Anda di halaman 1dari 2

NILAI TUGAS BESAR MATA KULIAH BANGUANAN AIR 2

KELAS NON REGULER


NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA
Asriany
Muh. Syaifuddin. T
Abdullah
Amir Djafar M
Basri A
Mustakim Arsad
Hasmawati
Herawaty
A. Akhmad Zulham
Muh. Yusuf
Darmawan
Muh. Akbar
Masruri
Hasriana Muntu
Dedy Kurniady
Kumaeni
Muh. Sudarmono
Akhyaruddin

STAMBUK
105 810 1395 10
105 810 1261 10
105 810 1218 10
105 810 1192 10
K 105 81 1821 12
105 810 1401 10
105 810 1267 10
K 105 81 1816 12
105 810 1283 10
105 810 1207 10
105 810 1200 10
105 810 1406 10
105 810 1352 10
K 105 81 1631 11
105 810 1284 10
105 810 1230 10
105 810 1178 10
105 810 1368 10

NILAI
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

NILAI TUGAS BESAR MATA KULIAH REKAYASA SUNGAI


KELAS ANGKATAN 2009
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAMA
Nurhasnam
Abdillah Salam Nur
Abd. Rahim
Andika Mahardika
Mahfian
Budiman
Adam Saleh

STAMBUK
105 81 939 09
105 81 021 09
105 81 956 09
105 81 1004 09
105 81 973 09
105 81 988 09
105 81 991 09

NILAI
B
B
B
B
B
B
B