Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Arahan: Sila jawab semua soalan dibawah berpandukan petunjuk yang diberikan seperti
dibawah.

SS: Sangat setuju

S: Setuju

TP: Tidak pasti

TS: Tidak setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

A. Pengetahuan mengenai ubatan tradisional SS S TP TS STS

1. Saya tahu apa itu ubatan tradisional


2. Ubatan tradisional mudah didapati di tempat saya.
3. Di kawasan saya tinggal terdapat pelbagai gerai yang
menggunakan dan menjual ubatan tradisional.
4. Saya mengetahui ubatan tradisional daripada orang tua.
5. Saya pandai membuat ubatan tradisional daripada
bahan-bahan yang terdapat di sekitar rumah saya.
6. Saya suka menggunakan ubatan tradisional kerana saya
tahu ramuan untuk membuatnya.
7. Ubatan tradisional perlu diperbanyakkan jualannya di
kedai-kedai ubat dan farmasi
8. Ubatan tradisional hanya diamalkan oleh golongan tua
sahaja
9. Golongan muda lebih cenderung untuk menggunakan
ubatan moden berbanding ubatan tradisional
10. Masyarakat di kampung lebih mengenali ubatan
tradisional berbanding masyarakat bandar

B. Kecenderungan memilih ubatan tradisional


11. Apabila saya sakit, saya lebih suka menggunakan
ubatan trasional sebagai kaedah merawat penyakit
12. Saya tidak suka menggunakan ubatan moden kerana
saya tidak suka makan pil.
13. Keluarga saya kerap menggunakan ubatan tradisional
sebagai ubatan untuk menyembuhkan penyakit.
14. Saya penah menggunakan mana-mana kaedah ubatan
tradisional.
15. Saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai
ubatan tradisional.
16. Saya hanya menggunakan ubatan tradisional sekiranya
ubatan moden tidak berhasil.
17. Pada pendapat saya, ubatan tradisional masih
diperlukan oleh golongan Bandar.

C. Faktor memilih ubatan tradisional

18. Ubatan tradisional lebih murah.

19. Saya sudah biasa menggunakan ubatan tradisional ini,


jadi saya kekok apabila menggunakan ubatan moden.

20. Saya tidak percaya kepada ubatan moden.