Anda di halaman 1dari 5

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

Sifat Manusia Matlamat Proses Teknik


Teori a. Individu mempunyai Klien akan menjadi lebih a. Klien membuat a. Refleksi perasaan
Pemusatan
harga diri dan realistik, objektif dan lebih keputusan bahawa dia b. Sikap mendengar
Perorangan
penghormatan diri tepat dalam tanggapannya memerlukan kaunseling msalah klien dengan
b. Tingkahlaku dilihat dan lebih berkesan dalam b. Kaunselor menjelaskan penuh empati
dari sudut persepsi penyelesaian masalahnya. kepada klien apa yang c. Menggalakkan klien
c. Kecenderungan ke berlaku dalam menyatakan
arah kesempurnaan kaunseling. masalahnya secara
kendiri c. Kaunselor akan terbuka di mana
d. Manusia adalah baik menolong klien untuk perasaan klien
dan boleh dipercayai menyatakan perasaan diterima
dan sikapnya. d. Perhubungan
d. Kaunselor tidak akan kaunseling dipenuhi
membuat penilaian tetapi dengan kemesraan
menerima perasaan yang dan kefahaman
dilahirkan oleh klien e. Kaunselor
e. Menyusuli pernyataan meletakkan
negatif ialah kemunculan tanggungjawab pada
perasaan yang positif setiap tindakan,
yang menunjukkan pemikiran dan
perkembangan atau membuat keputusan
pertumbuhan. f. Kaunselor
f. Kaunselor akan bertoleransi iaitu
mengenalpasti dan memberi kebebasan
menerima perasaan kepada klien untuk
positif klien. Pada berfikir, merasa dan
peringkat ini, klien mula bertindak dan
memahami dirinya dan ketiadaan struktur
sifat peribadinya. membenarkan klien
g. Klien boleh menerima menerokai
aspek kendiri yang baik perasaannya secara
dan juga aspek kendiri mendalam.
yang kurang baik.
h. Klien memahami pilihan
yang ada dan kaunselor
akan menolongnya
menilai dan memahami
pilihan-pilihan ini
i. Seterusnya, klien akan
memperoleh celik akal
dan tindakan yang positif
mula dilahirkan dari
dalam diri klien.
j. Klien akan lebih mampu
untuk membuat pilihan
dan mengambil tindakan.
Klien tidak lagi bersikap
mempertahankan diri
tetapi mula menunjukkan
penerimaan terhadap
dirinya.
k. Akhir sekali, klien telah
mula dapat membuat
keputusan sendiri dan
bersedia menamatkan
sesi kaunseling
Teori a. Manusia itu dilihat a. Mengatasi kekurangan a. Definisi masalah a. Ketidak pekaan yang
Tingkah
sebagai manusia yang terdapat dalam b. Perkembangan Sejarah bersistem
Laku
biasa tidak ada yang tingkahlaku Sosial b. Persetiaan tingkah
sepenuhnya jahat dan b. Mengukuhkan c. Menyatakan matlamat laku
sepenuhnya baik, tingkahlaku yang tingkahlaku c. Menteladani
tetapi adalah sebagai disesuaikan d. Strategi mengubah masyarakat
organisma yang c. Mengurang atau tingkahlaku d. Latihan penegasan
berpengalaman yang menghapuskan
mempunyai potensi ke tingkahlaku yang kurang
arah semua sesuai
tingkahlaku d. Menangani reaksi yang
b. Manusia membimbangkan
berkeupayaan e. Meningkatkan kawalan
memahami konsep kendiri
serta mengawal f. Meningkatkan kemahiran
tingkah lakunya mengendur
sendiri g. Menguasai kemahiran
c. Manusia berupaya sosial
memperoleh tingkah h. Meningkatkan
laku yang baru kompetensi fungsi
d. Manusia mempunyai seksual
keupayaan untuk i. Menguasai kemahiran
mempengaruhi dalam latihan asertif
tingkah laku yang lain-
lain sebagaimana ia
dipengaruhi oleh
orang lain terhadap
tingkah lakunya
sendiri.

Teori REBT a. manusia dilahirkan Membantu klien a. Peringkat a. Kerja Rumah


dengan potensi memperkembangkan Mengkategorikan Masalah b. Menilai semula kerja
berfikir secara pemikiran yang rasional dan b. Mengenalpasti rumah
rasional dan tidak logikal dengan kepercayaan tidak rasional c. Mengajar konsep
rasional menggalakkan mereka c. Peringkat bekerjasama ABCDE
b. Manusia adalah unik memikirkan dan memahami Bahagian 1 d. Mengisi borang
kerana ia mencipta pemikiran tidak rasional d. Peringkat bekerjasama Rasional Emotif
kepercayaan yang yang diwarisi pada masa Bahagian 2 Tingkah Laku
mengganggu dan lalu sebagai punca utama e. Penerokaan diri
mengulanginya yang membawa kepada
kepada diri sendiri masalah psikologikal masa
hingga meneruskan kini.
gangguan kepada diri
mereka
Teori a. Keinginan Matlamat yang dikehendaki a. Tahap Analisis a. Transaksi sejajar
Transaksion
kepemimpinan adalah perubahan serta b. Tahap Sintesis b. Transaksi bersilang
al Analisi
b. Keinginan pembaharuan pendirian ego c. Tahap Diagnosis c. Transaksi berlapis
pengiktirafan dalam swadiri klien agar d. Tahap Kaunseling
c. Keinginan dapat menjurus ke arah e. Tahap Tindak Lanjut
memeriahkan diri perubahan perlakuannya.
d. Keinginan berstruktur
e. Keinginan diterima

Anda mungkin juga menyukai