Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Matapelajaran Kelas Bil. Murid Masa Tarikh Tema Tajuk

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegareaan : 6 Musytari : 11 orang : 8.15-8.45 pagi : 3 Mac 2013 : Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat : Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan Persekitaran b) Alam Sekitar Terjaga, Kehidupan Bahagia

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat : 1. Menyenaraikan 3 kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. 2. Menjelaskan jenis pencemaran, kepentingan menjaga alam sekitar dan cara menjaga alam sekitar. Penerapan nilai-nilai murni : 1. Bertangungjawab 2. Bekerjasama. 3. Menghargai 1

Unsur Patriotisme : 1. Menyedari perlunya memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. 2. Bersama bertanggungjawab dalam menjaga alam persekitaran. Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid pernah melihat melalui televisyen atau membaca surat khabar tentang bahaya demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk aedes. Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kemahiran Generik KBKK : Menghubung kait, membandingbeza, mengklasifikasikan, menjanakan idea, kemahiran merumus. TKP : Kinestetik, verbal-linguistik, visual-ruang, intrapersonal, interpersonal dan muzik. 2 Sumber Slaid power point Video Penjagaan alam sekitar Lembaran kerja Kertas tugasan Pen warna Kad gambar Lagu Bumi Hijau Lembaran lirik lagu Kuantiti 2 1 20 4 4 1 1 20

Pembelajaran koperatif : Rotating Review Prosedur pelaksanaan Elemen, Pengurusan, Pembelajaran, Bestari, kemahiran Generik Set Induksi ( 3 minit ) Murid diminta melihat pertunjukkan slaid bergambar yang menunjukkan gambar-gambar keadaan alam sekitar yang bersih dan alam sekitar yang kotor sambil membuat pemerhatian secara terperinci tentang gambar-gambar tersebut. Murid diminta membuat perbandingan tentang gambar tersebut. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Langkah 1 (12 minit ) Murid menonton tayangan video tentang TKP : Verbal - linguistik Visual - ruang Interpersonal Nilai murni : Bertanggungjawab Pembelajaran Kontekstual Sumber P&P : Video sekitar Slide powerpoint Lembaran kerja penjagaan alam TKP : Interpersonal Verbal linguistik Visual ruang KB : Menghubung kait Membandingbeza Mengklasifikasikan Nilai Murni : Menghargai alam sekitar Sumber P&P : slaid power point Catatan, Penerapan nilai, sumber P&P

KBKK : Menjana idea Kemahiran merumus

penjagaan alam sekitar Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video yang telah ditayangkan. Guru memberi penerangan secara terperinci tentang kesan-kesan jika masyarakat dan tidak

memelihara

kebersihan

keceriaan

persekitaran menggunakan slide powerpoint. Murid diberi lembaran kerja untuk menyenaraikan kesan-kesan tidak menjaga alam sekitar. Langkah 2 (12 minit) Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Guru menunjukkan gambar tentang pencemaran alam sekitar. Murid mendengar arahan yang diberikan oleh guru. Murid diedarkan dengan kertas tugasan beserta tajuk setiap kumpulan. Kumpulan 1 : Jenis-jenis pencemaran. Kumpulan 2 : Kepentingan-kepentinga menjaga alam sekitar. Kumpulan 3 : Cara-cara menjaga alam sekitar. Setiap kumpulan dikehendaki membincangkan topik yang diberikan, kemudian mencatatnya di kertas tugasan dan memaparkan di tempat kumpulan masing-masing. Setiap kumpulan akan bergerak dari satu Pembelajaran Koperatif : Rotating Review TKP: Visual ruang Interpersonal Nilai murni : Bekerjasama Keyakinan diri Berusaha KBKK : Menjana idea Sumber P&P : Gambar alam sekitar Kertas tugasan Pen warna pencemaran

kumpulan ke kumpulan yang lain untuk membuat 4

penilaian hasil kerja setiap kumpulan. Setiap kumpulan boleh membuat komen,

tambahan idea atau persoalan pada kertas berkenaan dengan menggunakan warna pen yang berbeza. Setiap wakil ahli kumpulan membacakan

maklumat-maklumat yang diperoleh. Penutup ( 3 minit ) Guru membuat rumusan tentang topik. Guru bersoal jawab dengan murid. 1. Apakah kesan sekiranya masyarakat tidak TKP : menjaga kebersihan alam sekitar? 2. Bagaimanakah cara untuk menjaga alam sekitar? Guru mengedarkan lirik lagu Bumi Hijau dan murid-murid akan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Muzik Interpersonal Nilai murni : Menghargai keceriaan dan kebersihan alam sekitar Menjaga alam sekitar KBKK : Kemahiran merumus Sumber P&P : Lagu Bumi Hijau Lembaran lirik lagu

Refleksi : ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________