Anda di halaman 1dari 1

Pengurusan - Profesor Syed Othman Alhabshi penyelarasan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial

l yang perlu berinteraksi antara satu sama lain - Wagner dan Hollenback Pengurusan ialah satu proses perancangan, pelaksanaan, pengarahan dan kawalan perlakuan organisasi - Sarjana Jepun Pengurusan memerlukan keharmonian, penyesuaian dan membuat keputusan secara bekerjasama Falsafah Pengurusan PJ - satu aktiviti pentadbiran dan pengelolaan dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, dan sosial - pengurusan pendidikan jasmani merupakan satu pengurusan aktiviti pendidikan yang dirancang dengan kemas dan sistematik Pentadbiran - Proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih individu mengembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang ditetapkan - Leith proses melibatkan perancangan, pengelolaan, bimbingan dan kawalan ke arah pencapaian matlamat-matlamat tertentu - Newman menambahkan unsur kepimpinan untuk melengkapkan proses tersebut - Daughtery & Woods koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun Pengelolaan - Satu proses di mana dua orang atau lebih menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu - Meliputi pengagihan dan pengumpulan kerja yang patut dilakukan leh individu tertentu dan menjelaskan jenis perhubungan antara individu yang menjalankan tugas POSDCORB(Luther Gulick): 7 Peranan Pengurus P(Planning):Merancang perkara mana yang perlu diutamakan dahulu dan kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan matlamat untuk perusahaan. O(Organizing):Menubuhkan struktur formal bidang kuasa melalui sub kerja yang disusun, ditentukan & diselaraskan bagi mencapai objektif. S(Staffing):Kesemua fungsi kakitangan dalam mengrekrut & melatih pekerja & mengekalkan kondisi kerja yang baik. D(Directing):Tugas yang berterusan dalam membuat keputusan & merangkumkan mereka secara khusus dengan arahan umum & arahan serta berkhidmat sebagai ketua perusahaan. CO(Co-ordinating):Semua tugas penting dalam hubungkait semua jenis bahagian pekerjaan. R(Reporting):Menyampaikan semua maklumat kepada eksekutif yang bertanggungjawab untuk diinform tentang apa yang sedang berlaku serta diri sendiri mengetahui&orang bawahannya di beritahu juga ttg rekod,penyelidikan&pemeriksaan. B(Budgeting):Budjet yang dikeluarkan semua dalam bentuk perancangan fizikal, akaun & kawalan