Anda di halaman 1dari 28

Disediakan oleh,

EE KAI POH

23 JULAI 2009
SMK SRI RAHMAT, JOHOR BAHRU
DEFINISI

 Merupakan satu ujian formatif.

 Data-data yang diperolehi


menunjukkan kelemahan dan
kekuatan murid.
 Membantu guru mengenalpasti punca
kegagalan murid menguasai sesuatu
kemahiran.

 Analisa keputusan membantu guru


merancang program pengajaran
kepada individu atau kumpulan secara
tepat dan sistematik.
PENULISAN

BACAAN BAHASA LISAN

PENGAMATAN
(PENGLIHATAN, PENDENGARAN
DAN SENSORI MOTOR)
PRA NOMBOR

TAHU NILAI KENAL


MATEMATIK NOMBOR

OPERASI ASAS
 Penggunaan tandas

Kemahiran makan dan


minum
 Menentukan tahap tingkah laku
murid
( Rujuk Manual IPP, 2007, ms 4
– 5)
Penguasaan kemahiran
manipulatif
Kemahiran motor kasar
Kemahiran motor halus
 Dilaksanakan setelah guru
mengenalpasti murid yang dipilih
melalui ujian saringan.

 Ujian diagnostik lisan dijalankan secara


individu.

 Ujian diagnostik bertulis dijalankan


secara kumpulan kecil.
Kaedah temu bual dan
pemerhatian boleh digunakan
untuk Komponen Pengurusan
Diri, Pengurusan Tingkah Laku
dan Komponen Kemahiran
Manipulatif
 Ujian disediakan mengikut urutan
kognitif daripada rendah kepada lebih
tinggi (pengetahuan, pemahaman,
aplikasi).

 Ujian ini dimulakan dengan ujian lisan


serta diikuti dengan ujian bertulis.
 Ujian ini diberhentikan sekiranya
seseorang murid gagal menjawab dengan
betul dalam tiga kemahiran yang
berturut-turut.

 Setiap jawapan murid direkodkan ke


dalam borang rekod ujian diagnostik.
 menentukan tahap kebolehan dan
kelemahan murid dalam sesuatu
kemahiran.

 Murid yang mempunyai kebolehan


yang hampir sama dikumpulkan dalam
satu kumpulan kecil untuk
membolehkan guru menggunakan
pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang lebih sesuai.
 membolehkan guru merancang
rancangan pengajaran individu (RPI).
Contoh 1 (Lisan)
Kemahiran 5 : Sukukata KV
Arahan :
5.1 Tunjuk sukukata yang guru
sebut.
5.2 Sebut sukukata yang guru
tunjuk.
ba pa ji ri

mu lu ca so
ne ni gu de
Contoh 2 (Praktik )
Kemahiran 3 : Huruf vokal
Arahan guru : Suaikan huruf awal
dengan gambar yang sesuai.
 Contoh 3 (Bertulis )

 Kemahiran 12 : Menulis perkataan dan sukukata KVK


+KV
 Arahn guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan
gambar. di bawah ini.

__ __ __ pu __ __ __ pu
__ __ __ ci

__ __ __ di __ __ __ __ __
Komponen Pengurusan Diri
Sila rujuk Manual IPP, 2007 –
ms 3
Komponen Tingkah Laku
Sila rujuk Manual IPP, 2007 –
ms 4
Komponen Manipulatif
Sila rujuk Manual IPP, 2007 –
ms 6
Komponen Bahasa Melayu
Sila rujuk Manual IPP, 2007 –
ms 7
Komponen Matematik
Sila rujuk Manual IPP, 2007 –
ms 9
ANALISIS
TUGASAN
proses pembahagian kemahiran
kepada beberapa komponen atau
langkah mudah yang dapat dikuasai dan
dipelajari oleh seseorang murid.

 membantu guru menyusun atur


kemahiran
yang hendak diajar
memberi latihan yang konsisten
menilai tahap pencapaian murid.
Langkah-langkah Penyediaan Analisis
Tugasan :

memastikan kemahiran yang sesuai diajar


pada murid mengikut tahap keupayaan

huraikan secara ringkas kemahiran yang


dipilih

kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada


langkah-langkah kecil
 buat penyesuaian langkah-langkah
pembelajaran mengikut kelemahan
dan kebolehan murid

 guru menjalankan analisis tugasan

 guru membuat pemerhatian dan


penilaian apabila murid telah menguasai
kemahiran yang diajar

 membuat penambahan dan perubahan


dimana perlu sehingga murid dapat
menguasai kemahiran yang hendak
diajar
CONTOH
ANALISIS
TUGASAN
Senarai Semak – Analisis Tugasan
Nama Murid:________________
Kemahiran: Membancuh jus oren
 Bil. Aktiviti   Dengan Sebahagian Tanpa Penilaian  
Bimbingan Dengan Bimbingan 1=Sangat
Guru Bimbingan Guru  Lemah
Guru  2=Lemah
3=Sederhana
4=Baik
5=Cemerlang

     Tarikh Mula Tarikh Mula  Tarikh Mula Tarikh Skor

 1 Pergi ke dapur   

2 Ambil gelas

3  Letak gelas di atas meja  

 4 Ambil botol jus oren

5  Letak botol jus oren di atas meja

6 Buka penutup botol jus oren

7 Ambil sudu makan

8 Tuang jus oren ke dalam sudu

9 Tuang ke dalam gelas

10 Tuang jus oren ke dalam sudu


semula

11 Tuang ke dalam gelas


Senarai Semak – Analisis Tugasan
Nama Murid:________________
Kemahiran: Mengelap cermin tingkap
 Bil. Aktiviti   Dengan Sebahagian Tanpa Penilaian  
Bimbingan Dengan Bimbingan 1=Sangat
Guru Bimbingan Guru  Lemah
Guru  2=Lemah
3=Sederhana
4=Baik
5=Cemerlang

     Tarikh Mula Tarikh Mula  Tarikh Tarikh Skor


Mula

1 Ambil baldi

2 Masukkan air sehingga ½ baldi

3 Ambil kain pengelap

4 Basahkan kain pengelap

5 Perahkan kain pengelap

6 Lap semua kawasan cermin


berserta bingkai cermin tingkap

7 Bilas kain pengelap yang kotor

8 Sangkutkan kain pengelap yang


telah dibilas di tempat
penyangkut
9 Buang air kotor daripada baldi

10 Simpan baldi di tempat simpanan


Bengkel Pembinaan Analisis Tugasan

1. Kumpulan A – Komponen Bahasa.


Contoh: Membina Ayat
2. Kumpulan B – Komponen Matematik.
Contoh: Mengenal Wang
3. Kumpulan C – Komponen Pengurusan
Diri. Contoh: Memberus Gigi
4. Kumpulan D – Komponen Manipulatif.
Contoh: Menggunting
5. Kumpulan E – Komponen Pengurusan
Tingkah Laku. Contoh: Tideak Boleh
duduk Diam.
KESIMPULAN

Merupakan satu prosedur yang


membahagikan sesuatu tugasan
kepada komponen yang lebih kecil.

Guru perlu mengenalpasti komponen


yang belum ada dan memberikan
pengajaran yang sepatutnya.

Membantu guru mencapai objektif RPI