Anda di halaman 1dari 5

Amali 1 B) Sekarang sila TENTUKAN berdasarkan data yang anda perolehi dari eksperimen. a.

Haba Penutralan antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. = Jisim X muatan haba tentu X Perubahan suhu. = 100 X 4.2 X 10.5 = 4410 J = 4410 J/ 0.1 mol = 46200 J/mol =46.2 KJ/mol b. Haba peneutralan antara asid nitric dengan kalium hidroksida = Jisim X muatan haba tentu X Perubahan suhu. = 100 X 4.2 X 9 = 3780 J = 3780 J / 0.1 mol = 37800 J/mol = 37.8 KJ / mol.

Amali 2

Bahagian A . Natrium Hidrogen Karbonat ( NaHCO3 ) m = 50.0 g + 2.0 g = 52.0 g = 4.18 Jg -1oC-1 T H1 = - 2.7 oC = mcT = ( 52.0 g) (4.18 Jg -1oC-1) ( - 2.7 ) = - 586.872 J = (- 586.872 J) / (0.0238 mol) = - 24658.48 J = - 24.66 KJ Bahagian B : Natrium Karbonat ( Na2CO3 ) m = 50.0 g + 2.0 g = 52.0 g = 4.18 Jg -1oC-1 T H1 = 2 oC = mcT = ( 52.0 g) (4.18 Jg -1oC-1) ( 2 ) = 434.72 J = (434.72 J) / (0.0188 mol) = 23123 J = 23.12 KJ

Bagaimana perubahan entalpi untuk tindak balas penukaran Natrium Hidrogen Karbonat ( NaHCO3 ) Kepada Natrium Karbonat ( Na2CO3 ) Tentukan persamaan bagi kedua-dua tindakbalas. NaHCO3 (s) + HCl (ak) Na2CO3 (S) + 2HCl (ak) NaCl (ak) + CO2 (g) + H2O (l) H1 = -24.66 KJ (1) (2)

2NaCl (ak) + CO2 (g) + H2O (l) H2 = 23.12 KJ

2NaHCO3 (s) +2HCl (ak) 2NaCl (ak) +2CO2 (g) +2 H2O

2NaCl (ak) +2CO2 (g) +2 H2O (l) H1 = -47.49 KJ Na2CO3 (S) + 2HCl (ak) (I) H1 = -23.12 KJ

(3) (4)

2NaHCO3 (s)

Na2CO(s) + CO2 (g) + H2O (l)

H = ( -47.78 KJ ) + ( -23.12 KJ ) = - 70.9 KJ.

Amali 3.

a) Haba Pembakaran Untuk kerosin (C12H26) Haba yang terbebas semasa pembakaran, q= mc = 200 g X -14.2-1 Jg oC X 31 oC = 26040 J = 26.04 KJ Jisim Molar untuk kerosin, C12H26 , ( C=12, H=1) = 12 (12) +26 (1) = 170 Bilangan Mol kerosin , C12H26 = jisim kerosin dalam gram / jisim molecular relative untuk kerosin. = 6.2 / 170 = 0.036 mol 1 mol kerosin =26.04 KJ / 0.036 mol = 723.33 KJ / mol H = 723.33 KJ/ mol

b) Haba Pembakaran Untuk Wax ( ilin) (C25H52) Haba yang terbebas semasa pembakaran, q= mc = 200 g X -14.2-1 Jg oC X 30 oC = 25200 J = 25.20 KJ Jisim Molar untuk Wax, C25H52 , ( C=12, H=1) = 25 (12) +52 (1) = 352 Bilangan Mol wax , C25H52 = jisim wax dalam gram / jisim molecular relative untuk wax. = 11.1 / 352 = 0.0315 mol 1 mol wax =25.20KJ / 0.0315mol

= 800 KJ / mol H = 800 KJ/ mol

c) Haba Pembakaran Untuk LPG ( Gas Petroleum Cecair) Butana (C4H10) Haba yang terbebas semasa pembakaran, q= mc = 200 g X -14.2-1 Jg oC X 35 oC = 29400 J = 29.40 KJ Jisim Molar untuk LPG( Gas Petroleum Cecair) Butana (C4H10) ( C=12, H=1) = 4 (12) +10 (1) = 58 Bilangan Mol Butana, C4H10 = jisim butana dalam gram / jisim molecular relative untuk butana. = 3.4 / 58 = 0.0586 mol 1 mol Butana =29.40KJ / 0.0586mol = 501.7 KJ / mol H = 501.7 KJ/ mol