Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema / Tajuk Tarikh / Masa Fokus Sejarah Tahun

4 Intan Mari Belajar Sejarah 8 April 2014 / 10.55-11.55 (60minit) Standard Kandungan: 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Standard Pembelajaran: 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyatakan maksud zaman air batu. ii. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman batu. iii. Menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar. 1. Melihat gambar ais kiub di dalam paparan multimedia. 2. Menceritakan ciri-ciri zaman air batu berdasarkan video yang ditunjukkan. 3. Melaksanakan aktiviti dalam kad tugasan. 4. Melihat paparan slaid multimedia powerpoint. 5. Membincangkan tajuk tinggal masing-masing mengikut kumpulan. 6. Membentangkan jawapan mengikut kumpulan. Nilai Murni - Bekerjasama, bertolak ansur KPS - Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan - Berbangga dengan sejarah asalusul negara TMK - Belajar melalui TMK Komputer, LCD, slaid powerpoint, alat tulis, dan kertas A4.

Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran DSP Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Perkembangan (5 minit) Melihat gambar dalam paparan LCD 1. Murid melihat gambar berkaitan ais kiub. 2. Guru bertanyakan soalan berkaitan video klip yang ditayangkan. a) Pernahkah kamu lihat gambar tersebut? -Murid menjawab soalan secara lisan. b) Apakah gambar yang terdapat dalam tayangan video klip sebentar tadi? -Murid menjawab soalan secara lisan. c) Apa ciri-ciri yang terdapat dalam benda tersebut? -Murid menjawab soalan secara lisan. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pengajaran hari ini. EMK EMK -TKP -TMK KB: -Menjana idea -Menghubungkait CATATAN BBM: -Komputer -LCD

Aktiviti 1 (15 minit) 1. Guru menunjukkan bebrapa video mengenai zaman air batu. 2. Murid-muid mengenalpasti ciri-ciri mengenai cuaca sejuk. 3. Murid-murid mencatat ciri-ciri di dalam kertas..

EMK: -Kreativiti KB: -Menjana idea

BBM: -Kertas A4

Aktiviti 2 (10 minit) 1. Guru menayangkan paparan slaid powerpoint kepada murid. 2. Paparan slaid mengandungi ciri-ciri, beza zaman air batu dan kesan terhadap alam sekitar. 3. Setiap kumpulan akan diberikan satu tajuk untuk dibentangkan. 4. Murid-murid dikehendaki mencatat nota dan membuat perbincangan mengenai tugasan yang diberikan.

Nilai murni: -Bekerjasama -Tolak ansur EMK: -Kreativiti KB: -Menjana idea

BBM: -Komputer -LCD -Slaid Powerpoint

Aktiviti 3 (10 minit) 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Tiga tajuk dibahagikan antara setiap kumpulan iaitu ciri-ciri zaman air batu, beza zaman air batu dan zaman kini dan kesan zaman air batu kepada alam sekitar.

Nilai murni: -Bekerjasama -Tolak ansur EMK: -Kreativiti -TKP -TMK KB: -Menjana idea -Menghubungkait Nilai murni: -Bekerjasama KB: -Menjana idea -Menghubungkait -TKP

BBM: -Kertas A4

Aktiviti 4 (15 minit) 1. Guru meminta sekurang-kurangnya 2 wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan di hadapan kelas. 2. 3 tajuk yang akan dibentangkan adalah ciri-ciri zaman air batu, beza dengan zaman kini dan kesan zaman air batu 3. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkan dengan isi pelajaran. Penutup (5 minit) 1. Guru menunjukkan binatang zaman air batu. 2. Guru meminta murid untuk menyatakan kesan zaman air batu kepada alam sekitar.

Refleksi: Refleksi

Komen Pensyarah: