kehidupan berkualiti. Disamping itu kegiatan ini akan melahirkan satu generasi yang akan menjadikan kegiatan sukan sebagai sebahagian dari kehidupan yang akan mengambarkan kesihatan masyarakat. 1.3 Sukan Untuk Kecemerlangan Satu projek yang dirancang untuk melahirkan kumpulan atlet yang mempunyai daya saing tinggi. Dengan kata lain program ini akan melahirkan atlet yang terlatih dan berpotensi tinggi dalam satu atau dua acara olehraga atau permainan lain.

2. OBJEKTIF Projek pembangunan Sukan Sekolah mempunyai peranan penting dimainkan oleh sukan dan permainan untuk menentukan hala tuju generasi masa depan Negara disamping menempatkan Sukan Negara pada tahap yang lebih tinggi.

2.1

Sukan untuk Semua

Memastikan semua murid diberi peluang melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sukan dan permainan. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 Kesihatan. 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 Mewujudkan rasa seronok sukan dan permainan. Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Memperkembangkan potensi individu. Membentuk sikap yang positif terhadap sukan. Mewujudkan interaktif dan intergrasi melalui sukan. Memperkenalkan dan meningkatkan kemahiran asas Melahirkan pelajar dan masyarakat yang prihatin dan sedar terhadap Penjagaan Menjadikan sukan sebagai aktiviti untuk mengisi masa lapang yang berfaedah. Sukan Untuk Kecemerlangan Menguasai beberapa jenis sukan peringkat sekolah dalam projek Sukan Untuk Semua. Meningkatkan mutu sukan sekolah dan peringkat yang lebih tinggi.

2.2.3 Memperkembangkan kemahiran atlet supaya dapat beraksi cemerlang dalam peringkat yang paling tinggi. 2.2.4 sukan. 2.2.5 Membantu atlet mendapat tempat di pusat-pusat pengajian tinggi dan kerjaya melalui Menjadikan sukan sebagai satu profesyen.

3. JENIS SUKAN YANG DIPILIH 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Bola Jaring Bola Sepak Rugbi Olahraga Bola Baling

4. SASARAN SUKAN UNTUK KECERMERLANGAN

BIL

PERMAINAN

PERINGKAT UMUR

JENIS PERTANDINGAN

TAHUN 2009

SASARAN 2010

2011

1.

Bola Jaring

Bawah 15 Bawah 18

Zon Daerah Negeri Kebangsaan

Bola Sepak

Bawah 15 Bawah 18

Zon Daerah Negeri Kebangsaan

Rugbi

Bawah 15 Bawah 18

Zon Daerah Negeri Kebangsaan

Olahraga

Bawah 15 Bawah 18

Zon Daerah Negeri Kebangsaan

Bola Baling

Bawah 15 Bawah 18

Zon Cawangan Negeri Kebangsaan

E Emas

P Perak

G - Gangsa

5. STRATEGI / PERLAKSANAAN

BIL 1.

STRATEGI Membentuk jawatan kuasa di peringkat sekolah

PELAKSANAAN Berdasarkan keperluan di sekolah / PPD Bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun Menyenaraikan bidang tugas Jawatankuasa yang dilantik

SEK

PPD

CATATAN

2.

Menyediakan program / aktiviti sukan berdasarkan kemampuan sekolah

Mengenalpasti aktiviti Sukan/Permainan Menyediakan kalendar sukan / Permainan - Pertandingan antara rumah / Kelab /Persatuan / kelas.

3.

Mengenal pasti minat guru dalam pelbagai aspek penglibatan Mengadakan Program Latihan

Menjadi kelab Penyokong Sekolah

Penglibatan guru/Murid sebagai pemain, pengadil,pegawai dan jurulatih. Kemahiran setiap pelajar terlibat dengan sukan Latihan berterusan secara Sistematik Jurulatih yang berkebolehan dan diiktiraf

4.

5.

Menyertai pertandingan dari masa ke semasa

- Menyertai pertandingan di Peringkat Sekolah dan Negeri -

6.

Penglibatan ibu bapa / PIBG/Murid tua sekolah dan masyarakat Menyediakan pengiktirafan dan ganjaran dengan kebolehan atlet. Peningkatan profesionalisme terhadap pegawai yang terlibat

- Kebenaran, kerjasama dan galakan

- Bantuan berbentuk kewangan, Alatan kejurulatihan dan kemudahan sukan - Mewujudkan identiti pelajar sukan yang cemerlang - Menyediakan keperluan-keperluan asas sukan. - Meningkatkan kepakaran jurulatih atau pegawai yang Dipertanggung jawabkan - Menghadiri kursus, seminar atau symposium.

7.

8.

6. SASARAN 5 TAHUN (2011 2014)

Peringkat Bil Permainan Umur Jenis Pertandingan

Tahun Kekerapan 2011 Pertandingan 2012 2013 2014

1. Bola Jaring 2 Bola Sepak

Bawah 15 Bawah 18 Bawah 15 Bawah 18 -

Rugbi

Bawah 15 Bawah 18

Olahraga Bawah 15 Bawah 18

5 Bola Baling

Bawah 15 Bawah 18

UNIT DAN BIDANG TUGAS Unit Bidang Tugas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 Pengurusan Pertandingan Sukan 5 6 7 8 9 1 3 Pengurusan Projek Kecemerlangan Sukan Sekolah 2 3 Program pembangunan atlet prestasi tinggi ( kem bakat/ 'attachment'/klinik ) Program pembangunan guru: kepegawaian, kejurulatihan dan kepengadilan bagi sukan prestasi tinggi Program mengenal bakat Menguruskan kursus-kursus kepegawaian, kepengadilan dan kejurulatihan Program sukan untuk semua Pembangunan insfrastruktur sukan Pertandingan mss,negeri Pertandingan mssm Pertandingan antarabangsa sek-sek asean/ asia Pertandingan sukan sekolah premier ( b.sepak, hoki lelaki & perempuan, ragbi dan bola jaring ) Pertandingan sukan sekolah Pertandingan dengan agensi luar: badan korporat, majlis sukan negeri, ngo Menguruskan pertandingan sukan sempena bulan kecergasan Pertandingan sukan di luar takwim takwim mssn/mssm:sipma Pertandingan sukan sekolah asrama penuh, sekolah teknik, sektor pendidikan khas, sukan asrama Program sukan prestasi tinggi pusat latihan daerah di setiap daerah bagi setiap jenis sukan Pelaksanaan sekolah sukan negeri

Pengurusan Pembangunan Sukan

4 5 6 7 8

Penyertaan sekolah sukan negeri ke karnival sekolah sukan negeri peringkat kebangsaan Pelaksanaan sekolah sukan bola sepak negeri Penyertaan sekolah sukan bola sepak dalam liga bola sepak KPM Perancangan khas sukan Program pusat-pusat sukan terpilih

Unit

Bidang Tugas 1 Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membentuk pasukan yang mantap bagi mewakili negeri dalam kejohanan mssm Penyediaan dan penyertaan pasukan mssm ke kejohanan antarabangsa/ asean / asia Penyediaan dan penyertaan pasukan bagi pertandingan sekolah premier kebangsaan ( 5 jenis sukan ) Penyediaan dan penyertaan pasukan sukan sekolah Penyediaan dan penyertaan pasukan mssm dalam kejohanan sipma ( sukan institusi pendidikan malaysia ) Penyediaan dan penyertaan pasukan negeri untuk kejohanan luar takwim mssm Menyediakan program latihan bagi meningkatkan prestasi cemerlang atlet di peringkat kebangsaan, ini merangkumi pemilihan atlet, jurulatih dan pegawai Menguruskan pengangkutan, penginapan tempat latihan dan makanan semasa latihan dan juga pertandingan Anugerah sukan jpn/kpm Biasiswa sukan untuk atlet Bayaran insentif jurulatih sukan (bijs) Menguruskan keperluan peralatan atlet dan pakaian kontijen

2 3 Pengurusan Penyediaan Atlet Prestasi Tinggi 4 5 6

8 1 Pengurusan Kebajikan Atlet Dan Guru 2 3 4

Menguruskan aspek kebajikan dan keselamatan atlet termasuk perlindungan insuran Bertanggungjawab sepenuhnya merancang, mengurus, mengawal dan melapor peruntukan anggaran belanja mengurus (abm) kewangan bagi keperluan pembangunan sukan, pertandingan sukan, penyediaan atlet prestasi tinggi dan keperluan asas seperti alatan, elaun, pakaian kontigen, jersi bagi yang bertanding dan keperluan asas bagi penganjuran bagi semua aktiviti sukan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabanngsa Sumber kewangan daripada mss negeri dan mssm Sumber kewangan kerajaan Pengurusan kewangan pskpp Pemantauan dan pelaporan perbekalan peralatan sukan Pemantauan dan pelaporan kemudahan prasana sukan sekolah Pemantauan dan pelaporan pertandingan mss zon/daerah/negeri/ kebangsaan dan antarabangsa Stok dan inventori peralatan sukan Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program latihan sukan Pemantauan dan pelaporan penyertaan pasukan mss negeri di peringkat kebangsaan Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program sukan di pusat latihan daerah, projek sukan negeri dan sekolah sukan negeri

Pengurusan Kewangan 2 3 4 1 2 3 Pengurusan 4 Pemantauan Dan Pelaporan 5 6

Unit Pengurusan Data Dan Maklumat

Bidang Tugas 1 2 Data atlet Data kepegawaian sukan ( pengadil/jurulatih/ hakim/ sains sukan )

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Pengurusan Bidang Umum (Arahan Pengarah, Timbalan Pengarah Dan Ketua Sektor 6 7 8 9

Data aliran atlit dan pegawai mengikut daerah dan jenis sukan Stok inventori peralatan sukan Data dan kemudahan dan gelanggang sukan Ict/data bijs, biasiswa sukan Mengumpul dan menganalisa data-data sukan Urus setia mss negeri Urus setia pskpp negeri Menguruskan diari jabatan Menguruskan pusat kecemerlangan sukan (pejabat unit sukan di jalan pasir putih ) Sasaran kerja tahunan (skt) Program kmk jabatan Program maksak (pengerusi sukan paint ball dan pengerusi perkhemahan motivasi pelajar Program sektor dan jabatan Program kerajaan negeri ( sukan selangor, sukma )

10 Tugas yang diarah dari masa ke semasa 11 Jawatankuasa keselamatan jabatan 12 Jawatankuasa sebutharga jabatan 13 Jawatankuasa audit dalaman