Anda di halaman 1dari 4

DECODER/PENYAHKOD

Maksud -Penyahkod adalah satu litar logik yang menerima satu set input yang mewakili nombor perduaan dan mengaktifkan hanya output yang sepadan dengan bilangan input. Dalam erti kata lain, litar penyahkod melihat masukan, menentukan nombor perduaan hadir di sana, dan mengaktifkan satu keluaran yang sepadan dengan bilangan itu; semua output lain kekal tidak aktif

Penyahkod A mempunyai input N output 2N Penyahkod A memilih salah satu 2N output oleh penyahkodan nilai binari pada input N. Decoder menjana semua minterm pembolehubah input N. Cuma satu output akan aktif untuk setiap gabungan input.

Decoder adalah perlu dalam aplikasi seperti pemultipleksan data, 7 paparan segmen dan alamat ingatan penyahkodan.

ENCODER/PENGEKOD

Maksud

-Pengekod adalah sebuah litar logik yang pada asasnya melakukan "terbalik" fungsi penyahkod. Pengekod menerima tahap yang aktif di salah satu daripada input, mewakili angka, seperti perpuluhan atau perlapanan digit, dan menukar kepada output kod seperti BCD atau binari. Pengekod juga boleh dirancang untuk mengekod pelbagai simbol dan aksara abjad. Proses menukar dari simbol biasa atau nombor untuk format berkod dipanggil pengekodan

Kebanyakan dekoder menerima kod input dan menghasilkan TINGGI (Atau RENDAH) pada satu-satu dan hanya satu baris output. Dalam kata lain, decoder yang mengenal pasti, mengiktiraf, atau mengesan kod tertentu. Bertentangan dengan proses decoding ini dipanggil pengekodan dan dilakukan oleh litar logik yang dipanggil pengekod. Pengekod mempunyai beberapa baris input, hanya satu yang input diaktifkan pada masa yang diberikan dan menghasilkan kod output N-bit, bergantung kepada input diaktifkan

Pengekod mempunyai input 2N N output Pengekod output nilai perduaan input yang dipilih (atau aktif). Pengekod melakukan operasi songsang penyahkod.

MULTIPLEXER

Maksud

-Multiplexer adalah satu rangkaian yang mempunyai banyak input dan satu output, dan nilai output akan menjadi nilai satu input yang akan diputuskan oleh beberapa baris pilih. jenis-jenis yang paling mudah adalah multiplexer dua baris untuk satu baris multiplexer data. Dalam elektronik, sebuah pemultipleks atau MUX adalah alat yang memilih salah satu daripada beberapa isyarat input analog atau digital dan ke hadapan input yang dipilih ke dalam satu baris. Terdapat input 2n mempunyai n pilih baris, yang digunakan untuk memilih talian untuk menghantar input kepada output. Satu multiplexer elektronik boleh dianggap sebagai pelbagai input, satu output suis iaitu dikawal digital switch pelbagai kedudukan. Kod digital digunakan di pilih input yang menentukan input data akan beralih kepada output.

Satu contoh yang biasa pemultipleksan atau perkongsian berlaku apabila beberapa peranti persisian berkongsi talian penghantaran tunggal atau bas untuk berkomunikasi dengan komputer. Setiap peranti berturut diperuntukkan masa singkat untuk menghantar dan menerima data. Pada bila-bila masa, satu dan hanya satu peranti menggunakan baris. Ini adalah satu contoh masa multiplexing kerana setiap peranti diberi tempoh masa tertentu untuk menggunakan baris.

Dalam kekerapan pemultipleksan, beberapa peranti berkongsi talian biasa dengan menghantar pada frekuensi yang berbeza.

DEMULTIPLEXER

Maksud - Demultiplexer (atau demux) adalah alat yang mengambil isyarat input tunggal dan memilih salah satu daripada banyak data-output-garis, yang berkaitan dengan input tunggal. multiplexer sering digunakan dengan demultiplexer pelengkap pada akhir menerima. demultiplexer adalah satu-input, suis berbilang output. Demultiplexers mengambil satu input data dan beberapa input pemilihan, dan mereka mempunyai beberapa output. Mereka mengemukakan input data kepada salah satu daripada output bergantung kepada nilai-nilai input pemilihan.

Demultiplexers kadang-kadang mudah untuk mereka bentuk logik maksud umum, kerana jika input demultiplexer adalah sentiasa benar, demultiplexer bertindak sebagai penyahkod a. Ini bermakna bahawa apa-apa fungsi bit pilihan boleh dibina dengan logik OR-ing set yang betul output. Demultiplexer dipanggil sebagai 'distributro', kerana ia menghantar data yang sama ke destinasi yang berbeza.