Anda di halaman 1dari 1

BAHASA MELAYU TAHUN: 2 Barathiyar MASA: 8.10 9.

.10 Tema 6 (Budaya Malaysia) Tajuk Seronoknya Bermain Yoyo Cina Bilangan Murid Fokus Utama 1.3.1 Fokus 3.2.6 Sampingan Objektif Murid dapat mendengar dan menyebut perkataan dengan betul. Sistem Bahasa Kata nama am, Kata nama khas, Kata kerja KBT KP: Interpersonal KB: Menghubungkaitkan Nilai Perpaduan kaum, Memahami budaya kaum lain Aktiviti 1.Guru bersoal tentang pelajaran lepas. 2. Murid menceritakan pengalaman mereka sekiranya pernah lihat Yoyo cina sebelum ini selepas guru melukiskan gambar yoyo Cina di papan putih. 3. Guru meminta murid mengeluarkan buku latihan Bahasa Malaysia Tahun 2, Jilid 2, muka surat 1. 4. Guru membacakan petikan dan murid berusaha menjawab dengan pilihan jawapan dari buku. 5. Guru dan murid berbincang mengenai Ayat Tunggal dan Majmuk. BBM Slaid Power Point, Buku Latihan Murid Refleksi :__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________