Anda di halaman 1dari 11

Kemahiran kecerdasan pelbagai

Kemahiran bertambah nilai

kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan


menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk yang bernilai dalam 1 lingkungan budaya .

(Howard Gardner,1983)

tidak hanya diperluaskan oleh keluarga kecergasan

malah mampu menjana definisi atau konsep kecerdasan


yang relevan dalam sistem pendidikan kini.

Pengenalan

Verbal-linguistik
Logik-matematik Visual-ruang

Kinestetik
Muzik Interpersonal

Intrapersonal
Naturalis

Jenis-jenis kecerdasan

Merujuk kepada kemahiran berbahasa sama


ada lisan atau tulisan

Juga merujuk kepada kemahiran mengingat maklumat serta kemahiran menyakinkan orang lain

Verbal-Linguistik

Kemahiran menggunakan nombor secara


berkesan

Kebolehan berhujah
Memahami kelompok nombor asas Kemahiran menjangka

Logik-Matematik

Kebolehan mengesan dan menggambarkan


bentuk, ruang, warna dan garisan.

Kebolehan mempersembahkan idea dalam bentuk grafik

Visual-Ruang

Kebolehan menggunakan badan dalam


menyelesaikan sesuatu

Menggunakan badan untuk tujuan menyatakan


perasaan Merujuk kepada kemahiran fizikal yang lain khususnya dalam sukan

Kinestetik

Kebolehan mengenal bunyi atau lagu


Mengesan lagu dan irama

Mengubah/menghasilkan lagu atau


rentak dengan mudah dan cepat

Muzik

Mampu memahami perasaan orang lain


Simpati dan empati terhadap seseorang

Kemahiran memberikan motivasi

Interpersonal

Memahami diri sendiri


Mampu mengawal diri

Mengawal perasaan

Intrapersonal

Kebolehan mengenal dan


mengklasifikasikan hidupan (flora

dan fauna)

Mampu menyayangi alam sekitar

Naturalis