Anda di halaman 1dari 11

DIBENTANGKAN OLEH : Sr. AHMAD ZULKEPLI B.

MD TAMAMI KETUA BAHAGIAN KONTRAK PEJABAT HARTA BINA UTM, SKUDAI TARIKH : 9 JULAI 2009 MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

PROSEDUR BAYARAN INTERIM


PROSES BAYARAN INTERIM
PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM TANGGUNGJAWAB PROSES ALIRAN KERJA RELEVAN DOKUMEN

MULA JUB JUB JUB PTKew KBK PK


TENTUKAN TARIKH PENILAIAN DAN ARAHKAN P(UB) URUSKAN PENILAIAN TAPAK TERIMA PERAKUAN INTERIM DARI P(UB) DAN SEMAK PERAKUAN TERATUR MAJUKAN KEPADA PTKew UNTUK SEDIAKAN BORANG SISTEM KEWANGAN HRFin URUSKAN SISTEM KEWANGAN DAN MAJUKAN KEPADA KBK UNTUK PENGESAHAN
SENARAI TINDAKAN PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM SENARAI SEMAK PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM JADUAL PENILAIAN TAPAK

PENGESAHAN SIJIL BAYARAN DAN MAJUKAN KEPADA PK UNTUK KELULUSAN


LULUSKAN PERAKUAN BAYARAN DAN EDARAN TAMAT

TEMPOH PROSES PENGELUARAN BAYARAN INTERIM


BIL
1

AKTIVITI Penilaian kemajuan di tapak dan pengesahan % siap selepas tuntutan kontraktor Penyediaan sijil dan pengesyoran bayaran dan diterima di PHB
Semakan dan pengesahan pegawai bertanggungjawab Rekod dan daftar No. siri bayaran Pengesahan Kelulusan

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB MC, Perunding Ukur Bahan, Arkitek dan C&S, Kumpulan Projek PHB

JANGKAMASA Hari pertama

JUMLAH (HARI) 1

2 Perunding Ukur Bahan


JUB

Hari 2-3
Hari 4-5 2

4 5 6

PTKew KBK PK

Hari 6 Hari 7 Hari 8

1 1 1

Fail dan edaran ke bendahari

Bahagian Pentadbiran / Kerani Fail

Hari 9

JUMLAH HARI PROSES PEMBAYARAN


8

9 Hari 15-20 5

Pembayaran/ Pengeluaran Cek

Pejabat Bendahari

JUMLAH HARI KESELURUHAN PROSES PEMBAYARAN

14

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

ANALISA BAYARAN INTERIM


JUMLAH INTERIM YANG TELAH DIKELUARKAN 11 2 6 4 10 4 PENYEDIAAN OLEH PERUNDING > 3 HARI 1 1 6 2 4 4 PENCAPAIAN PEMBAYARAN DALAM > 9 HARI 6 1 6 3 5 4 PERATUS (%) > 9 HARI 55% 50%

NO

PROJEK

1 2 3 4 5 6

Kolej Sains & Teknologi High-End Advanced Management Centre Masjid & Staf Kuarters Fakulti Bio-Sains & Bio-Teknologi Kompleks Sukan & Kolam Renang Fakulti Sains

100%
75% 50%

100%
40%
86% 70% 88%

7
8 9 10

Research Management Centre


Bangunan Tambahan Perpustakaan Bangunan Tambahan FKE Bangunan Tambahan FKM

5
7 10 8

1
3 4 7

2
6 7 7

SAMBUNGAN..

ANALISA BAYARAN INTERIM


JUMLAH INTERIM YANG TELAH DIKELUARKAN 11 12 8 8 7 12 PENYEDIAAN OLEH PERUNDING > 3 HARI 8 10 6 8 7 6 PENCAPAIAN PEMBAYARAN DALAM > 9 HARI 7 10 6 4 7 9

NO

PROJEK

PERATUS (%) > 9 HARI 64% 83% 75% 50%

11 12 13 14 15 16

Bangunan Tambahan FKA Bangunan Tambahan FKKKSA Bangunan Tambahan CEPP Bangunan Tambahan FAB Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi Bangunan Tambahan FSKSM

100%
75%

KELEWATAN (3 HARI) = 62% (PERUNDING) KELEWATAN (9 HARI) = 66%

SUSUNAN KANDUNGAN BAYARAN INTERIM


1) Surat Bendahari

6 SALINAN SIJIL BAYARAN


Sijil sehingga Summary ASAL (Bendahari) 2 SALINAN ( Perunding QS & ARCH)

2)
3) 4)

Senarai Bayaran Kepada (Lampiran A)


Perakuan Bayaran Interim Ringkasan Bayaran Kemajuan i. Akaun Amanah (jika berkaitan) ii. Bayaran Terkumpul Ringkasan Pengiraan Kerja-kerja Awalan (Preliminaries) Senarai Kuantiti Senarai Kuantiti kerja-kerja M&E (Penyediaan sijil oleh Perunding M&E) Recoupment Of Advance Payment (Jika Berkaitan)

5) 6) 7) 8) 9)

Sijil lengkap (detail)


3 SALINAN ( Bhg. Kontrak, MC & Fail PHB)

10) Pengiraan VOP 11) Ringkasan material on site

SAMBUNGAN..

ISI KANDUNGAN BAYARAN INTERIM

DOKUMEN SOKONGAN (WAJIB)


Jadual Kehadiran Penilaian Tapak Summary of Piling Record Delivery Order yang telah disahkan oleh RE/RA

Tidak dijilidkan bersama Bayaran Interim (1 salinan sahaja)

BAYARAN-BAYARAN KERJA NSC


TANGGUNGJAWAB PERUNDING M&E Terima tuntutan daripada NSC Laksanakan penilaian tapak (bersama wakil Unit M&E UTM) satu (1) minggu sebelum tarikh penilaian tapak Kontraktor Utama. Dapatkan persetujuan peratus kemajuan dari wakil Unit M&E UTM

Sediakan dan sahkan Sijil Bayaran yang lengkap


Majukan kepada perunding Ukur Bahan (salinkan satu salinan bayaran kepada M&E UTM) untuk dibuat pembayaran melalui sijil pembayaran Kontraktor Utama
Nota : Perunding M&E tertakluk kepada proses pembayaran Kontraktor Utama. Jika sijil pembayaran NSC lewat diterima, perunding Ukur Bahan akan meneruskan pembayaran mengikut tempoh yang ditetapkan.

ISU-ISU BERKAITAN PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM


Kesilapan penyediaan bayaran : a) Kesilapan pengiraan b) Bayaran terdahulu tidak dikemaskini c) Bayaran material on site tidak mengikut kontrak Bayaran interim yang dimajukan oleh perunding melebihi 3 hari dari tempoh yang ditetapkan

Susunan bayaran interim tidak lengkap


Rujukan Senarai Kuantiti sebagai lampiran kepada bayaran perlu diringkaskan

SAMBUNGAN..

ISU-ISU BERKAITAN PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM

Pengiraan VOP tidak disertakan dalam bayaran Salinan hendaklah mencukupi termasuk penandaan salinan kepada penerima serta cop ASAL dan SALINAN Tarikh dan masa penilaian tapak tidak/ lewat dimaklumkan ke UTM