Anda di halaman 1dari 2

MASA / PERKEMBANGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU MURID

MEDIA PENGAJARAN

KEMAHIRAN GENERIK

SET INDUKSI

1. Guru mencatatkan di papan hitam tarikh seorang murid dilahirkan. 2. Guru menunjukkan

1. Murid memerhati dan mendengar penerangan daripada guru.

Kalendar.

5 MINIT

kalendar dan menerangkan bahagian bulan dan hari.

LANGKAH I (PENCETUSAN IDEA )

1. Guru menunjukkan cara 1. Murid buat ciptaan melipat dan menggunting kertas. sendiri.

Kertas, gunting

KPS: Mentafsir maklumat

15 MINIT

LANGKAH 2 PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA

1. Guru memberi bimbingan kepada murid.

1. Murid menampal reka bentuk di permukaan kertas.

Kertas, gam, gunting, pensel.

KPS: Berkomunikasi

2. Di bahagian bawah 15 MINIT tampalan, murid menampal atau menulis bulan, dan tarikhlahir. KPS: Berkomunikasi PENUTUP (REFLEKSI) 5 MINIT 1. Sesi apresiasi dan refleksi. 1. Murid mempamerkan hasil kerja di depan kelas. 2. Murid menyebut tarikh lahir mesing-masing. Nilai Murni: Mensyukuri ciptaan Tuhan