Anda di halaman 1dari 23

GII THIU CC BNG C TNH QUAN TRNG CA ACCQUY AXT CH KN KH

Say it your way

GII THIU CU TO

Cu to
>

Accquy axt ch kn kh (sau y gi tt l Accquy) thng s dng hp kim ch Calcium lm cc tm li bn cc, v th c th gim thiu hin tng t phng in khi lu tr. Cu trc hn kn ca accquy c duy tr bng cch s dng h thng cha cht in phn c tc dng va phn cch, thm nc v va gi cht in phn. H thng ny hu nh khng c s di chuyn ca cc lu cht nn khong trng v ch trong bnh accquy c gim i v dung lng ca cc tm bn cc c tng ln, ci thin hiu qu s dng th tch v gim trng lng. Bn trong np v accquy c cung cp mt van an ton, bo v cho accquy trnh s gia tng ca p sut kh bn trong bnh, khi accquy b np in sai chc nng.

>

>

Gii thiu cu trc

Phn ng ha hc

Gii thch phn ng ha hc


>

Khi accquy phng in, PbO2 (dioxide ch) c chuyn thnh PbSO4 (ch sulfate) cc dng v Pb (ch xp) chuyn thnh PbSO4 (ch sulfate) cc m, ng thi phn gii axt sulfuric trong cht in mi. Cc thay i ny c khi phc trong qu trnh np in nh sau: Khi np in PbSO4 b oxt ho thnh PbO2 cc dng, cng lc PbSO4 cc m b phn gii thnh ch nguyn cht Pb.

>

c tnh phng in

Gii thch c tnh phng in


>

c tnh phng in ca accquy m t mi lin h gia: Dng in phng, thi gian phng v in p phng. Dung lng ca mt bnh accquy (Ah) bao gm tch ca dng phng (A) v thi gian phng tnh ti in p cui. Hnh di ch ra cc c tnh phng in ca mt accquy 100Ah, trong ng vi mi trng hp dng in phng s c thi gian duy tr v in p cui tng ng. Nu dng phng cng ln, cng nh ni tr cng ln th in p khi u khi phng s cng gim thp. Hin tng phng in ca mt accquy chnh l phn ng in ho gia axt sulfuric vi cc in cc nh cp phn trn. V vy khi phng in vi dng phng cao, hoc khi phng nhit thp hn iu kin chun, th axt s b gim hot tnh. Lc kh nng khuch tn ca axt s khng th bt kp vi tnh trng phng in, v vy dung lng ca accquy b gim i nhanh chng.

>

c tnh t phng

Gii thch c tnh t phng


>

c tnh t phng in khi lu tr m t trng thi accquy t phng in khi lu kho, do trong bnh accquy c tn ti mt gi tr ni tr d nh. Dng t phng in ca accquy ph thuc vo ni tr v nhit lu tr accquy. Hin nay ngi ta thng s dng cc tm li bn cc ca accquy lm bng canxi ch (Pb Ca), nn accquy t c dng t phng in rt nh. Thng thng accquy hin nay b mt khong 0,1% dung lng/ngy khi lu kho 250C. Mi lin quan gia mc t phng in v nhit mi trng khi accquy c lu tr c ch ra nh trong hnh bn di.

c tnh np in

Gii thch c tnh np n nh


>

Ch ny hay c dng , v n s hn ch khng cho in p v dng np qu cao trong trng thi ban u ca qu trnh np. Trong trng thi khi u v trng thi gia ca qu trnh np, dng np kh cao nn b np c ch to c b phn hn dng, ng thi in p np lun c duy tr n nh. Trong trng thi cui ca qu trnh np, dng np s t ng gim nhanh. Mc in p s dng cho loi np ny 250C (770F) tu thuc vo tng loi accquy, khi accquy c np y, dng np s gim n mt gi tr rt nh 0A. - Dng np ti a cho php 250C l 0,25 ln dung lng bnh. - Dng np tiu chun 250C l 0,1 ln dung lng bnh. - Thi gian np y accquy l t 16 ting n 20 ting.

c tnh mi quan h gia in p np v nhit

Gii thch c tnh MQH gia in p np v nhit


>

Mi lin h gia in p np v nhit bnh m t khi nhit np accquy tng cao th in p np phi c gim xung trnh cho phn ng ha hc bn trong accquy xy ra qu mnh to ra qu nhiu kh H2 v SO42- m khng kp kt hp thnh H2SO4 Gy ra phng, rp hoc n bnh.

c tnh v tui th accquy khi s dng d phng (Standby) ti trm

Gii thch c tnh v tui th accquy khi s dng d phng (Standby) ti trm
>

c tnh v tui th accquy khi s dng d phng m t tui th ca accquy b gim dn theo nm thng khi c s dng lin tc ch d phng. Khi dung lng accquy gim n khi ch cn 60% d vn c np y th coi nh accquy ht chu k vng i v cn c thay th.

c tnh tui th accquy theo s ln phng su

Gii thch c tnh tui th accquy theo s ln phng su


>

Tui th accquy theo s ln phng su m t s ln accquy c th s dng khi phng su n mt mc dung lng tng ng. Thng thng tui th theo s ln phng su ht 100% dung lng accquy l khong 230 ln. - Khi accquy c s dng trong mt thi gian di, s b hng dn dn n mt im m dung lng in khng th c lu tr bng cch np.

- Hnh di ch ra cc c tnh tui th ca accquy trong cc ng dng tun hon np-phng v ch ra accquy c khuynh hng tng nh dung lng trong cc chu k u. Ngoi ra s chu k c th s dng ca accquy s b gim i khi su phng in tng ln. - Thng thng th tui th ca accquy axt ch kn kh b suy gim nhiu khi c cho phng su hoc khi b lu tr trong trng thi t phng in ko di.

c tnh nh hng ca nhit n tui th ca accquy trong qu trnh np ni (float)

Gii thch c tnh nh hng ca nhit n tui th accquy trong qu trnh np ni


>

nh hng ca nhit n tui th ca accquy ch np ni (float) m t mi lin h gia nhit bnh accquy khi s dng trong ch np ni vi tui th ca bnh accquy. Nhit khi np ni cng cao th tui th cng gim.

c tnh nh hng ca nhit n dung lng accquy

Gii thch c tnh nh hng ca nhit n dung lng accquy


>

Khi s dng trong cc mi trng nhit khc nhau th accquy s c cc dung lng khc nhau, t0 cao th accquy s c thm dung lng s dng, t0 thp th accquy s b gim dung lng s dng. Nguyn nhn v nhit l tc nhn thc y hoc km hm phn ng ha hc bn trong bnh accquy.

XIN CHN THNH CM N!

Say it your way