Anda di halaman 1dari 6

LANGKAH 3

Aktiviti (20 minit) Pelajar diminta mencari rekaan mengikut idea digemari dan melukis lakaran di dalam buku lukisan masing-masing. (aspek sumber idea) Memberi arahan kepada pelajar untuk melakukan proses pembuatan model yang telah dilukis kepada karya produk 3D. membuat pemilihan bahan bergantung pada keperluan,teknik dan kos yang ditentukan.

JUSTIFIKASI 3

Pelajar dapat mengaplikasikan teknik yang dipelajari. Dapat lihat kemahiran pembuatan masing-masing. Memberi pendedahan menyeluruh kepada pelajar dan menjadi lebih berkeyakinan dalam

menghasilkan karya yang kreatif.

LANGKAH 2

PENGENALAN (15 MINIT) Memberi penerangan mengenai reka bentuk teknologi secara terperinci dan lebih umum. Memberi penerangan tentang sejarah reka bentuk. Penerangan tentang cara produk dihasilkan. bentuk mengikut fungsi Fungsi mengikut bentuk. Rekabntuk bekerjasama. Menerangkan penggunaan bahan,proses reka bentuk,penerangan projek,kajian,idea dan proses pembuatan model serta teknik dan sebagainya.

JUSTIFIKASI 2

Dapat mengetahui perkara-perkara asas tentang reka bentuk dalam pelbagai aspek. Pelajar dapat mempelajari dan memahami teknik,cabang bidang,penggunaan idea,rekacipta dan sebagainya. Memahami hubungkait peranan reka bentuk perindustrian dengan kehidupan. Pendedahan tentang penghasilan produk baru,pengubahsuaian bentuk luaran produk yang sedia ada.

LANGKAH 4

RUMUSAN/10 MINIT) Mengmbil karya pelajar yang baik dan mengikut standart untuk dibuat penilaian dan kritikan. Memberi penglibatan pada pelajar untuk membuat kritikan karya. Memberi penerangan karya yang baik dan sebaliknya.

JUSTIFIKASI 4

JUSTIFIKASI 4 : Memberi peluang kepada pelajar untuk menilai sendiri karya yang dihasilakan. Dapat membuat penilaian analisis secara keseluruhan mengenai bahan,kemasan dan kreativiti idea terhadap hasil mereka. Memperkembangkan kemahiran meneroka, pengalaman masing masing

LANGKAH 1

SET INDUKSI (5 MINIT) Guru membawa contoh hasil karya rekabentuk teknologi sebagai contoh ABM atau alat bantu mengajar. Reka bentuk produk Reka bentuk kenderaan Reka bentuk perabot Contoh tersebut haruslah mempunyai penggunaan pelbagai langkah dan teknik yang bersesuaian dengan tahap kemhiran pelajar mengikut tingkatan.

JUSTIFIKASI 1

HASIL PEMBELAJARAN : Menilai tahap kefahaman pelajar terhadap reka bentuk industri. Memberi pemahaman fungsi reka bentuk teknologi dalam bidang perekaan. Memberi pemahaman hubungkait peranan rekabentuk perindustrian dengan kehidupan.

NAMA : EFFI NUR AZUANI HANIS HAZLIN BINTI ZULKIFLI NUM MATRIK : D20121058701 NAMA PENSYARAH : PUAN INTAN KHARSUMARLINA BINTI MOHD KHALID MSP3092 SENI DAN PENDIDIKAN