Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Kelas Mata pelajaran Tema Tajuk : : : : : Isnin Tahun 1 S / 1 K Bahasa Melayu Bersih Dan Sihat Badan Cergas Tarikh Masa Bil. Pelajar : : : 7/4/2014 10.20-11.20(1S)/11.20 -12.20(1K) / 39 orang

Standard Kandungan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran 3.3.1 Membina dan menulis perkatan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Membina perkataan berdasarkan aktiviti yang terdapat dalam gambar. 2. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan aktiviti yang terdapat pada gambar. 3. Membaca perkataan berdasarkan gambar yang diberi. 4. Membaca ayat yang mengandungi perkataan kata kerja. Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum Ilmu Nilai murni KBT : Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani : Kerjasama, kerajinan, keberanian : KB- Menghubungkait

Sistem Bahasa Tatabahasa : kata kerja Bahan Bantu Mengajar: Kad perkataan Pengetahuan Sedia Ada Murid : Murid-murid tahu tentang pergerakan-pergerakan memanaskan badan melalui pengajaran Pendidikan Jasmani.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Guru memanggil seorang murid untuk mencantumkan gambar Seorang murid ke hadapan kelas dan mencantumkan gambar Murid-murid lain memerhati dan memberikan maklum balas tentang gambar.

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Mencantumkan gambar

Strategi : Berpusatkan murid Kaedah: Penyoalan dan perbincangan BBM: Gambar cantuman, pita pelekat Nilai : Keberanian KBT: Menjana idea Memadankan

Langkah 1 (10minit)

Membuat aktiviti memanaskan badan

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai jenis-jenis aktiviti memanaskan badan seperti lari setempat,lompat, depang tangan, membaling, menyepak

Murid memberikan jawapan tentang apa yang diperkatakan guru. Murid melakukan pergerakan seperti yang ditunjukkan oleh guru.

Strategi: Berpusatkan guru dan murid Kaedah : Penyoalan Perbincangan Simulasi BBM: Gambar Nilai: Kerjasama KBT: Menjana idea Mencirikan

Langkah 2 (15minit)

Membaca suku kata

Guru tunjukkan kad sukukata dan menampal di papan tulis Guru arahkan murid mencantumkan suku kata

Murid membaca kad sukukata yang ditampal secara kelas. Beberapa orang murid dipanggil untuk mencantumkan sukukata menjadi kata kerja yang lengkap berpandukan gambar.

Strategi: Berpusatkan murid Kaedah: Penyoalan BBM : Kad sukukata Gambar

Langkah 3 (15minit)

Membaca ayat

Guru Menunjukkan frasa yang belum lengkap

Murid Meletakkan kata kerja yang sesuai supaya menjadi ayat tunggal yang betul.

Langkah 4 (10minit)

Membaca ayat tunggal Menulis ayat tunggal

Guru minta murid membaca ayat tunggal Guru arahkan murid menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas. Guru minta murid nyatakan cara menjaga kesihatan diri Guru bertanya apa yang akan berlaku sekiranya kesihatan tidak dijaga.

Murid membaca ayat tunggal Murid menyalin/ menulis ayat tunggal dengan betul dan kemas.

Penutup (5minit)

Rumusan -Kognitif

Murid memberikan maklum balas terhadap soalan guru berdasarkan apa yang dipelajari.

-Sosial

Nyanyian lagu Senam Ceria.

Menyanyi lagu sambil membuat gerakan berkaitan dengan aktiviti P&P hari ini.