Anda di halaman 1dari 4

Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Subjek Tema Tajuk Objektif Pembelajaran

: 10 April 2014 (Khamis) : 11.45 12.45 (60 minit) : 5 Bakawali : 16 orang (8 lelaki dan 8 perempuan) : Sains : Menyiasat Daya dan Tenaga : Litar Bersiri dan Litar Selari : Pada akhir sesi pengajaran, murid dapat : 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran : 1. 80% murid dapat melukis litar ringkas. 2. 3 daripada 5 orang murid dapat mengenalpasti susunan mentol dalam keadaan sesiri dan selari. 3. 80% murid dapat membuat litar sesiri. 4. 80% murid dapat membuat litar selari. 5. 2 daripada 4 orang murid dapat membandingkan mentol dalam litar sesiri dan selari.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengetahuan sedia ada

: Koperatif, Konstruktivis

: Aktiviti eksperimen secara berkumpulan. : Murid telah mempelajari susunan litar ringkas beserta simbolnya sebelum ini.

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, memerhati, membuat kesimpulan, mensintesis dan menjana idea, membuat eksperimen Kemahiran Berfikir Kemahiran Manipulatif : Menghubungkait, menjana idea, membanding beza : Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul, menyimpan peralatan sains di tempat yang betul : Mempunyai minat dan sifat ingin tahu terhadap persekitaran, kerjasama, saling menghormati, jujur, mempunyai tingkah laku yang baik, mensyukuri nikmat, bertanggungjawab terhadap barang yang dipinjam. : Kad bergambar, wayar, mentol, suis, bateri, buku teks, pemegang mentol

Nilai murni

Bahan Bantu Mengajar dssssssssss

FASA PENGAJARAN Set Induksi (5 Minit)

ISI KANDUNGAN Mengenali komponenkomponen dalam litar elektrik Menyusun komponen elektrik untum membentuk litar. Komponen litar ringkas : 1) mentol 2) wayar 3) suis 4) sel kering - Guru bertanya kepada murid, macammana nak atur rakan kamu supaya membentuk susunan komponen litar yang betul?

AKTIVITI - Guru memanggil enam orang murid ke hadapan. - Guru mengarahkan mereka supaya menggantung kad bergambar yang mengandungi komponenkomponen bagi litar ringkas yang betul. - Murid berpegangan tangan lalu membentuk satu litar lengkap.

CATATAN KPS : - Berkomunikasi - Memerhati KB : - Menghubungkait Nilai murni : - Berani mencuba - Bekerjasama BBM : Kad bergambar

Pencetusan Idea (10 Minit)

Perbezaan litar bersiri dan litar selari.

- Guru melukis litar bersiri dan litar selari di papan hitam. - Guru mengarahkan murid melukis bersiri dan selari dalam bentuk simbol di dalam buku tulis. - Murid melukis litar bersiri dan selari dalam bentuk simbol. - Guru menyoal murid untuk merangsang minda mereka.

KPS : - Memerhati - Berkomunikasi KB : - Menghubungkait - Membanding beza Nilai : - Kerjasama BBM : - Buku teks

S.G : 1. Apakah perbezaan yang kamu nampak pada gambar rajah ini? 2. Mentol manakah yang nyalaannya lebih terang? 3. Apa kebaikan litar selari

Penstrukturan Idea (25 Minit)

berbanding litar bersiri? Membina litar bersiri dan litar selari

- Setiap murid diarahkan untuk mengambil dua mentol, dua pemegang mentol, enam wayar, dua sel kering dan dua suis. - Murid membuat litar bersiri sehingga mentol mampu mengeluarkan cahaya. - Murid membuat litar selari sehingga mentol mampu mengeluarkan cahaya. - Murid menganalisis kedua-dua jenis litar

KPS : - Membuat eksperimen

KM : - Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul Nilai : - Kerjasama - Mendengar arahan BBM : - sel kering - wayar - mentol - pemegang mentol -suis KPS : - Berkomunikasi - Mengelas KB : - Membanding beza Nilai Murni : - Jujur - Bekerjasama - Saling menghormati - Mempunyai tingkah laku yang baik. BBM : - Litar elektrik

Aplikasi Idea (15 Minit)

Kelebihan litar selari berbanding litar bersiri

- Guru menyoal murid kelebihan litar selari berbanding litar bersiri

- Murid menjawab soalan Litar bersiri tidak guru dengan merujuk litar sesuai masing-masing. digunakan dalam pendawaian elektrik di rumah kerana : a) Kerosakan satu peralatan akan mengganggu fungsi peralatan yang lain. b) Tahap kecerahan akan berkurangan jika bertambah

bilangan peralatan S.G : Litar apakah yang sesuai digunakan dalam sistem pendawaian di rumah? Kenapa? Penutup (5 Minit) Imbas kembali pelajaran yang diajar pada hari tersebut. Menyimpan peralatan makmal dengan cara betul - Guru meminta dua orang murid untuk memberikan rumusan tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. KPS : - Berkomunikasi - Mengelas KM - Menyimpan peralatan sains di tempat yang betul.

- Guru memberi rumusan secara keseluruhan tentang KB : apa yang telah dipelajari - Membanding pada hari ini. beza - Murid menyimpan komponen elektrik di tempat yang betul dengan selamat.

Nilai murni : - Mensyukuri ciptaan tuhan - Berani mencuba - Jujur - Mendengar arahan BBM : - sel kering - wayar -mentol -suis

Anda mungkin juga menyukai