Anda di halaman 1dari 6

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

Sifat Manusia Matlamat Proses Teknik


Teori a. Individu mempunyai Klien akan menjadi lebih a. Klien membuat a. Refleksi perasaan
Pemusatan harga diri dan realistik, objektif dan lebih keputusan bahawa dia b. Sikap mendengar
Perorangan
penghormatan diri tepat dalam tanggapannya memerlukan msalah klien
dan lebih berkesan dalam kaunseling dengan penuh
b. Tingkahlaku dilihat
penyelesaian masalahnya. b. Kaunselor empati
dari sudut persepsi
menjelaskan kepada c. Menggalakkan
c. Kecenderungan ke klien apa yang berlaku klien menyatakan
arah kesempurnaan dalam kaunseling. masalahnya
kendiri c. Kaunselor akan secara terbuka di
menolong klien untuk mana perasaan
d. Manusia adalah baik
menyatakan perasaan klien diterima
dan boleh dipercayai
dan sikapnya. d. Perhubungan
d. Kaunselor tidak akan kaunseling
membuat penilaian dipenuhi dengan
tetapi menerima kemesraan dan
perasaan yang kefahaman
dilahirkan oleh klien e. Kaunselor
e. Menyusuli pernyataan meletakkan
negatif ialah tanggungjawab
kemunculan perasaan pada setiap
yang positif yang tindakan,
menunjukkan pemikiran dan
perkembangan atau membuat
pertumbuhan. keputusan
f. Kaunselor akan f. Kaunselor
mengenalpasti dan bertoleransi iaitu
menerima perasaan memberi
positif klien. Pada kebebasan kepada
peringkat ini, klien klien untuk berfikir,
mula memahami merasa dan
dirinya dan sifat bertindak dan
peribadinya. ketiadaan struktur
g. Klien boleh menerima membenarkan
aspek kendiri yang klien menerokai
baik dan juga aspek perasaannya
kendiri yang kurang secara mendalam.
baik.
h. Klien memahami
pilihan yang ada dan
kaunselor akan
menolongnya menilai
dan memahami
pilihan-pilihan ini
i. Seterusnya, klien akan
memperoleh celik akal
dan tindakan yang
positif mula dilahirkan
dari dalam diri klien.
j. Klien akan lebih
mampu untuk
membuat pilihan dan
mengambil tindakan.
Klien tidak lagi
bersikap
mempertahankan diri
tetapi mula
menunjukkan
penerimaan terhadap
dirinya.
k. Akhir sekali, klien telah
mula dapat membuat
keputusan sendiri dan
bersedia menamatkan
sesi kaunseling
Teori a. Manusia itu dilihat a. Mengatasi a. Definisi masalah a. Ketidak pekaan
Tingkah sebagai manusia kekurangan yang b. Perkembangan yang bersistem
Laku
biasa tidak ada terdapat dalam Sejarah Sosial b. Persetiaan
yang sepenuhnya tingkahlaku c. Menyatakan matlamat tingkah laku
jahat dan b. Mengukuhkan tingkahlaku c. Menteladani
sepenuhnya baik, tingkahlaku yang d. Strategi mengubah masyarakat
tetapi adalah disesuaikan tingkahlaku d. Latihan
sebagai organisma c. Mengurang atau penegasan
yang menghapuskan
berpengalaman tingkahlaku yang
yang mempunyai kurang sesuai
potensi ke arah d. Menangani reaksi
semua tingkahlaku yang
b. Manusia membimbangkan
berkeupayaan e. Meningkatkan
memahami konsep kawalan kendiri
serta mengawal f. Meningkatkan
tingkah lakunya kemahiran
sendiri mengendur
c. Manusia berupaya g. Menguasai
memperoleh kemahiran sosial
tingkah laku yang h. Meningkatkan
baru kompetensi fungsi
d. Manusia seksual
mempunyai i. Menguasai
keupayaan untuk kemahiran dalam
mempengaruhi latihan asertif
tingkah laku yang
lain-lain
sebagaimana ia
dipengaruhi oleh
orang lain
terhadap tingkah
lakunya sendiri.

Teori REBT a. manusia dilahirkan Membantu klien a. Peringkat a. Kerja Rumah


dengan potensi memperkembangkan Mengkategorikan b. Menilai semula
berfikir secara pemikiran yang rasional dan Masalah kerja rumah
rasional dan tidak logikal dengan b. Mengenalpasti c. Mengajar konsep
rasional menggalakkan mereka kepercayaan tidak ABCDE
b. Manusia adalah memikirkan dan memahami rasional d. Mengisi borang
unik kerana ia pemikiran tidak rasional c. Peringkat bekerjasama Rasional Emotif
mencipta yang diwarisi pada masa Bahagian 1 Tingkah Laku
kepercayaan yang lalu sebagai punca utama d. Peringkat bekerjasama e. Penerokaan diri
mengganggu dan yang membawa kepada Bahagian 2
mengulanginya masalah psikologikal masa
kepada diri sendiri kini.
hingga
meneruskan
gangguan kepada
diri mereka
Teori a. Keinginan Matlamat yang dikehendaki a. Tahap Analisis a. Transaksi
Transaksion kepemimpinan adalah perubahan serta sejajar
al Analisi b. Tahap Sintesis
b. Keinginan pembaharuan pendirian ego c. Tahap Diagnosis b. Transaksi
pengiktirafan dalam swadiri klien agar d. Tahap Kaunseling bersilang
c. Keinginan dapat menjurus ke arah e. Tahap Tindak Lanjut c. Transaksi
memeriahkan diri perubahan perlakuannya. berlapis
d. Keinginan
berstruktur
e. Keinginan diterima