Anda di halaman 1dari 12

MENGHURAIKAN PENGGUNAAN MULTI MEDIA DALAM P&P PENDIDIKAN MORAL

Company

LOGO

DIDISEDIAKAN OLEH: JULIANA BINTI SARJU 780118-01-6850 PSV 1 PPG SEM 6 IPTHO

DEFINISI MULTIMEDIA
Menurut Walter Oleksy (1995) dalam bukunya The Information Revolution: Education & Learning, Multimedia adalah perkataan teknologi untuk perkakasan (hardware) dan perisian (software) yang membawa bersama-sama berjenis-jenis media teks, illustrasi-illustrasi, gambarfotogambarfoto, bunyi, suara, animasi dan video pada sebuah komputer.

DEFINISI MULTIMEDIA
Menurut Nor Iadah Yusop (1995) di ceramahnya yang bertajuk Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran , Multimedia adalah kaedah penyebaran maklumat yang direkabentuk khusus untuk menggabungkan bunyi, gambargambar pegun dan bergerak, grafik, animasi, data dan teks bersama-sama dengan keupayaan interaktif sesebuah komputer.

DEFINISI MULTIMEDIA
Dengan itu, multimedia adalah suatu teknik yang menggabungkan: Data Teks Gambar Grafik Animasi Bunyi Video

Multimedia Dalam Pendidikan


Multimedia merupakan teknologi maklumat terkini yang membolehkan integrasi dan manipulasi video,audio, teks, grafik dan animasi. Proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia berasaskan komputer merupakan pengalaman yang menyeronokan disamping membantu memudahkan pemahaman sesuatu konsep dengan mudah dan cepat.

Kepentingan Menggunakan Multimedia Dalam Pendidikan Moral


Mengubah Stail Pembelajaran Murid-Murid: Berlaku Pembelajaran Kendiri Dan Menggalakkan Pembelajaran Eksploratori (Penerokaan) Memudah Dan Mempercepatkan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Membentuk Jaringan Komunikasi Yang Efektif, Cepat Dan Mudah Pengekalan informasi yang berkesan Menarik perhatian dan merangsang pemikiran.

1. memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri


berdasarkan kemampuan masing-masing. 2. memudah dan mempercepatkan kefahaman sesuatu konsep . 3. menjadikan aktiviti pembelajaran menarik dan menyeronokkan 4. membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan kepada pelajar

5. membantu pelajar mengulangi sesuatu isi pelajaran


berulang kali.

Multimedia dan Murid

1. Penggunaan ICT dalam pendidikan selaras dengan hasrat Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan

bertaraf dunia.
2. Pembangunan pendidikan pada abad ke-21 di negara kita menjadi lebih kompetitif di mana Malaysia perlu melangkah ke hadapan bagi mengantarabangsakan kualiti pendidikan.

3. ICT menjadi pemangkin kepada perkembangan


pendidikan bertaraf dunia yang menjadi impian Malaysia.

Sekian ..

Company

LOGO