Anda di halaman 1dari 8

TEORI KEPIMPINAN

Directed by: Amirah hanis Binti Zaninudin

Teori Kepemimpinan
Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan gurugurunya menjadi pemimpin. Guru Besar berperanan sebagai seorang:
Manager Mentor Leader -Coach

Kepimpinan
Merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. Danielson (2006) melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya, sama ada di dalam atau di luar sekolah.

Komponen Kepimpinan
Sifat-sifat

Gaya dan Kelakuan

Kepimpinan mengikut situasi

Teori X dan Y Diasaskan oleh Douglas McGregor, 1960 Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa (keperluan psikologi dan keselamatan) Teori Y bercirikan motivasi dan pengiktirafan. Teori ini mengandaikan bekerja sebagai sesuatu yang baik jika menyeronokkan tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika tidak menyenangkan

Teori Perhubungan Manusia Menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara keduaduanya Terdapat 2 corak perlakuan pemimpin yang disukai: Task Orientation dan Human Relation Orientation Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan yang baik dengan pengikutnya

Teori Kepimpinan Mengikut Situasi Teori ini menyatakan cara memimpin yang berbeza boleh berkesan, bergantung kepada kematangan orang bawahan Teori ini menyatakan bahawa cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza Tidak ada hanya 1 saja cara memimpin yang paling baik Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjukkan jalan kepada orang bawahan untuk manghasilkan sesuatu yang paling baik

Teori Perlakuan Perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tanggungjawab berorientasikan tugas dan orientasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka

Mengetahui dan melatih diri anda

Garis Panduan

Mengetahui dan mengawal gaya anda

Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain

Memenuhi keperluan-keperluan staf

Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja

Bertindak sebagai pemimpin

Rujukan:
Syed Ismail Bin Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2013). Asas Kepimpinan & Perkembangan Profesional. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.Selangor