Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIK :

Alamat : Memberikan kuasa kepada : Nama : Sumiyati NIK :

Alamat :

Untuk melakukan pengurusan dalam pembuatan akta kelahiran atas nama anak kandung saya, Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan,

Desember 2013