UNIT KESELAMATAN

PENSTRUKTURAN SEMULA BIDANG TUGAS / PERJAWATAN

OBJEKTIF DAN MATLAMAT akan Mengenalpasti keperluan semasa dan

• • •

datang kekuatan Unit untuk Keselamatan Pelabuhan Johor dan memenuhi keperluan Undang-undang/Akta dan Peraturan semasa. Mengimbangi beban tugas pentadbiran dan operasi unit. Memantapkan Organisasi Unit supaya lebih efisyen dan teratur. Meningkatkan kemahiran dan keberkesanan tugas Pentadbiran, kawalan keselamatan LPJ, Unit Keselamatan dan Anggota Keselamatan. Mengurus dan mengenalpasti sumber manusia yang berkemahiran , berilmu dan beramal dengan lebih berkesan.

PENGENALAN UNIT
• Keanggotaan Keseluruhan Perjawatan 23 orang • Kekuatan:
» HQ - 9 Perjawatan » TF Tg Belungkur -13 Perjawatan » PTP - 1 Perjawatan

• Pengisian:
» HQ - 9 Perjawatan (+ 1 Kontrak) » TF Tg Belungkur -13 Perjawatan (+ 3 Kontrak) » PTP - 1 Perjawatan

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGAWAB UNIT
• Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO) – Pemeriksaan Keselamatan Kapal – Pemeriksaan Kawalan Masuk – Pemeriksaan Keselamatan Kargo • Penguatkusaan Keselamatan DG • Penguatkuasaan Keselamatan Safety • Penguatkuasaan Keselamatan Marine • Penguatkuasaan Keselamatan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan • Penguatkuasaan Akta Pelabuhan

Sambungan..
• Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ • Penguatkuasaan ISO 2000 • Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ • Pemeriksaan Keselamatan Bangunan • Latihan / Drill / Exercise Security/Safety • Kawalan Rekod Operasi ISO/ISPS • Operasi Keselamatan Pelabuhan • Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS) • Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan. • Arahan Tetap Sasaran Penting.

Sambungan..
• Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan ( Daratan/Perairan). • Langkah Pencegahan • Pelanggaran Keselamatan (Breach of security) – Sabotaj – Pengintipan – Penyuluhan • Pendidikan Keselamatan. • Pengurusan Keselamatan Jabatan. • Jenayah dan Jenis Jenayah •

Sambungan..
• Pengurusan Trafik • Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/ Peribadi • Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan Laporan • Analisa Risiko (Risk Analysis) • Aspek Keselamatan • Organisasi Keselamatan • Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalulintas. • Peraturan dan cara-cara pemeriksaan keselamatan bangunan

Sambungan..
• • • • • • • • • Arahan Keselamatan Keselamatan Fizikal Pagar Lampu CCTV Pintu keluar masuk Keselamatan Peribadi Tapisan Keselamatan Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik

Sambungan..
• ISPS/DG/ISO – Pendaftaran PENS – Dokumentasi PENS • Penyediaan Dokumentasi Pengeluaran Kompaun • Penyediaan Dokumentasi Pendaftaran Kompaun (Port Syscom) • Penyediaan Dokumentasi Semakan Kompaun (Port Syscom) • Penyediaan Dokumentasi Kutipan Kompaun (Port Syscom) • Dokumentasi – Peyediaan Kertas Pertuduhan

Sambungan..
• Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendakwaan • Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendaftaran Kes • Penyediaan Dokumentasi Kertas Penyampai Saman • Urus Tadbir Am/Surat menyurat dan rekod Keselamatan • Urus Tadbir Perbelanjaan Unit • Penyediaan dan Pengurusan Pengeluaran Pas tahunan Pelabuhan Johor • Urus tadbir pelantikan dan perkhidmatan Anggota
– Kursus

CARTA ORGANISASI UNIT SEDIADA
ASP Pegawai Keselamatan KP41 (1) TG BELUNGKUR C/iINSP Pen Pegawai Keselamatan KP 32 (1) TG PELEPAS

SM Pem Keselamatan Tinggi KP22 (1)

SJN Pembantu Keselamatan Kanan KP17 (1)

SJN Pembantu Keselamatan Kanan KP17 (1)

KPL Pembantu Keselamatan KP14 (2)

KPL Pembantu Keselamatan KP 14 (1)

Konst Pembantu Keselamatan KP11 (12)

Konst Pembantu Keselamatan KP11 ( 2 + 3 )

Konst Pembantu Keselamatan KP11 (1)

CADANGAN CARTA ORGANISASI UNIT KESELAMATAN
DSP Pegawai Keselamatan KP44 ASP Pegawai Keselamatan KP 41

TG BELUNGKUR

UNIT TADBIR / OPERASI INSP Pen. Peg Keselamatan KP27/32/36 SI Pem Keselamatan Kanan KP22

TG PELEPAS INSP Pen. Peg Keselamatan KP27

INSP Pen. Peg keselamatan KP 27 (1)

Sjn Pem. Keselamatan Kanan KP17 (1)

SJN Pembantu Keselamatan KP17

SJN Pembantu Keselamatan KP17

SJN Pembantu Keselamatan KP17

KPL Pembantu Keselamatan KP14 (1)

KPL Pembantu Keselamatan KP 14

KPL Pembantu Keselamatan KP 14

KPL Pembantu Keselamatan KP 14

Konst Pembantu Keselamatan KP11

Konst Pembantu Keselamatan KP11

Konst Pembantu Keselamatan KP11

Konst Pembantu Keselamatan KP11

CADANGAN CARTA TUGAS UNIT KESELAMATAN
DSP Ketua Pegawai Keselamatan KP44

ASP Tim. Ketua Pegawai Keselamatan KP 41

TG BELUNGKUR

UNIT TADBIR / OPERASI

TG PELEPAS

INSP Ketua Staff Operasi KP 27

INSP Ketua Staff Tadbir KP 27/32/36 SI Ketua Staff Tadbir KP22

INSP Ketua Staff Operasi KP 27

SJN Ketua Unit Operasi KP17

SJN Ketua Unit Tadbir / Kompaun KP17 KPL Pembantu Keselamatan KP 14 Konst Pembantu Keselamatan KP11

SJN Ketua Unit Penguatkuasaan KP17 KPL Pembantu Keselamatan KP 14

SJN Ketua Unit Operasi KP17

KPL Pembantu Keselamatan KP14

KPL Pembantu Keselamatan KP 14

Konst Pembantu Keselamatan KP11

Konst Pembantu Keselamatan KP11

Konst Pembantu Keselamatan KP11

CADANGAN CARTA BEBAN TUGAS UNIT KESELAMATAN
DSP Ketua Pegawai Keselamatan KP44

ASP Tim. Ketua Pegawai Keselamatan KP 41 TG BELUNGKUR INSP Ketua Staff Operasi KP 27 TG PELEPAS INSP Ketua Staff Operasi KP 27

UNIT TADBIR / OPERASI INSP Ketua Staff Tadbir KP 27/32/36 SM Ketua Unit Tadbir KP22

UNIT OPERASI

UNIT KOMPAUN TADBIR

UNIT PENGUATKUASAAN

UNIT OPERASI

-Pengurusan Kompaun -Penguatkuasaan ISPS -Penguatkuasaan ISPS -Pengurusan Kutipan Kompaun (PASO/DAO) (PASO/DAO) -Pengurusan Pendakwaan Kompaun -Penguatkusaan DG -Dokumentasi Kompaun -Penguatkusaan DG -Penguatkuasaan ISPS (PASO/DAO) -Penguatkuasaan Safety -Penyampai Saman -Penguatkuasaan Safety -Penguatkuasaan Marine -Tadbir Am/ Surat menyurat Keselamatan -Penguatkusaan DG -Penguatkuasaan Safety -Penguatkuasaan Marine -Penguatkuasaan Kawasan -Rekod Keselamatan Penguatkuasaan ISPS/ISO -Penguatkuasaan Marine -Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan -Pengeluaran Pas tahunan -Pelabuhan -Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Larangan dan Tempat Larangan -Penguatkuasaan Akta -Pelantikan dan Pkdm Polis Bantuan –Kursus , cuti dll Akta Pelabuhan -Penguatkuasaan -Penguatkuasaan Akta -Perbelanjaan / pembelian / Penyediaan Budget Keselamatan Pelabuhan -Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ Pelabuhan -Penyiasatan Dalaman -Penguatkuasaan ISO 2000 -Penguatkuasaan Undang2 -Penguatkuasaan Undang2 -Penyelenggaraan Kenderaan -Penguatkuasaan Kawalan -Keselamatan Bangunan LPJ Kecil LPJ Kecil LPJ -Key Management System -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan -Penguatkuasaan ISO 2000 -Penguatkuasaan ISO 2000 -Latihan / Drill / Exercise -Penguatkuasaan Kawalan -Pengawasan CCTVBelungkur / PTP -Pentadbiran Tg -Kursus Kesedaran Keselamatan -Penguatkuasaan Kawalan -Keselamatan Bangunan LPJ Urusetia Tatatertib Pasukan -Mesyuarat -Keselamatan Bangunan LPJ -Pemeriksaan Keselamatan -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Bangunan -Latihan / Drill / Exercise -Latihan / Drill / Exercise -Kursus Kesedaran -Kursus Kesedaran Keselamatan Keselamatan -Mesyuarat -Mesyuarat

JUSTIFIKASI KEPERLUAN UNIT KESELAMATAN
• Kelulusan penstrukturan baru meliputi:
– Unit Pengurusan Keselamatan Ibupejabat
• Unit Pengurusan • Unit Tadbir dan Kompaun • Unit Penguatkuasaan

– Unit Penguatkuasaan Keselamatan TF Tg Belungkur. – Unit Penguatkuasaan Keselamatan Tg Pelepas.

Unit Pengurusan Keselamatan HQ
– Unit Pengurusan Keselamatan Ibupejabat
• Unit Pengurusan
– Merancang , merangka, melaksana dan mengawal segala perancangan kerja bagi keseluruhan unit-unit di bawah unit keselamatan meliputi unit Tadbir/ kompaun, unit penguatkuasaan, unit penguatkuasaan TF Tg Belungkur dan Unit Penguatkuasaan TG Pelepas – Merancang, merangka, melaksana dan mengawal kerja-kerja pengawalseliaan tugas di Pelabuhan Pasir Gudang.

• Kekuatan 3 Pegawai – 1 DSP, 1 ASP , 1

Unit Tadbir dan Kompaun HQ
• Unit Tadbir dan Kompaun
– Melaksana dan mengawal segala urusan tadbir unit keselamatan meliputi pelaksanaan dan kawalan tadbir unit keselamatan: » Urusan tadbirurus Unit Keselamatan Ibu Pejabat » Urusan tadbirurus Unit Keselamatan TF Tg Belungkur » Urusan tadbirurus Unit Keselamatan Tg Pelepas – Melaksana dan mengawal segala urusan berkaitan kompaun di » Urusan kompaun Unit Keselamatan Ibu Pejabat » Urusan kompaun Unit

BEBAN TUGAS
- Pengurusan Kompaun - Pengurusan Kutipan Kompaun - Pengurusan Pendakwaan Kompaun - Dokumentasi Kompaun - Pendaftaran Kes Kompaun - Penyampai Sapina -Tadbir Am / Surat menyurat Keselamatan - Rekod Keselamatan ISPS / ISO - Pengeluaran Pas tahunan – Pelabuhan , J b a ta n a - Pelantikan dan Pkdm PolisBantuan – K u rsu s, cu ti d l l - Perbelanjaan / pembelian - Urusetia Tatatertib Unit D a n l i - l i u ru sa n Pe n ta d b i n U n i an an ra t

Unit Penguatkuasaan HQ
– Melaksana dan mengawal segala urusan Penguatkuasaan unit keselamatan meliputi pelaksanaan dan kawalan penguatkuasaan unit keselamatan: » Urusan Penguatkuasaan dan Kawalan Keselamatan Ibu Pejabat » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan TF Tg Belungkur » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan Tg Pelepas – Melaksana dan mengawal segala urusan Penyampai kompaun di » Urusan Penyampai kompaun Pel. Pasir Gudang

Beban Tugas
• • • • • • • • • • • • • Penguatkuasaan ISPS (MTSO/DAO) -Penguatkusaan DG -Penguatkuasaan Safety -Penguatkuasaan Marine -Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan -Penguatkuasaan Akta Pelabuhan -Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ -Penguatkuasaan ISO 2000 -Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan -Latihan / Drill / Exercise -Kursus Kesedaran Keselamatan -Mesyuarat

Unit Operasi Keselamatan TF Tg Belungkur.
– Melaksana dan mengawal segala urusan Penguatkuasaan unit keselamatan meliputi pelaksanaan dan kawalan penguatkuasaan unit keselamatan: » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan TF Tg Belungkur » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan TF Tg Belungkur » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan Tg Pelepas – Melaksana dan mengawal segala urusan Penyampai kompaun di » Urusan Penyampai kompaun TF Tg Belungkur » Urusan Penyampai Kompaun TF

Bidang Tugas
• • • • • • • • • • • • • • Kawalan ISPS (PFSO/PASO/DAO) -Kawalan DG -Kawalan Safety -Kawalan Marine -Kawalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan -Penguatkuasaan Akta Pelabuhan -Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ -Penguatkuasaan ISO 2000 -Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ dan Access -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan -Latihan / Drill / Exercise -Kursus Kesedaran Keselamatan -Mesyuarat

Unit Operasi Keselamatan Tg Pelepas.
– Melaksana dan mengawal segala urusan Penguatkuasaan unit keselamatan meliputi pelaksanaan dan kawalan penguatkuasaan unit keselamatan: » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan Ibu Pejabat » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan TF Tg Belungkur » Urusan Penguatkuasaan Unit Keselamatan Tg Pelepas – Melaksana dan mengawal segala urusan Penyampai kompaun di » Urusan Penyampai kompaun Pel. Pasir Gudang » Urusan Penyampai Kompaun TF

Bidang Tugas
• • • • • • • • • • • • • • Kawalan ISPS (PFSO/PASO/DAO) Kawalan DG Kawalan Safety Kawalan Marine Kawalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan Penguatkuasaan Akta Pelabuhan Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ Penguatkuasaan ISO 2000 Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ dan Access Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Latihan / Drill / Exercise Kursus Kesedaran Keselamatan Mesyuarat

Cadangan Penambahbaikan Unit
• Bagi kelancaran tugas dan mengujudkan sistem penyampaian yang baik memerlukan:
– Menstrukturkan semula Unit. – Mengadakan perincian senarai tugasan kpd setiap kakitangan sokongan. – Mengadakan MPK – Mengadakan Fail Meja. – Mengujudkan Hiraki penugasan dan penyeliaan yang berkesan.

U n it T a d b ir/ K o m p a u n d a n U n it P e n g u a tk u a sa a n H Q
K e p e rl a n U n i Ta d b i d a n K o m p a u n u t r
K e p e rl a n K e ku a ta n - 1 I sp , 2 S j , 2 u n n K p ld a n 5 K o n st »K e ku a ta n se d i d a a - 1 SI, 2 Sjn , 1 Kpl dan 5 K o n st

»C a d a n g a n K e p e rl a n M e n d e sa k : u
»2 S j K P 1 7 - D i ka l n d i H Q b a g i n ke ka m e n j l n ka n tu g a s Pe m b a n tu aa Ta d b i / K o m p a u n d a n Pe m b a n tu r Pe n g u a tku a sa a n ke ra n a b e rp e n g a l m a n l a s d a l m b i a n g a u a d ya n g d i a ku ka n . l »Pe rj w a ta n so ko n g a n ke p a d a u n i a ka n a t

U n it O p e ra si T F T g B e lu n g k u r

K e p e rl a n U n i O p e ra siT F T g B e l n g ku r u t u
K e p e rl a n K e ku a ta n - 1 Insp , 1 Sjn , 4 Kpl dan u 15 Konst »K e ku a ta n se d i d a - 1 Insp , 1 Kpl dan 13 Konst a

»C a d a n g a n K e p e rl a n M e n d e sa k : u
»1 S j K P 1 7 – D i e rl ka n b a g im e n j l n ka n n p u aa tu g a s Pe m b a n tu Ta d b i O p e ra si d a n r m e n g a w a l l a a n g g o ta m e m b a n tu Pe n se i Pe g a w a ike se l m a ta n K P 2 7 . ( C a d a n g a n K p l a se d i a d a m e m a n g ku tu g a s S j ) d a n S e o ra n g a n K o n st m e m a n g ku j w a ta n K p lm e m b a n tu a tu g a s S j O p e ra si n ) »Tu g a s p e n ta d b i n p a su ka n d a n d i p l n a ka n ra si i d i m b i l h o l h U n i Ta d b i d a n K o m p a u n H Q a la i e t r d a n tu g a s Pe n g u a tku a sa a n I P S a ka n d i m b i S a l a l h o l h U n i Pe n g u a tku a sa a n H Q . i e t

U n it O p e ra si T g P e le p a s
K e p e rl a n O p e ra siT g Pe l p a s u e
K e p e rl a n K e ku a ta n - 1 Insp , 1 Sjn , 1 Kpl , 3 u K o n st »K e ku a ta n se d i d a - 1 Konst a

»C a d a n g a n K e p e rl a n M e n d e sa k : u
»1 S j K P 1 7 d a n 1 K o n st – D i e rl ka n b a g i n p u m e n j l n ka n tu g a s Pe m b a n tu Ta d b i O p e ra si aa r d a n ka w a l l a . se i »Tu g a s p e n ta d b i n d a n d i p l n p a su ka n a ka n ra si i d i m b i l h o l h U n i Ta d b i d a n K o m p a u n H Q a la i e t r d a n tu g a s Pe n g u a tku a sa a n I P S a ka n d i m b i S a l a l h o l h U n i Pe n g u a tku a sa a n H Q . i e t »M e n g a w a lK e se l m a ta n Pe j b a t LP J d iT g a a Pe l p a s 2 4 J m e a »Pe rj w a ta n so ko n g a n ke p a d a u n i a ka n d i a t p o h o n ke m u d i n m e n g i t ke p e rl a n . a ku u

sekian

Terima kasih

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.