Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum,wr,wb. Auzubillahiminassyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrobbilalamin, wasshalatuwasshalamuala asrhofil anbiyai walmursalin waala aalihi wa shohbihi rosulillahi ajemain.

Allahummaghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayanishogira. Allahumma ihdinasshirothalmustaqim sirothollazi naanam taalaihim ghoiril maghdu bialaihim waladhollin,amin..

Ya Allah, Yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, Yang Maha Pembimbing hidup kami. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acaraloka karya..guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran Mu.

.Ya Allah, Ya Rahman. , Ridhoi dan berkahilah acara kami ini, Hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepada Mu dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh, hanya kepada Mu lah tempat kami bergantung.

Robbana zolamna anfusana wa ilantaghfirlana watarhamna lana kunanna minalghosirin. Robbana atina fiddunia hasanah wa fil a khiroti hasanah waqina azabannar. Subbhanakarabbika rabbilizati amma yasifun wassalamualarmursalin. Walhamdulillahirrobilalamin. Wassalamualaikum wr.wb.