Anda di halaman 1dari 2

APAKAH 1BESTARINET DAN FROG VLE ?

1.0 1BESTARINET Sejajar dengan matlamat kerajaan untuk membangunkan modal insan dan penggunaan Internet, kerajaan telah melancarkan Projek 1BestariNet, yang merupakan inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerajui transformasi pendidikan dengan menyediakan teknologi pembelajaran terbaik kepada semua sekolah di Malaysia Pihak !"# $ommunications telah diberi amanah oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan %isi 1BestariNet untuk menjana perubahan dalam platform pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara ka&asan bandar dan luar bandar 'i ba&ah projek 1BestariNet, 1(,((( buah sekolah akan dilengkapi dengan perkhidmatan Internet jalur lebar tanpa &ayar )&ireless broadband* berkelajuan tinggi iaitu !es +,, dan sebuah Persekitaran Pembelajaran Maya iaitu frog %irtual #earning -n.ironment )%#-* untuk pengajaran dan pembelajaran tanpa batasan Kebanyakan generasi muda hari ini amat arif dalam penggunaan Internet dan banyak masa diluangkan dengan penggunaan media sosial seperti /acebook, "&itter, MySpace dan !ou"ube Budaya dan cara mereka memproses maklumat sering berubah dan guru perlu mengambil langkah seiring dengan perubahan ini Inilah masanya untuk kita sebagai guru membabitkan diri dalam dunia pelajar melalui frog %#- Melalui projek 1BestariNet ini, cara penyampaian pengajaran dan pembelajaran pasti akan berubah, sekaligus meningkatkan minat belajar dalam kalangan generasi muda ini 'alam dunia yang penuh dengan teknologi, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi terhad kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Kehadiran frog %#dapat membantu guru0guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan para pelajar dengan lebih berkesan bukan sahaja di dalam kelas, malah di mana sahaja mereka berada 1pa yang diperlukan hanyalah sebuah komputer, pelayar )bro&ser*, dan sambungan Internet Menerusi projek 1BestariNet ini, setiap guru akan diberi satu I' Pengguna yang unik dan pelbagai fungsi Para guru boleh menggunakannya untuk2

Mengakses platform frog %#Mengakses emel peribadi !es Mengakses semua enjin maya pendidikan yang dijana oleh ,oogle yang bertaraf antarabangsa seperti Khan 1cademy dan !ou"ube -ducation

'engan ini, setiap guru dan pelajar akan mempunyai akses kepada pendidikan bertaraf dunia yang boleh dicapai di dalam dan di luar sekolah pada bila0bila masa, di mana jua

2.0 APAKAH FROG VLE? /rog adalah %#yang dipilih bagi projek 1BestariNet /rog mempunyai fungsi sebagai komuniti pembelajaran bagi seluruh &arga sekolah Persekitaran Pembelajaran Maya /rog, atau lebih dikenali sebagai %#- ialah satu sistem pembelajaran berdasarka !ari "a yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan kon.ensional dengan kaedah maya Sebagai contoh, g#r#$"#r# da%at &e&beri t#"asa ' #!ia da &e (e&ak t#"asa se)ara &a(a , sementara pelajar dapat menghantar tugasan serta menyemak markah menerusi /rog %#Para guru dan pelajar b*+e, &e "akses berita sek*+a, da d*k#&e %e ti " yang telah dikemaskinikan oleh pentadbir sekolah Menerusi /rog %#- dan sambungan internet +,, pendidikan boleh dilaksanakan di mana jua, pada bila0bila masa melalui /rog %#- yang berasaskan cloud 'engan ini, pembelajaran boleh dilaksanakan di mana0mana2 di sekolah ataupun di rumah, 3+ jam sehari, 4 hari seminggu Bayangkan %#- sebagai Intranet, bilik darjah online dan ruang sosial di sekolah, di ba&ah satu bumbung Persekitaran Pembelajaran Virtual )%#-* adalah sistem pembelajaran berteras laman &eb yang menyerupai pendidikan dunia realiti dengan menyatukan konsepvirtual dalam pendidikan kon.ensional Sebagai contoh, guru0 guru boleh mengajar, menjalankan ujian dan menyemak kerja sekolah secara virtual manakala pelajar boleh menghantar kerja sekolah dan melihat markah melalui %#- Ibu bapa boleh berinteraksi dengan guru0guru, dan pihak sekolah boleh mengemas kini kalendar akti.iti sekolah dan memaparkan notis melalui Internet %#- boleh diakses pada bila0bila masa, di mana saja adanya capaian Internet

'isediakan oleh2 $IK "5N, #I 6I1N, ,787 I$" S9K)$* !5K- :71 , 1I8 M1;1N,