Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 04 April 2014 Hari: Jumaat

Bidang Tajuk Masa Standard Pembelajaran

Objekti Pembelajaran

Bentuk dan ruang Perimeter 9.00 10.00 pagi Murid dibimbing untuk: Mengukur dan merekod perimeter : Segi empat sama Segi empat tepat Segi tiga Pada ak!ir pembelajaran dan pengajaran" murid dapat : Menguasai isi kandungan Mengukur dan merekod perimeter bagi segi empat sama" segi empat tepat dan segi tiga. $uru

Set #nduksi %M& Ba!an Bantu Belajar 'e leksi