Anda di halaman 1dari 2

PEMBAHAGIAN RUMAH SUKAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH DAYAK TAHUN 2012

RUMAH

RUMAH

RUMAH

KELISA
GURU RUMAH SUKAN 1. Mohd. Asffia bin Edi 2. Maria Tunyah TAHUN 6
1. CRUZER ANAK NORATIA 2. STEANLY ANAK JUNU 3. LIONG SU YAN

MYVI
GURU RUMAH SUKAN 1. Norizan binti Usop 2. Joanna Gilbert Asson TAHUN 6
1. ADILIA ANAK MANJA 2. ISAMILTER ANAK BERANGKA 3. IVARN KANE ANAK PUCHAU

VIVA
GURU RUMAH SUKAN 1. Nurrulhuda binti Abdullah 2. Nurulasykin binti Mohd Fadzil TAHUN 6
1. EFFA SHANARISHA ANAK NAGRO 2. SYLVESTER ANAK GREGORY 3. AUSTINE ANAK ROBERT

TAHUN 5
1. SITA ANAK BETONG 2. JEOSPHIZER ANAK BERANGKA

TAHUN 5
1. JITA ANAK SELANG 2. JOHN HAWARD ANAK HAGAI

TAHUN 5
1. MINNIE VISEL ANAK BUJANG 2. WATI ANAK KANGGONG 3. JENEFERZA KIN ISAH ANAK LOKENG

TAHUN 4
1. RAVEA ALMA ANAK RAKET 3. ELLYSON RAY ANAK SENG

TAHUN 4
1. TRASHERLYA NUNYAH ANAK DUKA

TAHUN 4
1. LIANA PUHRY ANAK GERUNTANG

2. KNICXKIE NATHALIE UNIE ANAK FRANKIE 2. RICKY FEI ANAK SARAKUP MALAYSIA 2. MARCHO DURAN SIAM ANAK EMBAH

TAHUN 3
1. ARAVIND GIVA ANAK JIMBAI
2. VYGOTSKIE MARTHANEIL NGINDANG ANAK FRANKIE

TAHUN 3
1. FAIZAL IGNATIUS ABRAHAM 2. DEVENNY RONOWEL ANAK BUJANG 3. PHILANDER ANAK JIDAN 4. JESSICA ANAK ROYAL

TAHUN 3
1. JACKY ANAK TIMEN 2. ANTHONIO DANJI ANAK GREGORY 3. OCTAVIA ANAK JUWEL 4. MARK GASPA ANAK RIOR

3. TOMMY ANAK LEMBAT LUSIN 4. JESNITA ANAK ROYAL

TAHUN 2
1. ERICA KHRISMA ANAK NAGRO

TAHUN 2
1. DANIELITA ANAK GERUNTANG

TAHUN 2
1. TIFFANY ANDROMEDA ANAK DUKA

TAHUN 1
1. ACADIA ANUIN ANAK GOLONG
2. ELICKSON CRADOW ANAK GERUNTANG

TAHUN 1
1. HILLARY AJIEK ANAK POUL 2. STANLEY ANAK ROBERT

TAHUN 1
1. LAWRANCE ANAK RIOR 2. JESICA JESS ANAK KHABAR

PRASEKOLAH
1. EUGINIA RENDUT ANAK EMBAH 2. LAURINA 3. FELISCIA 4. EDWARD ANAK POUL 5. ALEXTER CHUNDIN ANAK GOLONG

PRASEKOLAH
1. MARSHALL 2. ANNABELLA GABRIELLYA 3. NURUL MAYSARA BINTI RIZAL 4. ELEANOR
5. ECONALDIHNA CHALOUS ANAK NAGRO

PRASEKOLAH
1. KENT FRASER ANAK NORATIA 2. LAURA 3. OLIVIA 4. HENDRICK LARSON ANAK SENG

RUMAH

VIVA

RU RUMAH SUKAN ulhuda binti Abdullah asykin binti Mohd Fadzil TAHUN 6

HANARISHA ANAK NAGRO

ESTER ANAK GREGORY

USTINE ANAK ROBERT

TAHUN 5

NIE VISEL ANAK BUJANG

ATI ANAK KANGGONG

ZA KIN ISAH ANAK LOKENG

TAHUN 4

PUHRY ANAK GERUNTANG

DURAN SIAM ANAK EMBAH

TAHUN 3

ACKY ANAK TIMEN

NIO DANJI ANAK GREGORY

CTAVIA ANAK JUWEL

RK GASPA ANAK RIOR

TAHUN 2
ANDROMEDA ANAK DUKA

TAHUN 1

WRANCE ANAK RIOR

CA JESS ANAK KHABAR

PRASEKOLAH

FRASER ANAK NORATIA 2. LAURA 3. OLIVIA RICK LARSON ANAK SENG