Anda di halaman 1dari 5

Sejarah T4 Bab 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara Nama: Tingkatan :

10

Arahan: Susunkan setiap perkataan di bawah untuk mencari jawapan sebenar.

ANIANREPT
1. Kerajaan agraria menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan seperti kegiatan penternakan dan pemungutan hasil hutan.

NUNAF
2. Kerajaan agrarian yang berkembang menjadi kerajaan maritim adalah kerajaan ...

NAGNAGPADER
3. Kegiatan mencari sarang .. burung juga dijalankan di kawasan gua bertujuan untuk kegiatan

RAYAB
4. merupakan tempat takungan air buatan manusia. Pada musim hujan, air ditakungkan untuk disalirkan ke sawah padi dan sebagai sumber minuman pada musim kemarau.

TERPENTO
5. Pelabuhan Kedah Tua dan Srivijaya telah menjadi sebuah pelabuhan . Apabila menjalin hubungan dagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India.

LAUGIN-NARCAF
6. Masyarakat maritim telah menggunakan bahasa Melayu . di Asia Tenggara sejak dahulu lagi. sebagai bahasa perhubungan atau

EKARAJAN
7. Pelabuhan muncul disebabkan wujudnya sesebuah kerajaan di situ.

ETLON PAS
8. Tasik memainkan peranan yang penting kepada kerajaan Angkor kerana membekalkan air minuman, sumber protein dan air untuk mengairi kawasan pertanian.

DEKHA UAT
9. Gunung Jerai menjadi panduan kapal pedagang yang keluar masuk ke pelabuhan

AMKIN
10. Kewujudan hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan petempatan Asia Tenggara dibuktikan dengan penemuan ..

Latihan I Do I Remember Sejarah T4 Bab 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara

10
Gambar di bawah merujuk kepada sebuah candi.

(a) Apakah peranan candi? i. ii. . .

(b) Nyatakan gelaran rumah ibadat bagi negara berikut: i. ii. Vietnam:

Burma: ..

(c) Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa Candi Borubodur di Jawa Tengah mewakili agama Buddha Mahayana. i. ii. . .

(d) Nama dua epik yang mempengaruhi ukiran pada Angkor Wat. i. ii. . .

(e) Pada pendapat anda, mengapakah candi lama yang terdapat di dunia tidak dirobohkan? i. ii. .... .

Latihan I Do I Remember Sejarah T4 Bab 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara

10
Tandakan

pada pernyataan yang benar dan tandakan

pada pernyataan yang salah.

1. Padi merupakan tanaman utama penduduk di Asia Tenggara. Tanaman sampingan lain yang ditanam selain padi ialah tanaman ubi dan keladi. 2. Raja yang bertanggungjawab membina sistem pengairan bagi kerajaan Angkor. 3. Kerajaan maritim terletak di lembah sungai, pesisir pantai dan kepulauan. 4. Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera telah terkenal sebagai Bumi Emas. Berdasarkan catatan Yunani, nama yang diberikan kepada Bumi Emas ini ialah Suvarnadipa. 5. Gunung Jerai menjadi panduan bagi kapal pedagang yang keluar masuk pada waktu malam di Kedah Tua. 6. Bukti yang menunjukkan Lembah Bujang menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat ialah bahan seramik, gelas dan kaca. 7. Arca Amaravati merupakan sumber arkeologi yang dapat membuktikan kewujudan tamadun awal di Asia Tenggara. 8. Kedah Tua ialah kerajaan paling tua di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu dan merupakan pelabuhan entrepot. 9. Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan bekalan makanan dari negara luar seperti China dan India. 10. Kerajaan maritim mendapatkan tukang kayu dan tukang batu yang mahir dari kerajaan agraria.

Sejarah T4 Bab 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara

15
1. Pengaruh Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan tentera atau yang membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara. 2. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa pengaruh Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan vaisya atau .. 3. Upacara pertabalan raja kerajaan awal diketuai oleh 4. Dalam sistem pentadbiran kerajaan Angkor, setiap daerah terdapat pembesar daerah atau .. 5. Dalam sistem pentadbiran kerajaan Angkor, raja dianggap sebagai .. 6. Pentadbiran pusat kerajaan ..mempunyai empat kumpulan anak raja. 7. Di Srivijaya, setiap orang dilantik menjadi dikehendaki mengikuti upacara angkat sumpah di tempat suci yang bernama Telaga Batu di Palembang. 8. Pentadbiran daerah datu di Srivijaya dibahagikan kepada dua, iaitu parvanda dan 9. Angkor Wat dibina untuk agama . 10. Candi .. mewakili agama Buddha Mahayana. 11. Batu Bersurat menjelaskan tentang keturunan raja. 12. Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa 13. Epik Ramayana yang diadun dengan unsur-unsur tempatan telah menghasilkan Hikayat

.. 14. Patung dewa Vishnu, Siva, Brahma, Durga dan .. merupakan patung agama Hindu. 15. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa keagamaan, bahasa komunikasi dan bahasa