Anda di halaman 1dari 6

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

Tajuk 4 : DARAB
Kemahiran 4.2(a) : Membina sifir dua, lima, sepuluh, empat dengan berpandukan
objek konkrit.
Arahan

: Bina sifir berdasarkan objek yang ditunjukkan oleh


guru.

1)

2)

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

3)

4)

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

Tajuk 4 : DARAB
Kemahiran 4.2(a) : Membina sifir dua, lima, sepuluh, empat dengan berpandukan
gambar.
Arahan

: Warnakan ayat matematik yang betul.

1)

2x3=6
3x2=6
2)

5 x 3 = 15
3 x 5 = 15

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

3)

2 x 10 = 20
10 x 2 = 10

4)

4x2=8
2x4=8

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

Tajuk 4 : DARAB
Kemahiran 4.2(a) : Membina sifir dua, lima, sepuluh, empat dengan
berpandukan garis nombor.
Arahan : Lukiskan anak panah pada garis nombor berdasarkan ayat
matematik yang diberikan dan tuliskan jawapan yang betul.

1)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

3)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

Nama:_________________________

Sekolah:_______________________

4)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

= =