Anda di halaman 1dari 1

Taksonomi Bloom

TAKSONOMI BLOOM Pengetahuan Selalunya menggunakan kata tanya ,contohnya : bilakah ,dimanakah, mengapakah dan sebagainya. Contoh ; Bilakah Malaysia merdeka? Kefahaman Kebolehan untuk memberi penjelasan /makna sesuatu perkara. Terjemahan isi ( isi kepada huraian , contohnya : ibu Ali meninggal dunia) Memberi tafsiran , contohnya : setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan ,menterjemah, dan membezakan. Contohnya ,jelaskan, bezakan, bandingkan , ringkaskan, nyatakan. Aplikasi Contoh : soalan menggunakan bagaimana dan jelaskan Menekankan kaedah ,prinsip, hukum dan teori. Analisis Mengenal pasti sebab secara terperinci Kebolehan menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang dipelajari kepada beberapa bahagian Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data. Contoh: yang manakah antara berikut merupakan kata kerja? Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan. Sintesis Menguji kebolehan murid mencantumkan, menggabungkan,meintegrasikan fakta atau idea Yang berkaitan. Kosa kata popular: mereka bentuk, kumpulkan, susukan, gubahkan. Contoh : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu Penilaian Menguji kebolehan murid membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu pernyataan. Contoh: berikan pendapat anda mengenai hal tersebut. Kosa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan ulaskan, huraikan, buktikan.
Posted by jumrah arsad at 17:12

1. 2. 3. 4. 5. 6.