Anda di halaman 1dari 1

NAMA _________________________________________________KELAS____________

SOALAN LATIHAN KAJIAN TEMPATAN


Jawab semua soalan.
Tajuk : Zon Iklim Dunia

1) Senaraikan zon iklim di dunia :


a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
c. ________________________________________________
d. ________________________________________________

2) Nyatakan perbezaan antara zon iklim berikut :


Ciri-ciri

Zon panas

Zon sejuk

(gurun panas)

(tundra)

Suhu

Sangat panas

Sejuk sepanjang tahun

Suhu : _____________

Suhu : _____________

celcius

celcius

Hujan

_________________
__________________

_________________
__________________

Contoh
kawasan

________________________

_________________________

3) Jika diberi pilihan, di zon iklim manakah kamu hendak tinggal ?berikan sebab.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________