Anda di halaman 1dari 4

JENIS-JENIS INSTRUMEN PENTAKSIRAN

TIDAK FORMAL

SENARAI SEMAK
TEO PEI WEI PISMP SEM 5 BC1

Pemerhatian

Rekod Anekdot

Temubual

Jenis-jenis Instrumen pentaksiran tidak formal

Senarai Semak

Hasil Kerja

SENARAI SEMAK

Senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap , sahsiah, dan kebolehan murid. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada yang berkaitan dengan tingkah laku yang dapat diperhatikan, kekerapan tingkah laku itu berlaku, dan lain-lain berdasarkan keperluan pemerhatian.
Ia memerlukan satu bentuk jadual dan setiap pemerhatian yang dapat dilihat hanya akan dicatat dengan menandakan ( / ) atau cara lain.