Anda di halaman 1dari 1

PEMBUKA ACARA

Audzubillahhiminasyaithonirrojiim Bismillahhirrohmanirrohiim Alhamdulillahhirobbilalamiin Ashsholaatu wassaamuala asyrofil ambyai wal mursaliin sayyidina wamaulana muhammadiwwaala alihi washohbihi ajmain. Amma badu . Dumateng shohibul hajjah ingkang kulo hormati, Dumateng ketua saha pengurus Jamiyah Yasin ingkang kulo hormati, saha Dumateng sedoyoanggota Jamiyah Yasin ingkang dipun mulya aken dening Allah SWT Sepindah, monggo kito sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah SWT kanti ngucapaken ALHAMDULILLAHHIROBBILALAMIIN.. , ingkang sampun paring Rahmat, Taufiq, Hidayah, serta Inayahipun sehinggo kulo lan panjenengan sedoyo saget rawuh wonten Majelis mriki kanti kawontenan sehat Wal Afiat . Kaping kalih, mugi Sholawat Maas Salam tetep katur krujuk dumateng ngersanipun Nabi Agung Muhammad SAW. Ingkang sampun paring teladan sehinggo kulo lan panjenengan sedoyo saget mangertosi ajaran ingkang leres inggih puniko arupi ajaran Agami Islam Bighouli, ALLAHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMAD. Sak derengipun acara kito lajengaken monggo kito nyuwun dumateng Gusti Allah SWT, sarono maos Suratul Fatihah, mugi-mugi acara meniko lancer, mboten wonten alangan punopo-punopo lan mbeto manfaat Fiddini Waddunya Hattal Akhiroh. Lahumul Fatihah. BILA ADA : Acara sak lajengipun inggih meniko fatwa-fatwa .. Katur panjenangi Bapak .. wekdal kulo haturaken Mekanten wau fatwa-fatwa saking bapak .. Kulo haturaken Matur Nuwun ingkang kathah, mugi-mugi saget mbeto manfaat Fiddini Waddunya Hatal Akhiroh. AMIIN.. Acara sak lajengipun inggih meniko waosan Sholawat Burdah .. Bismillahhirrohmanirrohiim.. Ibu-ibu ingkang kulo hormati, monggo kito sareng-sareng maos surat YAA SIIN LAFAL TAHLIL, ingkang dipun kintunaken dumateng leluhur kito ingkang sampun kundur wonten ing zama ingkang sampun sumere, khususipun leluhuripun Shohibul hajjah inggih meningko. Kaping sepindah . Kaping kalih . Kaping tigo . Dst. Lan kangge Imam Yaasin dalu meningko kulo aturaken dumateng ibu .. wekdal kulo haturaken. Penutup ALHAMDULILLAHHIRROBBILALAMIIN .. Waosan Yaa Siin Thlil kito waos sesarengan, mugi-mugio dumugi ingkang dipun kintun lan dipun trami dumateng ngarsanipun ALLAH SWT. Ibu-ibu, kulo wakil saking Shohibul hajjah menawi wonten panggenan lan hidangan mboten nyeceki utawa nyekecoaken dateng manah panjenengan sedoyo, Shohibul hajjah nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun, kulo selaku pembagi acara menawi wonten kasaripun rembag, kulo nyuwun pangapunten. Akhiru Kalam, Ihdinasyirothol Mustaqim, Wassalamualaikum .. Kangge mbenjang rebo ngajeng dawah wonten kelompok . Wonten dalemipun Ibu..