Anda di halaman 1dari 1

__ __ _

per: marcelo cabrera i andrs fernandez


Si al Joan no vols enfadar
millor no vacillar.
Si necessites material
la Nida tho deixar.
LAndrs sempre content
i molt sonrient.
El Francisco de linstitut marxar
i un futur professional li esperar.
El arlos s molt !ment freda"
i sempre es refreda.
#arcelo s de l $ru%ua&
i s un noi molt !%ua&"'
El (ani al Face)oo* vol estar
tot el dia connectat.
La &ra molt an%lesa+
i a ve%ades molt espesa.